Úvahy


POCTA JURIJOVI KOSOBUKINOVI

napísal: Francisco PUNAL SUAREZ

kresby: Jurij KOSOBUKIN

Yuri Kosobukin

Správa o smrti ukrajinského multioceňovaného karikaturistu Jurija Kosobukina zarmútila všetkých, ktorí oceňujú humor, kritickú úprimnosť a umeleckú kvalitu. Teraz Kultúrna nadácia Volpe Stessens, Múzeum kresleného humoru Diogenes Taborda Buenos Aires, Argentína, v rámci Medzinárodného dňa múzeí otvorí vo svojom sídle, dňa 18. mája, výstavu na jeho počesť.

Jeho štýl bol nezameniteľný a jeho meno je zapísané zlatým písmom do dejín svetovej karikatúry. Jeho intenzívna práca a geniálny talent mu umožnili počas jeho dlhoročnej tvorivej činnosti publikovať v časopisoch a novinách tisícky kresieb. Jeho kresby boli vystavené po celom svete. Medzinárodné súťaže vždy túžili po jeho karikatúrach a rozhodcovia ho odmeňovali znova a znova. Ľudia obdivovali jeho tvorbu a rozumeli jej aj napriek kultúrnym rozdielom, pretože jeho diela majú univerzálny charakter.

Jurij Kosobukin sa narodil v roku 1950 na Ukrajine, svoju prvú karikatúru publikoval v tlači v roku 1976. Dokázall pracovať a tvoriť každodenne, jeho práca bola známa a uznávaná v mnohých cudzích krajinách, a to aj pri riešení trvalých ľudských pocitov a rozporov, mal zaistené svoje publikum, ktoré ho nasledovalo – ani plynutie času vôbec neovplyvnilo veľký záujem o jeho kresby, často plné melanchólie a ironického a kritického videnia.

Žiadna téma neunikla jeho očiam, všetko bolo dôležité pri jeho zameraní na medziľudské vzťahy a problémy vesmíru.

Jeho umelecký nôž prenikal všade tam, kde sociálne situácie sú scenármi každodenných drám ľudstva, a kde ľudia všetkých spoločenských vrstiev ukazujú, v mnohých prípadoch svoje ambície a túžby, niekedy aj odporné. Jeho karikatúry sú súčasne pekné i smutné. Pre niektorých sú jeho kresby “graficky písanými poviedkami” v doslovnom zmysle slova.

Jeho karikatúry sú sekvenciami filmu, zvaného život.

Keď Jurij Kosobukin tvoril svoje prvé karikatúry, nemal umeleckú kariéru. Študoval letecké inžinierstvo v Charkove a pracoval v leteckom centre Antonov Design v Kyjeve. Mal 26 rokov. Našťastie pre tých, ktorí ocenujeme umenie, humor a karikatúru, bez ohľadu na dobu prasknutie a zmeny, talent Jurija Kosobukina nezastavil tvorbu obrazov, ktorými nás núti pozrieť sa na seba v zrkadle života.

3

A

B

C

D

EKresby – Jurij KOSOBUKIN

* Pozrite si aj Pozvánku na výstavu v Buenos Aires v Argentíne – kliknite sem


Komentáre sú uzavreté.