Výstavy


Šťastný nový rok
Marco De Angelis / Taliansko
MERRY & HAPPY
NOVOROČNÉ A VIANOČNÉ POZDRAVY Z DOMOVA A ZO SVETA

Filozofické úvahy o existencii či neexistencii času momentálne s vďakou prenecháme iným a v rámci obľúbenej personifikácie si predstavíme ako sa na pomyselnej časovej hranici opäť raz stretol starý rok s novým. Či si podali ruky to nevieme – pravdepodobne si však odovzdali štafetový kolík a ten starý unavený rok odkrivkal kdesi do minulosti. Ten nový, ešte nepoškvrnený, napriek arktickým mrazom plný elánu a nádeje, vykročil rezkým krokom vpred do neznámej budúcnosti.

Pri bilancovaní uplynulého roka by sme sa veru poriadne zapotili – udialo sa príliš veľa desivých vecí. Do ľúbezných tónov zvončekov a kolied sa neraz primiešavali zvuky detonácíí a žalostné kvílenie trpiacich. Mnohí z nás starostlivo odmeriavali, či sú tieto znepokojujúce zvuky stále ešte v bezpečnej vzdialenosti od nášho sluchu i svedomia, tajne si pripravujeme zátky do uší, hoci vieme, že nakoniec nám ani tie nepomôžu.

Karikaturista už zo samotnej svojej podstaty jednoducho nemôže stáť mimo reálneho života – jeho citlivé senzory mu to jednoducho nedovolia. Tajná túžba napájať sa len z prameňov rýdzej výtvarnej inšpirácie ostane navždy nenaplnená. Karikaturista však nikdy nesmie stratiť nádej – ak by ju stratil, bol by to koniec jeho existencie.

V roku 2014 sa našťastie udiali aj mnohé veci nádherné a povznášajúce – tie nás stále držia nad hladinou.

Boli to udalosti pozitívne, ale i tie negatívne, ktoré primäli v uplynulom roku európskych i svetových autorov, aby vytvorili umelecké diela neobyčajnej kvality a pôsobivosti, z ktorých mnohé bezpochyby vstúpia do dejín svetovej karikatúry. Sme nesmierne hrdí, že sme mali tú česť niektoré z nich publikovať na stránkach Cartoon Gallery.

Musíme vysloviť úprimnú vďaku všetkým autorom i fanúšikom karikatúry za ich celoročnú priazeň a spoluprácu – veľmi si to vážime. Veríme, že z našej kooperácie v práve sa začínajúcom roku sa urodí opäť nádherné ovocie, ktoré prinesie veľa radosti ľuďom z celého sveta.

Želáme všetkým tvorcom umenia Cartoon Art, aby sa svet okolo nás vyvíjal tak, aby sme mali čoraz viac dôvodov na humoristickú tvorbu a oveľa menej na tú satirickú. A všetkým ľuďským bytostiam želáme v novom roku oveľa viac šťastia, lásky a humoru.

Príjemný a úspešný rok 2015, milí priatelia!

*****

Ďakujeme všetkým autorom a priaznivcom, ktorí nás poctili veľkým množstvom želaní a pozdravov, obrazových i textových – niektoré z nich vám prinášame v nasledujúcej kolekcii.

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime “Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúca výstava .

Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.