Výstavy


Jan TomaschoffT4
JAN TOMASCHOFF
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA VÝZNAMNÉHO KARIKATURISTU
Z NEMECKA
.

 Jan Tomaschoff

Ak povieme, že psychiater pozná zákutia ľudskej duše oveľa lepšie ako ktokoľvek iný, asi nebudeme veľmi ďaleko od pravdy. A ak je tento špecialista na ľudskú psychiku zároveň aj autorom kresleného humoru, tak to sa teda máme naozaj na čo tešiť. Takáto priaznivá kombinácia, vzácna dokonca i v celosvetovom meradle, sa jedinečným spôsobom zhmotnila v osobe významného karikaturistu, ilustrátora a zároveň renomovaného psychoterapeuta Dr. med. Jana Tomaschoffa z Düsseldorfu v Nemecku, ktorý už dlhé roky starostlivo analyzuje naše každodenné prežívanie, neomylne stanovuje diagnózy a následne nám predpíše jednu z najúčinnejších terapií na všetky strasti – liečbu humorom.

*****

K Janovi Tomaschoffovi ako k svojej významnej osobnosti sa s hrdosťou hlásia viaceré národy – Nemci, Česi i Slováci. On sám vynikajúco komunikuje všetkými týmito jazykmi. Ak by sme však chceli presnejšie definovať jeho národnosť snáď najvýstižnejším označením by bolo: Európan. Obaja jeho rodičia síce pochádzali zo Slovenska, otec z Turčianskych Teplíc a mama z Bratislavy, spletitými cestami osudu sa však po druhej svetovej vojne zoznámili v Prahe, ktorá sa neskôr (30. marca 1951) stala rodiskom ich prvorodeného syna Jana. Svetlo sveta teda prvýkrát uzrel v českej metropole a dejiskom jeho prvých detských hier a skúseností sa stala malebná pražská štvrť Dejvice. V Prahe absolvoval aj základnú školu a tu aj v roku 1963 ešte len ako dvanásťročný ponúkol svoje prvé karikatúry rešpektovanému periodiku „Literární noviny“. V redakcii, zvyknutej publikovať výhradne tvorbu špičkových autorov, hneď neomylne identifikovali sľubný talent mladého umelca a jeho kresby okamžite uverejnili.

Akým smerom by sa boli uberali jeho ďalšie kroky sa môžeme len dohadovať, pretože ďalším zlomovým bodom v jeho živote sa stal rok 1966, keď sa jeho rodičia spolu s deťmi presťahovali z vtedajšieho Československa do (dnes už takisto vtedajšieho) „Západného Nemecka“. Janovou srdcovou voľbou – keďže ako vieme vždy intenzívne inklinoval k umeniu – bolo samozrejme štúdium výtvarného umenia na Kunstakademie v Düsseldorfe. Toto štúdium však nakoniec nenaplnilo jeho očakávania, nakoľko v tých časoch nebolo možné na akadémii študovať odbor „karikatúra“. Jeho záujem o umenie však išiel ruka v ruke so záujmom o človeka a preto úplne logickým pokračovaním bolo štúdium medicíny na Lekárskej fakulte v Kolíne nad Rýnom a v Düsseldorfe, ktoré úspešne absolvoval ako odborný lekár – špecialista na neurológiu a psychiatriu. V roku 1985 si v Düsseldorfe otvoril samostatnú lekársku prax ako neurológ, psychiater a psychoterapeut, v ktorej s veľkým úspechom pôsobí dodnes.

Jan Tomaschoff je vzácnou výnimkou z pravidla, ktoré tvrdí, že „sa nedá sedieť naraz na dvoch stoličkách“. Nielenže popri svojej náročnej a mimoriadne úspešnej lekárskej činnosti nezanevrel ani na karikatúru, ale intenzívne sa venoval aj tejto disciplíne. Jeho karikaturistická tvorba sa rýchlo stretla s veľkým ohlasom a postupom času si vybudoval vynikajúce renomé. Pravidelne publikoval v najprestížnejších mienkotvorných novinách a časopisoch v Nemecku a Švajčiarsku, ako napr. Pardon, Eulenspiegel, Nebelspalter, Rheinische Post, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Hannoversche Allgemeine, Medical Tribune, atď. Vydal niekoľko vlastných albumov karikatúr a stal sa aj vyhľadávaným ilustrátorom (viď nižšie).

Svoju tvorbu predstavil na samostatných výstavách v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Taliansku, Turecku a Japonsku. Participoval tiež na nespočetných kolektívnych výstavách v mnohých krajinách Európy a sveta.

Za svoju tvorbu získal Jan Tomaschoff viacero významných ocenení na medzinárodných festivaloch karikatúry – je laureátom súťaží v Písku (Česká republika), Knokke Heiste (Belgicko) a Tokiu (Japonsko), atď. Zväz nemeckých novinárov mu v roku 2006 udelil Nemeckú cenu za karikatúru, významné ocenenie získal aj v roku 2009 na súťaži OSN Ranan Lurie a v roku 2012 bol v súťaži OSN pre najlepších karikaturistov sveta ocenený jednou z 13-tich prestížnych cien (pričom len 5 z nich bolo udelených európskym autorom).

Po páde komunistického režimu v bývalom Československu sa Jan Tomaschoff stal aktívnym spolupracovníkom a priateľom českých i slovenských karikaturistov, je členom Českej únie karikaturistov, svoju tvorbu predstavil v Českej republike i na Slovensku, v Českej republike mu nedávno vyšiel album karikatúr.

Keďže Jan Tomaschoff dodnes nestratil nič zo svojho tvorivého potenciálu, niet pochýb o tom, že sa budeme môcť aj v budúcnosti pravidelne tešiť z jeho originálnych tvorivých počinov.

*****

Albumy karikatúr a knihy ilustrované Janom Tomaschoffom:

 • “Cartoons” Jan Tomaschoff, Galerie in der Wilhelmstraße, Nemecko (1975)

 • “Cartoons” Jan Tomaschoff a Rainer Breuer, éditions trèves, Trier, Nemecko (1977)

 • “AGAV Katalog zur Gegenbuchmesse 1978: Verzeignis lieferbarer alternativer Bűcher Űberblick űber die Messeteilnehmer…” Rainer Breuer, Jan Tomaschoff, Günter Ehret a Norbert Ney, éditions trèves, Trier, Nemecko (1978)

 • “Slapstick. Das Weltblatt des Humors Heft Nr. 1” Tomas M. Bunk, Tom Wenner, Jan Tomaschoff a Hans A. Nikel, Nemecko (1978)
 • “Friede freude overkill. Cartoons Band II. Cartoons zu allen passenden und unpassenden Gelegenheiten” Jan Tomaschoff, editions treves e.V., Trier, Nemecko (1980)
 • “Es geht aufwärts. Trendbeobachtungen eines Cartoonisten” Jan Tomaschoff, Gerstenberg Gebrueder Verlag, Nemecko (1985)

 • “Es besteht kein Handlungsbedarf!” Jan Tomaschoff, éditions trèves, Trier, Nemecko (1987)

 • “Kolbenfresser. Das Auto in der Karikatur” by Ernst Hürlimann, Horst Haitzinger a Jan Tomaschoff, Rosenheimer Verlagshaus, Nemecko (1989)

 • “Es besteht kein Handlungsbedarf! – Reihe: éditions tréves 195.” Jan Tomaschoff, éditions trèves, Trier, Nemecko (1991)
 • “Sturz nach oben!” Jan Tomaschoff, Nemecko (1993)
 • “Rettet die Ärzte! Medizin-Cartoons. (rororo tomate)” Jan Tomaschoff, Nemecko (1993)

 • “Eros – beklemmend anstrengend! Cartoon vom Feinsten” Jan Tomaschoff, Nemecko (1995)

 • “Biofreaks und Pillenfresser” by Günter Krämer a Jan Tomaschoff, Thieme, Stuttgart , Nemecko (1996)

 • “Alternde Jugend & jugendliches Alter” Günter Krämer a Jan Tomaschoff, Thieme, Stuttgart, Nemecko (1997)

 • “Doc & Dollar” by Günter Krämer and Jan Tomaschoff from Thieme, Stuttgart, Nemecko (1997)

 • “Stress lass nach” Günter Krämer a Jan Tomaschoff, Thieme, Stuttgart, Nemecko (1998)

 • “Vernetzt nochmal!” Jan Tomaschoff, Varus, Nemecko (2001)

 • “Das Anti-Burnout-Erfolgs…Gesundheit, Glück und Glaube” Helmut Kolitzus a Jan Tomaschoff, Deutscher Taschenbuch Verlag, Nemecko (2003)

 • “Heute schon gelacht? – Bd. 2: Die besten Cartoons aus Medical Tribune” Regine Jacobsen, Sonja Kempinski, Christian Bob Born a Oswald Huber, Medical Tribune Verlagsges, Nemecko (2005)

 • “Päťadvadsať. Kniha o slovenskej karikatúre” Kornel Földvári, Vydavateľstvo LCA, Levice, Slovensko (2005)
 • “100+1 priateľov / friends” Kazo Kanala, FO art, Bratislava, Slovensko (2006)
 • “Theorie an der Bar” Peter Schneider a Jan Tomaschoff, Der Blaue Reiter, Nemecko (2007)

 • “Psychiatrie und Psychoterapie: 1000 kommentierte Prüfungsfragen” Helmfried E. Klein, Frank-Gerald Pajonk, Jan Tomaschoff a Angelika Brauner, Thieme, Stuttgart, Nemecko (2008)

 • “Ústav s iným poslaním. Truhlica slovenského humoru” Tomas Janovic a Fero Jablonovsky, FO ART, Bratislava, Slovensko (2009)
 • “Irre(n)ärzte. (Irrenärzte)” Günter Krämer a Jan Tomaschoff, Thieme, Stuttgart, Nemecko (2010)

 • “Um die Ecke gelacht: Philosophisches Denktheater in Karikaturen” Hans Lenk a Jan Tomaschoff, Lit Verlag, Nemecko (2012)

 • “Medicína založená na důvěře. O nebohém pacientovi v postmoderní doběHana Konečná, Danica Slouková, Tonko Mardešič. Ilustrácie Jan Tomaschoff, Galen Praha, Česká republika (2012)

*****

Vstúpme teraz spolu do ambulancie doktora Jana Tomaschoffa a nechajme na seba pôsobiť liečivé substancie, zakódované v jeho kresbách. Prajeme vám príjemný zážitok.


(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.