Výstavy


VIKTOR BOGORAD
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA VÝNIMOČNÉHO RUSKÉHO KARIKATURISTU

Mimoriadne zaujímavou a originálnou osobnosťou súčasnej európskej a svetovej karikatúry je nesporne slávny ruský karikaturista Viktor Bogorad. Celkom určite nepatrí k tomu známemu typu bodrých žoviálnych chlapíkov, ktorí vás na počkanie zahrnú spŕškou lascívnych anekdôt. Jeho svetom nie je bujará, neviazaná zábava, hrdinovia jeho výtvarných diel nielenže neustále zápasia s nepriazňou osudu, ale tiež urputne bojujú proti svojim vlastným vnútorným démonom – ich zápasy však len zriedkakedy končia happyendom. V karikatúrach Viktora Bogorada sa v zákonitej symbióze snúbia svetlo a tma, viera a beznádej, odhodlanie a rezignácia, zrodenie a smrť. Avšak Viktor Bogorad ako básnik obrazu nám sprostredkuje celú túto tragiku života tak sugestívne a poeticky, že nakoniec sa nám realita javí síce ako krutá, zato však nepostrádajúca určitý pôvab a krásu.

Povedzme si niekoľko slov o zaujímavom živote Viktora Bogorada: Narodil sa v roku 1949 v Leningrade. Absolvoval štúdium na Leningradskom elektrotechnickom inštitúte (LETI). Prvých pätnásť rokov pôsobil ako rozhlasový technik, najprv v závode obrany, a potom v továrni vyrábajúcej divadelné zariadenia. Každú voľnú chvíľu však využíval na kreslenie. V roku 1970 sa zúčastnil spolu so známymi osobnosťami avantgardy na undergroundovej výstave v privátnych apartmánoch v Leningrade, kde vystavil svoje olejomaľby, vytvorené v kúpeľni svojho malého bytu. V roku 1974 sa však olejomaľbu opustil a začal sa plne venovať karikatúre. Jeho prvá kresba bola publikovaná v roku 1973 v časopise Aurora a už v roku 1974 získal svoje prvé ocenenie na medzinárodnej súťaži karikatúry v Skopje vo vtedajšej Juhoslávii. Odvtedy bola jeho tvorba ocenená početnými prestížnymi cenami a uznaniami na medzinárodných karikaturistických súťažiach a festivaloch (Taliansko, Poľsko, Belgicko, Turecko, atď). V období od roku 1975 do roku 1985 bol manažérom Leningradského klubu karikaturistov. Počas niekoľkých rokov pôsobil aj ako výtvarník na slávnom karnevale v Nice (Francúzsko).

V roku 1989 Viktor Bogorad nakoniec zanechal doterajšie trvalé zamestnanie v oblasti elektrotechniky a stal sa na plný úväzok karikaturistom v Leningradských novinách Perekryostok. V rokoch 1990-1991 spolupracoval aj s denníkom Smena, vytvárajúc každý deň karikatúru na titulnú stránku. Pokračoval v publikačnej činnosti v novinách a časopisoch vrátane takých periodík ako Literaturnaya Gazeta a Komsomolskaja Pravda. Až do roku 1990 však ani raz neposlal svoje práce do “Krokodíla” – najznámejšieho humoristického časopisu v Sovietskom zväze, ktorý mal medzi umelcami zlé meno. Redaktori tlačili na karikaturistov, aby kreslili konkrétne, požadované témy a nedali im možnosť vyjadrovať svoje vlastné myšlienky. Počas sovietskej éry karikaturisti ako Bogorad pracovali v podzemných kruhoch, zatiaľ čo oficiálne schválení karikaturisti zosmiešňovali ideologických nepriateľov v oficiálnom satirickom časopise “Krokodil”. “Bolo by pre mňa hanebné pracovať pre nich,” povedal Viktor Bogorad, ktorý sa za žiadnych okolností nespreneveril svojmu presvedčeniu a nikdy nebol ochotný prisluhovať žiadnemu režimu. V roku 1996 začal pracovať pre nezávislé médiá, kreslil karikatúry pre The St. Petersburg Times, The Moscow Times a pre ich ruskojazyčnú verziu – noviny Vedomosti. V súčasnosti pôsobí ako hlavný umelecký riaditeľ v novinách “SPb Vedomosti” a pracuje tiež ako umelec-karikaturista pre The Moscow Times. Jeho diela boli publikované v mnohých novinách a časopisoch v Rusku, Estónsku, Nemecku, Izraeli a USA.

V období 1980 – 85 vydal Viktor Bogorad v samizdate 5 vlastných knižných publikácií. Neskôr vydal ďalšie knihy: „Bitte recht freundlich“ 1987, 1990, Eulenspiegel, Berlin, „Such affairs“ 1991, “Lyres” , “Nuance” 1996, “Ford” vo vydavateľstve SPb. Svoju tvorbu prezentoval na viacerých samostatných výstavách: 1989 – “Gallery 10-10” Leningrad, 1990 – Zurich a 1991 – Schwyz (Švajčiarsko). Ako člen skupiny karikaturistov participoval na výstavách „NJET PROBLEM!“ v Mníchove (1995) a Berlíne (1996). V roku 1996 bol účastníkom výstavy karikatúr “Konfrontácie” v Ruskom štátnom múzeu. V ostatných 10-tich rokoch je pravidelne pozývaný, aby bol členom porôt na medzinárodných karikaturistických súťažiach. V ostatnom období tiež organizoval 4 medzinárodné výstavy karikatúr v St. Petersburgu. V roku 1992 sa Viktor Bogorad stal laureátom národnej profesionálnej ceny „Zlatý OstapBAkromných zbierkach vo Švajčiarsku, Nemecku a USA. Ako jeden z najvýznamnejších ruských karikaturistov poskytol Bogorad interview CNN a BBC. V roku 2005 brikaturistov poskytol Bogorad interview CNN a BBC. V roku 2005 bol nakrútený film BBC o Viktorovi Bogoradovi. Žije a tvorí v St. Petersburgu v Rusku.

Výrazové prostriedky Viktora Bogorada sú veľmi pestré a rôznorodé – tvorí perokresby, maľuje, ale v ostatnom čase si obzvlášť obľúbil techniku maľby pastelom, ktorej mäkkosť podčiarkuje poetiku jeho diel. Táto výstava je koncipovaná práve na báze jeho pastelov – milovníci karikatúry tak majú jedinečnú príležitosť plne si vychutnať čaro tejto techniky, v žánri Cartoon Art zriedkavo vídanej a preto pre karikatúru nesmierne obohacujúcej. Atmosféra a poetika diel Viktora Bogorada sú naprosto jedinečné a nenapodobiteľné – prajeme vám príjemný a ničím nerušený umelecký zážitok.


(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


* Doporučujeme tiež profilovú stránku Viktora Bogorada v rubrike “Galéria” – pozrite sem


predchádzajúca výstava

 

Domovská stránka