Valentin GEORGIEV

Valentin Georgiev

Valentin Georgiev sa narodil 18. mája 1970 v meste Targovište v Bulharsku. Od roku 1984 do roku 1988 študoval na Strednej umeleckej škole N. Marinova v Targovišti a od roku 1990 do roku 1995 na Akadémii výtvarných umení “Sv. Cyrila a Metoda” Veliko Tarnovo, ktorú absolvoval ako akademický maliar pod vedením prof. N.Rušuklieva. Pracuje ako nezávislý umelec a sústreďuje sa predovšetkým na maľbu, ilustráciu a kreslený humor. Svoju tvorbu predstavil na 17-tich samostatných výstavách a podieľal sa na mnohých skupinových výstavách v Bulharsku a v zahraničí. Valentin Georgiev sa zúčastnil na mnohých národných i medzinárodných súťažiach karikatúry a jeho diela získali cca 100 prestížnych ocenení po celom svete (spomeňme aspoň niektoré z nich: 2007- Grand Prix Blato, Chorvátsko; 2008 – Grand Prix Satyrykon Legnica, Poľsko; 2009 – Cena FECO na Cartoon Festivale v Holandsku; 2010 – Prvá cena Gallarate, Taliansko; 2011 – Zvláštna cena na súťaži Gold Panda v Číne, a mnoho ďalších). Bol účastníkom mnohých národných i medzinárodných výstav, festivalov a tvorivých dielní. Valentin Georgiev usporiadal 4 národné a 7 medzinárodných súťaží karikatúry a množstvo karikaturistických výstav vo svojom meste Ruse v priebehu roku 2009: “Spoločne za bezpečnosť a mier”; “Zmena klímy” a v roku 2010: “Was denkt Bulgarien über Deutschland!!? (Das Lachen der Volker in Bildern) “. Často je pozývaný za člena porôt karikaturistických súťaží po celom svete (napr. Bulharsko, Poľsko, Slovensko, Macedónsko, Turecko, Azerbajdžan, Irán, India, atď.) Valentin Georgiev bol vyhlásený najlepším karikaturistom sveta za rok 2010. Jeho diela sa objavili v celom rade novín a časopisov doma aj v zahraničí. Od r. 2010 je členom Zväzu bulharských umelcov a prezidentom pobočky tejto asociácie v Ruse. Valentin Georgiev žije a pracuje v Ruse v Bulharsku.

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime “Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )

.

predchádzajúci autor nasledujúci autor

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.