Výstavy


Cajchan
Juraj Cajchan - T2
JURAJ CAJCHAN
VEĽKÁ REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA POZORUHODNÉHO
KARIKATURISTU ZO ŠVÉDSKA

Juraj Cajchan (SE)

Od najútlejšieho detstva až do neskorej staroby sa ľudské bytosti snažia zorientovať sa vo svete, ktorý ich obklopuje. Spoznávame ho všetkými zmyslami a tam, kde už tieto nestačia, nastupuje kompetencia nášho mysliaceho aparátu, ktorý zložitými myšlienkovými operáciami abstrakcie a generalizácie vytriedi podstatné znaky skutočnosti, čím nám umožní spoznať i veci, ktoré by boli inak našimi zmyslami absolútne neuchopiteľné.

Avšak jedinci obdarení tvorivou potenciou sa neuspokoja len s púhym poznávaním jestvujúceho sveta, ich stvoriteľský potenciál im velí nachádzať nové uhly pohľadu, vytvárať doteraz neexistujúce veci a nové svety – t.j. prostredníctvom tvorivého spojenia skúseností a fantázie objavovať vlastnú originálnu interpretáciu reality.

Je príznačné, ba možno až zákonité, že autormi výtvarného humoru sa veľmi často stávajú práve architekti, t.j. príslušníci výsostne tvorivej profesie iného druhu. Do tejto kategórie patrí aj švédsky architekt, karikaturista, ilustrátor a esejista Juraj Cajchan. Úmyselne uvádzam „švédsky“, pretože napriek svojim slovenským koreňom (ku ktorým sa s hrdosťou hlási), so svojou karikaturistickou tvorbou začal až 15 rokov po presídlení do Švédska a vlastne celé jeho doterajšie dielo vzniklo práve v tejto krajine na severe Európy. Možno dokonca povedať, že prispel švédskemu kreslenému humoru tým, že napriek prevládajúcej tradícii verbálneho humoru vo vtedajšom Göteborgu sa tvrdohlavo a nakoniec aj úspešne zasadzoval za grafický kreslený humor bez použitia slovných komentárov, čo samozrejme považujeme za mimoriadne záslužný počin.

Cieľom tvorivého úsilia Juraja Cajchana nikdy nebola samoúčelná exhibícia výtvarnej bravúry; naopak – svoj grafický prejav striktne podriadil svojmu zámeru – jednoznačným adresátom jeho kresieb totiž vždy bola a je denná periodická tlač. Na tento účel si vytvoril vlastnú znakovú reč dosahujúcu takmer kvality hieroglyfického písma, jeho figúry výtvarnou abstrakciou zjednodušené až na úroveň symbolov sa stali médiom, prostredníctvom ktorého autor tlmočí svoje etické posolstvo čitateľovi. Jeho „scénické výjavy“ z každodenného života nikdy nepostrádajú poetiku a sú spravidla korunované prekvapivými, k hlbšiemu premýšľaniu podnecujúcimi pointami.

Najvýznamnejší slovenský teoretik karikatúry Kornel Földvári označil Juraja Cajchana za svojrázneho filozofa, ktorého ideálom nie je ohlušujúca explózia komiky, ale skôr tichý úsmev človeka, ktorý aj sám kadečo prežil.

Onedlho Juraj Cajchan oslávi polookrúhle jubileum – 75. výročie svojho narodenia. Tešíme sa, že mu môžeme aj týmto spôsobom zaželať veľa zdravia a tvorivej energie. Veríme, že nás bude i naďalej prekvapovať a rozosmievať svojimi vtipnými výtvarnými postrehmi.

*****

Juraj Cajchan sa narodil 19. novembra 1941 v Bratislave v bývalom Československu. V roku 1964 ukončil štúdium architektúry na VŠVU Bratislava. Na znak nesúhlasu s okupáciou Československa odišiel v roku 1968 aj s rodinou do Švédska. Svoj nový domov našiel v malebnom Göteborgu. Úspešne sa etabloval ako architekt a v tejto profesii pôsobil dlhé roky.

V roku 1983 začal spolupracovať s denníkom Göteborgs Posten, v ktorom v priebehu 33 rokov uverejnil viac ako 4 000 kresieb – väčšinou cartoons alebo krátke série.

Ako hovorí samotný autor: „Keďže ťažiskom mojej práce boli a sú noviny, hľadal som graficky vhodnú formu práve pre dennú tlač. V osemdesiatich rokoch nebola kvalita tlače a papiera až taká vysoká ako dnes. Kedže forma a veľkosť kresieb boli prispôsobené formátu novín a bezprostrednému kontaktu s čitateľom, nebola táto až taká výrazná pre vnímanie z väčšej vzdialenosti, takže som vystavoval pomerne zriedkavo.“

Juraj Cajchan predstavil svoju tvorbu na viacerých výstavách vo Švédsku, Belgicku (Knokke-Heist) a v iných krajinách. Na súťaži vo Fredrikstade získal za svoje diela ocenenie. V roku 2009 bol jeho umelecký prínos ocenený kultúrnou cenou mesta Göteborg. Vydal 2 albumy svojich karikatúr. Okrem karikaturistickej tvorby sa aktívne venuje aj časopiseckej ilustrácii.

Postupne začal uverejňovať aj krátke texty, ktoré sám ilustroval svojimi kresbami alebo fotografiami.

Tvorivá práca Juraja Cajchana neostala bez odozvy ani v krajine jeho pôvodu – od roku 2014 pravidelne publikuje aj v slovenských humoristických časopisoch. V roku 2015 vystavoval samostatnú kolekciu svojich kresieb na multižánrovom Európskom festivale humoru a satiry “Kremnické gagy”, na ktorom bol zároveň Akadémiou humoru nominovaný na prestížne ocenenie “Zlatý gunár”.

Vášnivo a úspešne sa venuje tiež hre petanque (boule), v ktorom sa v roku 1991 stal majstrom Švédska v dvojhre. Juraj Cajchan žije a pracuje v Göteborgu vo Švédsku.

*****

Juraj Cajchan – stručný chronologický prehľad:

 • 1941 – narodený v Bratislave
 • 1964 – absolvent VŠVU – oddelenie architektúry v Bratislave
 • 1968 – odchod do Švédska
 • 1968 – 1986 – pracuje ako architekt v Göteborgu
 • 1983 – začiatok uverejňovania cartoonov v Göteborgs-Posten, čo sú druhé najväčšie noviny vo Švédsku, do dnešného dňa viac ako 4000 cartoonov. Okrem toho ilustrácie článkov kultúrnej strany novín, ako aj početné množstvo vinjetok.
 • 1986 – vydanie prvej knihy cartoonov CAJCHAN – vydavateľstvo Bokbiten
 • 1991 – vydanie druhej knihy cartoonov CAJCHAN – vydavateľstvo Svenska Vyer
 • 2000 – 2007 – 397 ilustrácií k pondelkovým esejam Suneho Örnberga – Jehu
 • 2015 – autorská výstava a nominácia na udelenie ceny “Zlatý Gunár” na Európskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy

Výstavy:

 • 1985 – COMIX`85 – Helsingborg – 1. cena
 • 1987 – Humorbiennale i Fredrikstad – Nórsko – ocenenie
 • 1987 – Gabrovo – Bulharsko
 • 1988 – Salon of Cartoons – Montréal – Kanada
 • 1988 – Cartoonfestival – Knokke-Heist – Belgicko
 • 1990 – Galéria Maneten – Göteborg – Švédsko
 • 2001 – Calarasi – Rumunsko
 • 2015 – Kremnica – Slovensko

Ceny:

 • 1990 – cena Society of Newspaper Design, Washington, USA
 • 1993 – cena švédskych žurnalistov
 • 2009 – Kultúrna cena mesta Göteborg, Švédsko
 • 2015 – Nominácia na cenu Zlatý Gunár, Kremnica

Časopisy:

 • Göteborgs Handels och Sjöfartstidning,
 • Uppsala nya tidning,
 • mKommunikation,
 • Galago
 • v poslednom čase aj slovenský Bumerang

Ilustrácie pre:

 • Hasselblad,
 • Telia,
 • Natur och Kultur,
 • TCO,
 • Almqvist&Wiksell,
 • Miljökontoret Göteborg,
 • Ilustrácie k vlastnym textom pre Göteborgs-Posten.

*****

Dovoľte nám i prostredníctvom tejto výstavy zablahoželať Jurajovi Cajchanovi k jeho nastávajúcim 75. narodeninám. Pri tejto mimoriadnej príležitosti Vám predstavujeme rozsiahlu kolekciu 183 kresieb z tvorby tohoto pozoruhodného karikaturistu zo Švédska.

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko ).


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.