Srbsko

 Serbia


    Prirodzenou vlastnosťou karikatúry je, že citlivo reaguje na dianie v spoločnosti a vo svete. Následnícke štáty bývalej Juhoslávie prešli zložitým a často bolestným vývojom, ktorého odraz sa zákonite musel prejaviť aj v umení, karikatúru nevynímajúc. Silný emociálny výraz a akcent na etické princípy preto vidíme aj v tvorbe srbských karikaturistov. Mimoriadnymi osobnosťami srbskej i svetovej karikatúry bezpochyby sú

Borislav STANKOVIĆ (STABOR)

Bobiša TODOROVIĆ


.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.