Úvahy


ZÁBRANSKÝ NA SLOVENSKU

Napísal: Marián HATALA / Slovensko

Marian Hatala

Sú knihy, ktoré sa v dobe svojho vzniku so mnou ako čitateľom akosi minuli. V krikľavosti a kriku sveta som ich nezbadal a nepočul. A možno si tajne povedali: Zdá sa, že ešte nie je dosť pripravený, aby do nás vstúpil, aby si osvojil, aby porozumel a potichu sa s nami podelil o tú radosť, že konečne existujeme.

Museli uplynúť bezmála dva roky, kým som ju vďaka jednej zo zákonitých náhod našiel – ako darček k 75. narodeninám Vlastu Zábranského od slovenských priateľov a obdivovateľov jeho kresleného humoru. Dnes si hovorím, čože sú to dva roky, veď sám maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a karikaturista na origináloch za svojím menom v zátvorke uvádza: (1936–2029)!

Zabransky-obalka

Vzácna publikácia zostavená Ferom Jablonovským sústreďuje symbolických 75 Zábranského karikatúr z rokov 1966–1971, ktoré vychádzali v týždenníkoch Roháč a Kultúrny život (na Slovensku autor uverejňoval kresby už od začiatku 60-tych rokov do takmer polovice 70-tych). V oboch bratislavských časopisoch s ním vtedy redakčne spolupracovali Ladislav Szalay, resp. Kornel Földvári. A obaja mu vedno so zostavovateľom vzdávajú hold hodný majstra linky, slova, myšlienky. Podistým aj za kresbu, ktorú obsahuje 27. číslo časopisu Roháč z roku 1968. Ponad hlavy načúvajúceho davu buráca a burcuje rečník: „To všetko za predpokladu, že čierna je biela a naopak…“

Vlasta Zábranský

Teda dodatočne a s ospravedlnením za meškanie a s vinšom do Brna: Všetko najlepšie pánu Zábranskému i českému a slovenskému humoru!

Zábranský na Slovensku, Foart Bratislava 2011

Marián HATALA

(Autor článku je renomovaný slovenský básnik, aforista a publicista)

*****

* Článok bol publikovaný v dvojmesačníku pre kultúru a dialóg “LISTY” č. 5/2013 vydávanom v Českej republike


Komentáre sú uzavreté.