Česká republika

Czech Republic


….. Súčasná česká karikaturistická obec zahŕňa široké spektrum tvorcov disponujúcich pestrou paletou tvorivých prístupov a to tak tematicky ako aj výtvarne. V rovnakom čase tu vzniká ľahký zábavný humor ale i humor filozoficky ladený, humor relaxačne osviežujúci ale i humor s hlbokým psychologickým ponorom, spoločenská i politická satira, aktuálna karikaturistická publicistika ale i výsostne artistná tvorba pojednaná klasickými výtvarnými technikami, ktorá ašpiruje na trvalé miesto v dejinách umenia. Veľkú tradíciu majú každoročné “Salony kresleného humoru”, ktoré organizuje už od roku 1970 Josef Kobra Kučera. V roku 1990 bola z iniciatívy novinára Ivana Hanouska založená “Česká unie karikaturistů” (ČUK), ktorá združuje tvorcov kresleného humoru (cartoons) a karikaturistov z Českej republiky. ČUK sa významne podieľa na organizácii spolkového života, spoluorganizuje viacero výstavných a súťažných podujatí a je tiež členom medzinárodnej organizácie FECO (Federation of Cartoonists Organisations). Významnú a ojedinelú informačnú funkciu plní periodikum “e-GAG”, ktorého editorom je Ivan Hanousek a ktoré má za sebou už 10 úspešných ročníkov.

    Na českej „cartoonistickej“ scéne možno dnes identifikovať viacero výrazných osobností tohoto žánru, ktorých renomé už dávno presiahlo rámec ich domoviny, ba i Európy. K týmto osobnostiam nesporne patria

Miroslav BARTÁK

Břetislav KOVAŘÍK

Lubomír LICHÝ

Pavel MATUŠKA

Jiří NOVÁK

Marie PLOTĚNÁ

Jiří SLÍVA

Vlasta ZÁBRANSKÝ

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.