Miroslav BARTÁK

Miroslav Barták sa narodil 1. septembra 1938 v Košiciach. Študoval na Námornej akadémii v Bulharskej Varne, ktorú ukončil ako lodný inžinier. Takmer desať rokov brázdil svetové moria a oceány na námorných obchodných lodiach. Od roku 1969 pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní. Venuje sa najmä karikatúre, knižnej ilustrácii ako aj tvorbe kreslených filmov a krátkych grotesiek. Svoje kresby publikuje v početných novinách a časopisoch doma i v zahraničí (spomeňme aspoň renomovaný švajčiarsky časopis Nebelspalter, ktorého stálym autorom je od roku 1970, tiež aj Das Magazin, Weltwoche, …). Vydal 11 autorských kníh kresleného humoru, z toho 7 v zahraničí (Švajčiarsko, Nemecko, Slovensko). Ilustroval viac ako 60 kníh a jeho diela sa objavili v mnohých zborníkoch doma a v zahraničí. Je autorom niekoľkých kreslených filmov a viac ako 50-tich krátkych kreslených grotesiek (blackoutov). Svoje diela vystavoval na viac ako 70 samostatných výstavách a nespočetných kolektívnych výstavách v Českej republike a mnohých krajinách Európy a sveta. Za svoju tvorbu bol odmenený celým radom prestížnych cien a vyznamenaní (pripomeňme aspoň Medailu Tona Smitha za významný prínos žánru, ktorú mu udelili v Holandsku v roku 2007). Patrí medzi zakladajúcich členov Českej únie karikaturistov a v rokoch 1990 až 1998 bol jej prvým predsedom. Žije a tvorí neďaleko Prahy v Českej republike.

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime “Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúci autor nasledujúci autor

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.