PF 2018


NOVY 2018
KOTRHA Lubomir5 - Slovakia
 NOVOROČNÉ A VIANOČNÉ POZDRAVY
OD KARIKATURISTOV A PRIAZNIVCOV Z DOMOVA I ZO SVETA

PF 2018 stv

S nekonečnom boli odjakživa problémy. Je beztvaré, nemá začiatok ani koniec. Niet ho ako uchopiť a vzpiera sa každej snahe o pochopenie. Večné plynutie času v nekonečnom priestore bolo pre ľudstvo odpradávna zdrojom existenciálnej úzkosti.

Nebol by to však človek hodný hrdého označenia „Homo sapiens“, keby sa s týmito vesmírnymi záhadami nesnažil nejako „vybabrať“. Musel si predsa vytýčiť, kde je jeho aktuálne miesto v nekonečnom časopriestore, odkiaľ prišiel a kam a kedy sa chce dostať. Preto sofistikovane, v súlade s pohybmi nebeských telies a životnými cyklami prírody, rozporcoval túto nekonečnú večnosť na márne kúsky a nazval ich roky, mesiace, dni, hodiny, sekundy, … A tie už boli naprosto konečné, uchopiteľné a hravo zvládnuteľné.

Grafickými záznamami tohto rozdelenia, ktoré ľudstvu umožnili dostať plynutie času pod svoju kontrolu, sa stali kalendáre, ktoré si v priebehu histórie nezávisle na sebe vytvorili prakticky všetky civilizácie bez ohľadu na kultúrnu či náboženskú rozdielnosť. Významným mílnikom sa stal pomyselný začiatok nadchádzajúceho životno-časového cyklu – nový rok. Príchod nového roku tak bol vždy vynikajúcou motiváciou k zamysleniu sa nad zmyslom života a jeho ďalším smerovaním, na bilancovanie uplynulého obdobia a prijatie predsavzatí a plánov do ďalšieho roka. Prirodzene sa spájal aj so želaním zdravia, šťastia a všetkého dobrého v nadchádzajúcom roku svojim najbližším a bol aj vyjadrením duševného prepojenia s nimi a vôle udržať si aj naďalej vynikajúce priateľské vzťahy. A odtiaľ už ostával k vzniku prvých novoročeniek iba krok…

*****

Novoročné blahoželania majú neobyčajne dlhú históriu a vypátrať ich korene by bolo ťažko riešiteľnou úlohou aj pre samotného Sherlocka Holmesa. Pokúsime sa teda aspoň o zhrnutie niekoľkých známych a doložených faktov:

Doklady o prvých takýchto blahoželaniach boli objavené dokonca už na papyrusoch pochádzajúcich zo starého Egypta. Želania k novému roku písané na červenom hodvábnom podklade sa dochovali aj z úplne odlišného kultúrneho prostredia z dávnovekej Číny.

V živote stredovekej Európy pochopiteľne prevládala kresťanská symbolika, čo sa zákonite prejavovalo i na motívoch vianočných a novoročných pozdravov. Na základe dochovaných nálezov možno konštatovať širokú rôznorodosť foriem, materiálov i vyhotovení – blahoželaniami boli spravidla ľudové alebo umelecké výtvory zhotovené manuálne z rôznych materiálov – kože, dreva, kovu, hliny, keramiky, hodvábu.

V 15. storočí sa tradícia posielania kartičiek s blahoželaniami do nového roku pevne udomácnila v Českých zemiach. Sprvu ich vraj posielali učitelia svojej vrchnosti a predstaviteľom, od ktorých záviselo ich živobytie a tieto veršované blahoželania boli vlastne určitou formou prosby o milodary na ich ďalšiu činnosť. Postupom času sa zasielanie novoročných blahoželaní začalo ujímať aj v ďalších vrstvách spoločnosti.

S nástupom novoveku sa spája vynález kníhtlače Johannom Gutenbergom v roku 1443 (v Číne už v roku 868), ktorý bol zásadným mílnikom v šírení vzdelanosti a kultúry, čo pochopiteľne podmienilo i kvantitatívny a kvalitatívny rozmach príležitostných tlačí. Jednu z prvých známych novovekých novoročeniek vytvoril geniálny nemecký umelec Albrecht Dürer v roku 1499 a znázorňovala malého Ježiška držiaceho zemeguľu.

Prvá latinská novoročenka bola vraj vytlačená v Prahe roku 1605. V rovnakom roku vznikla aj unikátna novoročenka v tvare striebornej mince s nemeckým nápisom „ZUM NEUEN JAHR 1606”, ktorá bola vyrazená v pražskej mincovni v čase panovania cisára Rudolfa II. a jej autorom bol vtedajší hlavný mincmajster Hanuš Lasanz z Friedenecku.

Z roku 1709 sú známe blahoprajné kartičky z Talianska, ktoré rozosielal svojim známym istý Nicolo Mellini, čím inšpiroval dvoch milánskych tlačiarov k výrobe a predaju podobných prianí doplnených obrázkami. Za významné dielo tohto žánru sa považuje aj Bőrnerova medirytina z roku 1812.

Do roku 1827 sa datuje počin grófa Karla Chotka z Chotkova a Vojnína, ktorý si u riaditeľa pražskej kresliarskej akadémie Josefa Berglera objednal gratulačné lístky a tie následne rozosielal poštou svojim početným známym, ktorých popri množstve svojich úradných povinností spojených s funkciou „Nejvyššího purkrabího Království českého” nestihol navštíviť osobne. Karel Chotek je považovaný za jedného z najvýznamnejších propagátorov tejto modernej formy novoročných blahoželaní.

Prvé blahoprajné kartičky na britských ostrovoch s nápisom “Compliments of the Season” (Príjemné sviatky) údajne vytlačila v roku 1841 tlačiareň Charlesa Drummonda v Edinburgu v Škótsku. Hitom vianočných sviatkov v Anglicku sa v roku 1843 stali tlačené a ručne kolorované vianočné pohľadnice, ktoré si objednal londýnsky obchodník Henry Cole u renomovaného maliara Johna Callcota Hersleya. Z Anglicka pochádzajú tiež vianočné a novoročné pohľadnice, ktoré v roku 1866 vyhotovil kníhtlačiar Raphael Tuck.

Na prelome 19. a 20. storočia sa posielanie novoročeniek stalo už rozšíreným spoločenským zvykom najmä u tzv. vyšších vrstiev spoločnosti a to nezávisle na sebe vo viacerých krajinách. Pravdepodobne k tomu mohla prispieť aj neustále sa rozširujúca sekularizácia spoločnosti, ako aj čoraz vyššia koncentrácia obyvateľstva v mestskom priemyselnom prostredí. V prípade novoročeniek sa pôvodne jednalo o špecifické umelecké diela, ktoré svojim známym a mecenášom zvykli posielať výtvarní umelci. Neskôr si u výtvarníkov začali objednávať vyhotovenie blahoprajných pozdravov aj zámožnejší ľudia. Chudobnejší ľudia, ktorí si nemohli dovoliť objednať si zhotovenie novoročeniek na zakázku, si ich často vytvárali svojpomocne, čím ich obohatili o írečitú ľudovú poetiku.

Nápis „Pour féliciter” sa začína na novoročných pozdravoch objavovať tiež na prelome 19. a 20. storočia. Prvá novoročenka s týmto textom pochádzajúca z roku 1892 je uložená v zbierkach Múzea hlavného mesta Prahy a posielala ju malá továreň na výrobu meracích prístrojov Josefa a Jana Friča. Niektoré zdroje označujú za iniciátora používania francúzskeho výrazu „Pour féliciter” na novoročenkách českého grafika a maliara Viktora Strettiho.

Francúzština v tých časoch plnila funkciu diplomatického jazyka a bola aj rečou tzv. vyšších vrstiev spoločnosti. Francúzsky výraz „Pour féliciter” (výslovnosť: pur felisite) spravidla vo forme iniciál P.F. sa v diplomatickom jazyku a formálnej komunikácii (vizitky, komplimentky a pod.) používal na vyjadrenie blahoželania k mnohým významným príležitostiam (narodeniny, meniny, sobáš, narodenie dieťaťa, významné výročia a jubileá, štátny, alebo iný sviatok a pod.). Zo spomínaného obdobia môžeme uviesť príklad praktického použitia: skratka P.F. vo význame „Na blahoželanie”, či „S úmyslom blahoželať” sa podľa už zabudnutých zvyklostí vpisovala do ľavého horného rohu vizitky, zanechanej u služobníctva v prípade, že ste toho, komu ste chceli blahoželať k nejakému sviatku či jubileu nezastihli doma. Špeciálnym variantom bola skratka P. F. N. A. (Pour Féliciter Nouvel An), ktorá sa používala výhradne na blahoželanie k Novému roku. Pre zaujímavosť uvádzame, že pri iných príležitostiach sa používali aj ďalšie skratky, ako napríklad: P.P. (pour présenter = na predstavenie), P.R. (pour remercier = na poďakovanie), P.R.V. (pour rendre visite = namiesto návštevy, ktorá sa neuskutočnila pre neprítomnosť navštíveného), P.P.C. (pour prendre congé = na rozlúčenie), P.C. (pour condoléance = na prejavenie sústrasti) a pod., ktoré sa taktiež písali do ľavého horného rohu vizitky.

V Českej republike a sprostredkovane aj na Slovensku sa skratka P.F. (prípadne aj v tvare P.f., p.f., PF, alebo pf) v spojení s rokom (napr.: P.F. 2018) používa na blahoželaniach k Novému roku – tzv. “péefkách” až dodnes. (Pri momentálne prebiehajúcej výstave ruských novoročeniek v Petrohrade sme sa presvedčili, že skratka P.F. sa medzičasom vplyvom priateľských stykov medzi českými, slovenskými a ruskými karikaturistami stala známou už aj v Ruskom prostredí). V iných krajinách sa tento výraz v takomto kontexte vôbec nepoužíva – vo francúzsky hovoriacich krajinách je jeho ekvivalentom „Bonne année“, v anglickojazyčnom prostredí „Happy New Year“ alebo „Happy + rok“, nemecky „Glückliches neues Jahr”, maďarsky “Boldog Új Évet”, španielsky „Feliz año nuevo”, taliansky “Buon anno“, atď. A tak napriek tomu, že skratka P.F. má svoj pôvod vo francúzštine, paradoxne najviac sú jej použitím v našom prostredí prekvapení práve Francúzi.

Významnými tvorcami a propagátormi novoročeniek v minulosti boli a dodnes nimi ostávajú výtvarní umelci, ktorí sa záslúžili o to, že sa tieto pôvodne len praktické blahoprajné lístky stali skutočnými umeleckými dielami vysokej výtvarnej úrovne často zhotovenými originálnymi grafickými technikami. Niet divu, že sa stali vyhľadávaným  artiklom pre zberateľov. Špecifický druh predstavujú novoročenky vytvorené karikaturistami, ktoré prinášajú okrem výtvarnej hodnoty spravidla aj pridanú hodnotu vo forme humoru s cieľom pobaviť adresáta.

Moderná doba počítačov a internetu priniesla ďalšie špecifikum – novoročenky, rovnako ako ostatná komunikácia nadobudli elektronickú podobu a sú už rozosielané spravidla len elektronicky ako príloha e-mailov. „Hmotná“ t.j. papierová forme novoročeniek sa už pomaly stáva raritou a zdá sa, že v budúcnosti ostane už len doménou fajnšmekrov a tradicionalistov.

*****

Tešíme sa, že tradícia tvorby a posielania novoročných blahoželaní blízkym a priateľom pretrvala až do dnešných čias a pevne veríme, že sa bude rozvíjať i naďalej v budúcnosti.

Cartoon Gallery sa cíti nesmierne poctená, že dnes môže všetkým ctiteľom a obdivovateľom tohto starodávneho umenia predstaviť nádhernú kolekciu novodobých vianočných a novoročných pozdravov, ktoré vytvorili a poslali nám umelci z mnohých krajín Európy a sveta. Veľa pozdravov a želaní ste nám vyjadrili tiež v písomnej forme, veľmi si to vážime, i keď z pochopiteľných dôvodov ich v tejto kolekcii neuvidíte.

Všetkým autorom a priaznivcom, ktorí poctili Cartoon Gallery svojimi pozdravmi a želaniami do nového roku vyslovujeme úprimnú vďaku.

Príjemný a úspešný rok 2018, milí priatelia!

*****


Komentáre sú uzavreté.