Copyright


UPOZORNENIE !

……Všetky obrazové i textové materiály umiestnené na stránkach Cartoon Gallery sú chránené autorským zákonom a nemôžu byť reprodukované, rozširované, prenášané, zobrazované, alebo publikované bez predchádzajúceho výslovného súhlasu držiteľa copyrightu, ktorým je autor predmetného umeleckého diela. Súhlas autora na použitie diela však nezakladá vlastnícky nárok na umelecké dielo ako také. Umelecké dielo nemožno akýmkoľvek spôsobom pozmeňovať, alebo vymazávať akúkoľvek časť diela, značku alebo podpis a to ani z kópií tohto obsahu.

……V prípade, že máte záujem o použitie umeleckého diela, uverejneného na týchto stránkach, jeho uloženie na svoj disk, reprodukovanie, publikovanie, alebo kúpu, neváhajte kontaktovať Cartoon Gallery  – radi Vám poradíme ako umelecké dielo získať, prípadne sprostredkujeme kontakt s autorom.


Copyright © Cartoon Gallery 2011 – 2020                                     Všetky  práva  vyhradené


Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.