Výstavy


BOBO PERNECKÝ
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA ŠPIČKOVÉHO SLOVENSKÉHO KARIKATURISTU

Snívaš o lepšom svete? Tak prestaň snívať a začni ho tvoriť!“, povedal ktosi múdry a presne tento okrídlený výrok by sme mohli smelo považovať za motto, ktorým sa už od útlej mladosti riadil špičkový slovenský karikaturista Bobo Pernecký. Niežeby nikdy nesníval, naopak – mal toho vysnívaného neúrekom a jeho sny boli silné a intenzívne. Avšak už vo veľmi mladom veku pochopil, že až keď činmi zhmotní energiu snov, až keď idey zaodeje do kabáta reality, až keď softvérom myšlienky uvedie do pohybu tvorivý mechanizmus, len vtedy sa sen premení v skutočný drahokam a z predstavy jablka môže vyrásť šťavnaté ovocie poskytujúce blaženosť zmyslom. Nič mu nebolo vzdialenejšie ako plané nariekanie nad nepriazňou osudu, či bohapusté nadávanie na všetko živé i neživé navôkol. Jeho kreatívny duch ho neomylne viedol spletitými cestami objavovania a strastiplného i radostného vytvárania novej autentickej reality. Nezotrval len pri snívaní, ale svojím činorodým úsilím prispel k pretváraniu tohto sveta na ten vysnívaný lepší. Vďaka ti za to, milý Bobo.

***

Ako k tomu prišlo? Bohuslav „Bobo“ Pernecký sa narodil 8. júna 1950 v Liptovskej Osade. V roku 1956 sa spolu s rodičmi presťahovali do Piešťan. Už ako 12-ročný začal pre pobavenie svojich priateľov kresliť svoje prvé karikatúry a minikomiksy. Na strednej škole sa stal redaktorom školského časopisu „Lúč“, v ktorom po prvýkrát publikoval svoje kresby. V roku 1966 začal uverejňovať svoje prvé kreslené vtipy v mesačníku „Kultúra“ v Piešťanoch a už v roku 1967 ako 17-ročný predstavil svoju tvorbu na svojej prvej samostatnej výstave. V rokoch 1968 až 1974 študoval na fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická univerzita), ktorú úspešne absolvoval s titulom inžinier architekt.

Počas štúdia sa Bobo intenzívne venoval aj rôznym umeleckým aktivitám: hrával v študentskom divadielku malých javiskových foriem a za herecké výkony získal viacero ocenení. V tomto období sa venoval aj literárnej tvorbe – písal hry, scénky, poviedky, poéziu… A pochopiteľne – počas celého tohoto obdobia kreslil. V roku 1971 mu uverejnili prvú karikatúru vo vtedajšom jedinom slovenskom humoristickom magazíne, čo bolo možné v tom čase prirovnať postupu do prvej ligy. Odvtedy začal publikovať svoje práce aj v ďalších slovenských periodikách a viaceré jeho obrázky prevzali aj zahraničné humoristické časopisy. Postupne sa jeho tvorba objavila vo viac ako osemdesiatich novinách a časopisoch, v približne sedemdesiatich katalógoch a tiež na internetových stránkach venovaných karikatúre.

Po ukončení štúdia architektúry začal Bobo Pernecký pracovať ako odborný asistent v Centre urbanizmu a architektúry v Piešťanoch a neskôr v ateliéri trnavského Stavoprojektu. Po zmene režimu na Slovensku založil spolu s manželkou súkromný architektonický ateliér, v ktorom vzniklo viacero mimoriadne úspešných projektov – spomeňme napríklad projekt „Pešia zóna v Piešťanoch“, ktorý získal v roku 2006 prestížne ocenenie za architektúru „CE.ZA.AR“. A bez prerušenia, paralelne s úspešnou dráhou architekta, pokračovala jeho nemenej úspešná dráha karikaturistu a ilustrátora. V roku 1979 zaznamenal svoj prvý medzinárodný úspech na festivale v San Antonio de los Baňos na Kube a v priebehu nasledujúcich rokov získal celý rad rôznych ocenení na domácich i zahraničných karikaturistických súťažiach. Svoju tvorbu prezentoval na viac ako 50 samostatných výstavách a participoval na viac ako 200 kolektívnych výstavách doma i v mnohých krajinách sveta.

V roku 1980 ilustroval svoju prvú knihu „A.P. Merkulov : Podivuhodná tekutina“. Odvtedy ilustroval viac ako 25 knižných titulov. V roku 1990 napísal a ilustroval leporelo „My zo ZOO“. V roku 2010 vyšla reprezentatívna publikácia „Človekopis“, prinášajúca prierez tvorivými etapami Boba Perneckého, sprevádzaná „textovými ilustráciami“ od popredných slovenských literátov. A aby toho nebolo dosť, okrem svojej rozsiahlej tvorivej činnosti v architektonickej a výtvarnej sfére, venuje sa Bobo Pernecký aj mnohým organizačným aktivitám. V roku 1992 bol spoluorganizátorom významnej medzinárodnej karikaturistickej súťaže o architektúre „Archikatúra“. Je tiež organizátorom viacerých výstav karikatúry (spomeňme napríklad úspešnú výstavu „Jazz a karikatúra“ v Piešťanoch“). V súčasnosti sa Bobo Pernecký okrem tvorby v oblasti architektúry venuje najmä karikatúre, ilustrácii a výstavným podujatiam doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Piešťanoch.

***

Pozývame vás na prechádzku zhmotnenými snami Boba Perneckého, aby sme sa presvedčili, že s jeho tvorivým príspevkom tomuto svetu je nám tu všetkým predsa len o niečo lepšie a príjemnejšie. Prajeme vám skvelý umelecký zážitok s jeho originálnou tvorbou!


(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


* Doporučujeme tiež profilovú stránku Boba Perneckého v rubrike “Galéria” – pozrite sem


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.