Úvahy


SMIECH A TOLERANCIA

Napísal: Bernard BOUTON / Francúzsko

Bernard Bouton / Francúzsko

Medzi tisíckami karikatúr, ktoré sme mohli vidieť na výstavách, v knihách alebo na internete, niektoré z nich sú len pre zábavu, iní sú vytvorené za účelom zdieľania nápadov. Chceme sa bližšie pozrieť na karikatúry s “posolstvom”.

Sú karikatúry, ktoré hovoria o ľudských právach, o mieri, o tolerancii. Napríklad “tolerancia” bola témou medzinárodnej karikaturistickej súťaže „Universal Tolerance Cartoon Festival“, ktorá sa konala v októbri 2013 v Nórsku a do súťaže boli prihlásené stovky diel.

Otázkou je: Ako sa karikaturisti vysporiadali s témou “tolerancie”? Aká bola stratégia karikaturistov, aby vytvorili vhodné umelecké dielo? Vytvorili karikatúry smiešne, alebo nie veľmi na smiech, vhodné, … alebo nie veľmi.

Všimli sme si, že niektoré karikatúry zobrazujú tolerantné charaktery (pozri nižšie vľavo), zatiaľ čo iné ukazujú netolerantných ľudí (vpravo).

1                               Huey Nguyenhuu                                                                                     Samuel Mwamkinga

Budeme teda tieto dve kategórie nazývať “pozitívna karikatúra” pre prvý typ a “kritická karikatúra” pre druhý typ.

Všeobecne platí, že karikatúry druhej kategórie sú komickejšie než prvej kategórie, pretože je jednoduchšie smiať sa na zlých ľuďoch!

Avšak sa môžeme sa smiať aj na “pozitívnych karikatúrach”, ak vieme oceniť múdry nápad karikaturistu (pozri nižšie).

2uu                  Elena Ospina                                                       Ali Paknahad                                       Kfir Weizman

Na “pozitívnej karikatúre” sa môžeme smiať aj v prípade, ak je v kresbe nadsádzka, neprimeranosť:

3 Burak Ergin

Niektoré z “pozitívnych karikatúr” sú však skôr ilustráciami, naplnenými naivným optimizmom:

4                    Fawzy Morsy                                                                                                 Vladimir Stankovski

Iné karikatúry sú veľmi pôsobivé, pretože v nich vidíme tolerantného človeka, ktorý vie, ako odpustiť tým, ktorí ho zranili (ako to urobil Nelson Mandela).

5                   Hicabi Demirci                                                            Dariush Ramezani                      Hicabi Demirci

Ale vráťme sa späť k druhej kategórii; karikatúry sú vtipné, pretože netolerantné charaktery sú smiešne

6                          Cristian Topan                                                                                                   Ali Miraee

Vpravo: Zástupcovia troch náboženstiev bojujú o kontrolu nad rovnakým Bohom (!) Vľavo: Oddelené toalety pre oddelené náboženstvá (!)

Karikatúra ocenená prvou cenou patrí do prvej kategórie a je to veľmi múdra karikatúra (pozri nižšie) : 7 Saman Torabi

V skutočnosti, to je karikatúra proti vojne, nie proti intolerancii, ale keď ste proti vojne, mali by ste byť tolerantní … Porota si musela myslieť, že … Samozrejme, že porota bola tolerantná … Úloha poroty je ďalšou témou, o ktorej by sme mohli diskutovať podrobnejšie neskôr v ďalšom texte.

Ak to zhrnieme, pri téme “tolerancie” rozdeľujeme karikatúry do dvoch základných kategórií podľa uhla ich pohľadu, kritického alebo optimistického. Podobná analýza bola vykonaná aj pre mnoho ďalších tém. Karikatúra za mier – alebo kritická proti vojne, karikatúra za ľudské práva – alebo kritická voči krajinám, v ktorých nie je žiadna úcta k ľudským právam, atď …

Keď sme nedávno boli požiadaní o karikatúry na tému “Charita”, usporiadateľ vo výzve povedal: “Hľadáme karikatúry, ktoré oslavujú charitu, ale aj karikatúry, ktoré kritizujú ľudstvo pre nedostatok charity”.

Avšak, pri mnohých iných témach karikatúry nezapadajú do takýchto dvoch kategórií, napríklad na tému “Vymývanie mozgu” musel karikaturista použiť inú stratégiu, aby vytvoril vhodnú prácu. Toto je ďalšia téma, ktorú by sme mohli prediskutovať v niektorom z nasledujúcich textov.

Bernard BOUTON

(autor článku je renomovaný francúzsky karikaturista a generálny sekretár FECO)

*****


Komentáre sú uzavreté.