Úvahy


VŠETKO JE V ČIARE

(text z katalógu medzinárodnej výstavy európskej karikatúry “Stretnutie” v Bratislave)

Napísal: Pavel VILIKOVSKÝ / Slovensko

Pavel Vilikovský

……Keď Pán Boh so svojím vyspelým estetickým cítením videl, že ľudia stavajú Babylonskú vežu, nahneval sa a poplietol im jazyky, aby sa už nikdy nemohli dohodnúť na takom donebavolajúco hlúpom a bezočivom projekte. Odvtedy sa ľudia nevedia dorozumieť, lebo rozprávajú rozličnými jazykmi, dokonca aj keď hovoria tou istou rečou.

……No boh je nielen prísny, ale aj dobrotivý, a tak svojím trestom nepostihol iný prostriedok komunikácie medzi ľuďmi – čiaru. Tento prostriedok neovláda každý, ale obdarení jednotlivci vedia niekoľkými čiarami vyjadriť myšlienku tak, že jej porozumejú aj iné národy, rasy, ba aj iné pokolenia. Dôkazom sú dochované kresby z Altamírskej jaskyne v Španielsku. Aj po pätnástich tisícoch rokov im rozumieme, vieme, čo cítil a čom rozmýšľal ich tvorca.

……Takúto kresbu, ktorá zhustene, niekoľkými čiarami vyjadruje myšlienku a privádza nás k smiechu alebo zamysleniu, nazývame v našom storočí karikatúra. Smiech, ktorý vyvoláva, nemusí byť vždy hlasný, ale bez ťažkostí prekonáva hranice medzi ľuďmi, lebo karikatúra zachytáva podstatu, a podstatu máme všetci spoločnú. Navyše človek, ktorý sa smeje, nemôže zároveň nenávidieť.

……Možno to povedať aj tak, že karikatúrou na nás veselo, spiklenecky žmurká Boh.

PAVEL VILIKOVSKÝ

(autor je slovenský spisovateľ a publicista)


Komentáre sú uzavreté.