Úvahy


PODOBNOSŤ A PLAGIÁTORSTVO

napísal: Bernard BOUTON / Francúzsko

Bernard Bouton / France

 

Tisíce plagiátorov !

Množstvo nekompetentných porôt !

Plagiátori sú teraz detekovaní a čierna listina sa denne rozširuje !

Áno, niektorí ľudia aktívne hľadajú podobnosti a zverejňujú ich takmer každý deň. Myslím, že je to vlastne dobrá vec a táto kompilácia je naozaj dobrá práca. Podobnosť však nie je plagiátorstvo. V skutočnosti si myslím, že ozajstné plagiátorstvo je veľmi vzácne, pretože pre profesionálneho karikaturistu je veľmi dôležité, aby ukázal, že je schopný vytvoriť niečo nové a originálne.

Avšak podobnosti nie sú prekvapivé. Existujú aj náhody, ale keď sa niekoľko umelcov usiluje spracovať rovnakú tému v rovnakom kontexte, podobnosť karikatúr je potom viac než len náhodná – je proste logickým dôsledkom. Mozog karikaturistu je plný obrazov, ktoré si vybral niekde vo svojom prostredí. A potom, keď umelec začne kresliť svoj ​​nápad, môže úplne nevedomky použiť aj zmiešané komponenty, ktoré možno kedysi mohol vidieť v tvorbe iného autora. Karikaturista by preto mal byť v týchto veciach veľmi opatrný.

Galérie podobných karikatúr nám pripomínajú, aké ťažké je vytvoriť úplne originálne dielo! Preto sú veľmi užitočné. Ale v niektorých príkladoch podobnosť vôbec nie je úplne očividná a potom je takéto poukazovanie nežiadúce. Je poľutovaniahodné, ak niektorí ľudia pri hľadaní nových podobností prekračujú mieru a keď nemôžu žiadne podobné karikatúry nájsť, vymyslia si ich !!! Vyhľadávanie podobností sa nesmie premeniť na systematické podozrievanie z plagiátorstva! Ani poroty nesmú byť obviňované z toho, že sú nekompetentné, ak sa ocenená karikatúra nejasne podobá nejakej predchádzajúcej!  Ani ten najskúsenejší karikaturista totiž nemusí byť jedinou kompetentnou osobou …

To znamená, že si myslím, že táto kompilačná práca je zásadná; hrá dôležitú a nezastupiteľnú úlohu; je kľúčovým nástrojom na zvýšenie vedomostí o myslení a vývoji cartooningu. Domnievam sa, že by mala byť doplnená o vyhľadávanie podobností v technike kreslenia; pretože plagiátorstvo štýlu je rovnako dôležité a škodlivé ako plagiátorstvo myšlienok.

Čo sa týka súťaží, myslím, že je dobrým nápadom, aby sa zverejňovali karikatúry vybrané do súťaží na internete po dobu 7 až 15 dní pred výberom finalistov porotou, aby každý mal možnosť oznámiť prípadné podobnosti. Podľa môjho názoru to nie je výhradne otázka plagiátorstva, ale myslím, že vždy je lepšie oceniť úplne originálne karikatúry, myšlienky na ktoré nikto predtým neprišiel!

Bernard BOUTON

(autor článku je renomovaný francúzsky karikaturista a Generálny prezident FECO)

*****


Komentáre sú uzavreté.