Peru

Peru


Peru sa môže pochváliť nesmierne dlhou a bohatou históriou a kultúrou. Ako uvádzajú historické pramene, územie súčasnej Peruánskej republiky osídlovala už v období od roku 3000 p.n.l. jedna z najstarších svetových kultúr, zvaná Norte Chico. Neskôr za ňou nasledovala slávna kultúra Inkov, ktorá dosiahla mimoriadne vysokú civilizačnú a kultúrnu úroveň, ktorá vzbudzuje náš obdiv dodnes. V 16. storočí si toto územie podmanili španielski conquistadori a vyhlásili miestokráľovstvo Peru, teda krajina sa stala de facto španielskou kolóniou. Začiatkom 19. storočia po oslobodzovacom boji bola vyhlásená nezávislá Peruánska republika. Tento historický vývoj predznamenáva, že v súčasnej peruánskej kultúre a umení koexistujú v pôsobivej symbióze hispánske prvky spolu s bohatým kultúrnym dedičstvom pôvodného obyvateľstva a v dnešných časoch sa do toho všetkého sa neodvratne začleňujú moderné globalizačné vplyvy.

Poprednými predstaviteľmi peruánskej karikatúry, ktorí si svojou tvorivou prácou získali rešpekt a uznanie na celom svete sú

Julio CARRIÓN CUEVA – KARRY

Omar ZEVALLOS

.

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.