Úvahy


PROSTRIEDKY JAZYKA A KARIKATÚRY – METAFORY

Napísal: Bernard BOUTON / Francúzsko

Bernard Bouton / France

 

 

 

 

 

Karikatúra je druh jazyka; z toho dôvodu by sme sa mohli pokúsiť porovnať štruktúru karikatúry s klasickým jazykom. Presnejšie povedané, chceli by sme vedieť, či karikatúra môže používať rovnaké vyjadrovacie prostriedky ako klasický jazyk. Veľmi frekventovaným prostriedkom reči je napríklad metafora; môžeme ju nájsť tiež aj v niektorých karikatúrach.

V metafore je určitá situácia porovnávaná so skutočnou vecou, aj keď tá situácia nie je v skutočnosti tou konkrétnou vecou.
Napríklad:
“Vlny nevyžiadaných e-mailov zaplavovali moju e-mailovú schránku”
“Učiteľ sa chystá zasadiť semienka múdrosti”
“Moje sny sú kvety, a ty si ich včela”, a tak podobne …

Metafory sú veľmi často používané aj v karikatúre. Viď obrázok 1:

Bouton-pic1Obr.1 – Bernard Bouton/Bernie (FR)

Kríza je reprezentovaná povodňou; teda “ponorené” európske krajiny budú zastúpené rukami, ktoré vyčnievajú z vody. Rovnako ako v jazyku metafory, aj v tejto karikatúre je situácia (kríza) porovnávaná so skutočnou vecou (povodňou).

Pozri obrázok 2:

Yayo-pic2Obr. 2Diego Herrera/Yayo (CA/CO)

Ľudský život je reprezentovaný kolotočom – keď sa dostanete z kolotoča von, ste už starý človek.

Pozri obrázok 3:

Bouton-pic3Obr. 3 – Bernard Bouton/Bernie (FR)

Vojak je reprezentovaný mäsiarom; holubica mieru je potom znázornená ako kusy mäsa.

V klasickom jazyku je klišé mŕtvou metaforou. Napríklad: Amerika je “taviaci kotol”, slávna herečka je “žiariaca hviezda”. Klišé môžeme nájsť aj v karikatúre. Pozri obrázky 4 a 5

Bouton-pic4Obr. 4, 5 – Bernard Bouton/Bernie (FR)

Metafory veľmi často používajú substitúcie. Napríklad na obrázku 1 (pozri vyššie) sú tri hviezdy nahradené troma rukami. Na obrázku 3 zasa hovädzie mäso nahrádza holubicu. Kresliari často používajú substitúcie väčšinou podobných tvarov; avšak nie všetky tvoria metafory.

Niekedy sa substitúcia používa len kvôli prekvapeniu, aby vytvorila vtipné a žartovné karikatúry. Pozri obrázky 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bouton-pic5Obr.6 – Bernard Bouton/Bernie (FR), Obr.7 – Elena Ospina (CO), Obr.8 – Diego Herrera/Yayo (CA/CO)

,Bouton-pic6Obr. 9, 10 – Elena Ospina (CO)                                                   Obr. 11 – Diego Herrera/Yayo (CA/CO)

V redakčnej karikatúre je substitúcia najčastejšie používaná na odovzdanie správy, na sprostredkovanie príčiny alebo nápadu. Pozri obrázky 12, 13, 14, 15:

Bouton-pic7 Obr. 12 – Elena Ospina (CO)                                         Obr. 15 – Bernard Bouton/Bernie (FR)

Bouton-pic8Obr. 13, 14 – Elena Ospina (CO)

Obrázok 12: Rybie kosti sú nahradené vidličkami, s cieľom poukázať na hlad vo svete.

Obrázok 13: Slzy sú nahradené kotúčmi filmu; čo naznačuje zneužívanie žien vo filmovom priemysle.

Obrázok 14: Kotúč filmu je nahradený hadom, ktorý je sám nahradený dolármi, čo zdôrazňuje negatívnu úlohu peňazí vo svete filmu.

Obrázok 15: Molekula DNA je nahradená mrežami väzenia, aby sa odsúdili krivdy, často spojené s farbou pokožky.

Čitateľ musí nájsť zmysel substitúcie; je to ako hra; spoluúčasť medzi karikaturistom a čitateľom. Ale nie vždy je to ľahké, ako je znázornené na nasledujúcom príklade

Obrázok 16, 17 a 18:

Bouton-pic9Obr. 16, 17, 18 – Bernard Bouton/Bernie (FR)

Obrázok 16: Džbán je nahradený zemeguľou: ženy sú väčšinou zodpovedné za hľadanie vody, znamená to, že ženy majú na starosti Zem (?)

Obrázok 17: Džbán je nahradený hromadou kníh: znamená to, že vzdelanie je dôležitejšie ako domáce práce?

Obrázok 18: Džbán vody je nahradený hromadou papierových zložiek spojených s rôznymi vodnými fórami; karikatúra ironicky naznačuje, že bolo prednesených množstvo prejavov o problémoch s vodou, ale aj tak sa nič nezmenilo.

Ako už bolo uvedené vyššie, substitúcia nie vždy vedie k metafore. Akým spôsobom môžeme rozoznať, či to je alebo nie je metafora? Môžeme to ilustrovať pomocou príkladu.

Pozrite sa na dva obrázky 19 a 20.

Bouton-pic10Obr. 19, 20 – Bernard Bouton/Bernie (FR)

V oboch prípadoch dochádza k substitúcii: na jednom obrázku je kríž nahradený lietadlom, na druhom nožnicami. Myslím, že len obrázok 19 je metaforou, pretože tu máme plnú implementáciu situácie zo sveta tlače, sveta tvoreného konkrétnymi predmetmi (nožnice symbolizujú cenzúru a hárky novinového papiera symbolizujú tlač), hárky novinového papiera skláňajúce sa pred krížom/nožnicami, to je ako tlač kľaňajúca sa pred cenzúrou.

“To je ako” je leitmotívom metafory; kolotoč, ktorý je ako náš život; vojna, ktorá je ako mäsiarstvo; … a tak ďalej …

Metafora je konštruovaná logicky. Samozrejme, že hranica medzi prostým nahradením a metaforou je niekedy veľmi nejasná. Niektorí umelci systematicky používajú substitúcie; väčšina karikaturistov ich používa iba v prípravnej fáze svojich karikatúr s cieľom nájsť originálny nápad. O tom, ako sa myšlienka môže stať metaforu, alebo sa premeniť na iné formy reči, budeme hovoriť v nasledujúcom článku.

Bernard BOUTON                                                                                              (autor je renomovaný francúzsky karikaturista a teoretik umenia karikatúry)

*****


Komentáre sú uzavreté.