Jacek FRACKIEWICZ

Jacek Frackiewicz

Jacek Frackiewicz sa narodil 4. januára 1964 v Sedziejowiciach v Poľsku. V rokoch 1984-1990 študoval na Fakulte umenia Vysokej školy Pedagogickej v Čenstochovej (teraz Akadémia Jána Dlugosza), ktorú absolvoval s vyznamenaním v obore grafické umenie u profesora G. Banaszkiewicza a profesora R. Osadczyho. V roku 1997 – 1998 bolo Jackovi Frackiewiczovi udelené štipendium poľského ministra kultúry a umenia. V súčasnosti pôsobí ako slobodný umelec a sústreďuje sa najmä na maľbu, grafiku, ilustráciu a satirickú kresbu. Jacek Frackiewicz predstavil svoju tvorivú prácu na viac ako 126-tich samostatných výstavách v Poľsku aj v zahraničí – v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Švédsku, Chorvátsku, Dánsku, Srbsku a na Ukrajine. Podieľal sa na viac ako 850-ich kolektívnych výstavách maľby, grafiky, ilustrácií a satirických kresieb po celom svete. Bol účastníkom viacerých medzinárodných súťaží a jeho diela bolí ocenené 112 prestížnymi oceneniami a vyznamenaniami v mnohých krajinách (Poľsko, Brazília, Chorvátsko, Rumunsko, Čína, Slovensko, Srbsko, Sýria, Irán, Izrael, Bulharsko, Portugalsko, atď). Bol členom porôt medzinárodných súťaží v Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Rusku a v Českej republike. Umelecké diela Jacka Frackiewicza boli publikované v početných novinách a časopisoch vo viacerých krajinách (Wprost, Szpilki, Charaktery, Wiadomosci Kulturalne, Jazzi Magazine, Polityka, Playboy, Gazeta Czestochowska, Wiener Journal (Wien), Dialog (Bonn), Mida, Przeglad, Aleje 3, atď). Jeho diela sú v zbierkach domácich i zahraničných múzeí a galérií ako aj v súkromných zbierkach.

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime “Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )

.

predchádzajúci autor nasledujúci autor

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.