Úvahy


ČAROVANIE S KRIVÝM ZRKADLOM

(text z katalógu medzinárodnej výstavy európskej karikatúry “Stretnutie” v Bratislave)

Napísal: Kornel FÖLDVÁRI / Slovensko

Kornel Fóldvári

……Karikatúra je na večnom pranieri. Dejinami sa nesie ukrivdený chór postihnutých, ktorí ju vždy znovu obviňujú, že aj jej ide len o zlomyselné znetvorenie a výsmech z ľudí a hodnôt, ktoré reprezentujú. Nemožno poprieť, že deformácia je naozaj jedným, dokonca najviditeľnejším prostriedkom karikatúry. Opojné dobrodružstvo v nevyspytateľnej ríši foriem, no paradoxne predovšetkým dôkaz o hľadaní pôvodného tvaru, úsilia o návrat k ozajstnej podobe charakterov i vecí. V pokrivenom svete deformácia narovnáva deformované, usiluje sa dopátrať podstaty. Nastavené krivé zrkadlo uhládza skrkvané, umožňuje prečítať voľným okom nedešifrovateľné. Žabiak sa v ňom i bez princezninho bozku mení na švárneho princa, no nejeden princ i kráľ za nadobudnutú podobu rozhodne vďační nie sú. Magický kus skla je kľúčom k tajomstvám trinástej komnaty, umožňuje nám do nej vkročiť práve tam, kde konvenciami otupené oko vidí len hladký múr. Tak, ako niektorým pravidlám porozumieme, až keď ich postavíme na hlavu, krivé zrkadlo prináša posolstvo faktov a vzťahov z tmavých kútov, jeho optika preniká cez pavučiny neukojiteľných ambícií, komplexov i zlého svedomia. Vyžaruje z neho neodolateľné čaro deformácie: pôžitok i osudová zodpovednosť.

KORNEL FÖLDVÁRI

(autor je spisovateľ, publicista a teoretik humoru)


Komentáre sú uzavreté.