Výstavy


GERHARD GEPP
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA VYNIKAJÚCEHO RAKÚSKEHO KARIKATURISTU

Naliehavá sila a samoiniciačná schopnosť veľkého talentu, napĺňajúceho každú bunku organizmu, sa musí prejaviť za každých okolností – skvelým príkladom toho je vynikajúci rakúsky výtvarník a karikaturista Gerhard Gepp (1940).

Gerhard Gepp bol takýmto talentom obdarený naozaj štedro – aj preto nás môže neustále prekvapovať neobyčajnými výtvarnými lahôdkami. Disponuje osobitým, absolútne nezameniteľným štýlom, jeho diela pôsobia sugestívne a očisťujúco. Môžeme smelo povedať, že je človekom hlbokého poznania a silnej senzitivity, vizionárom a teda autorom mimoriadnych kvalít, ktorý vo svojom žánri nemá porovnateľného partnera. Jeho dielo je jedinečné a vo svete „cartoon art“ nemá obdoby.

Zhrňme si stručne jeho životnú dráhu: Gerhard Gepp sa narodil v roku 1940 v Pressbaume neďaleko Viedne, kde žije a pracuje dodnes. Pôvodne sa vyučil za ofsetového tlačiara, neskôr pôsobil ako fotograf v reklamnej oblasti, aby napokon zakotvil tam, kde mu to jeho osud a talent predurčili – stal sa výtvarníkom v slobodnom povolaní. Pracoval s veľkým entuziazmom – venoval sa najmä voľnej tvorbe a ilustrácii, ale aj grafickému designu a karikatúre. V nasledujúcom období tvorí množstvo kresieb, gvašov a olejomalieb, ktoré s veľkým úspechom vystavuje v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Belgicku. Venuje sa tiež grafickému umeniu – tvorí grafické listy technikou leptu, ktoré následne ručne koloruje. Publikuje množstvo svojich prác v renomovaných časopisoch v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. Tvorí tiež postery a získava významné ocenenia. Od roku 1989 začína pracovať na svojom novom umeleckom projekte nazvanom „Poetická satira“. Tento cyklus vytvára modernou, široké možnosti ponúkajúcou technikou akrylu na kartóne alebo na plátne – tieto práce sa stretávajú s veľkým a pozitívnym ohlasom na početných výstavných podujatiach po celej Európe. Od roku 1991 zahajuje umelecký cyklus „Devolution“, v rámci ktorého výtvarne pretvára špeciálnymi postupmi (kyselinami a lúhmi) preparované papiere a kartóny. Zúčastňuje sa na mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch a získava početné ocenenia (spomeňme aspoň Intern.Kartoonale Limburg / Belgicko – Zvláštna cena 1992, Dutch Catoonfestival Eindhoven / Holandsko – Zvláštna cena 1998, Satyrykon Legnica / Polsko – Grand Prix 2006 a mnohé ďalšie). Zbierky jeho diel vychádzajú v početných katalógoch (Gerhard Gepp 1982, 1984, 1986, 1987, Devolution 1991, Poetische Satire 1997 – 2000, 2001-2003, Gerhard Gepp 2010, … ). Ilustruje celý rad medzinárodných i nemeckojazyčných knižných publikácií a vydáva aj vlastnú knihu „Malá loď na veľkom výlete“. Diela Gerharda Geppa sú v stálych zbierkach mnohých múzeí a galérií v Rakúsku, Švajčiarsku, Rusku, Českej republike, Taliansku, … V roku 2001 bol Gerhard Gepp ocenený udelením prestížneho titulu Profesor. Na úvod o Gerhardovi Geppovi len toľko a veľmi stručne – pretože o jeho osobnosti a diele by sa dali napísať celé knihy. A v budúcnosti sa ešte mnohé napíšu…

Dnes vám prinášame rozsiahly výber z diela tohto vynikajúceho umelca, ktorý predstavuje majstrovu tvorbu z obdobia rokov 1997 – 2011. Napriek tomu, že diela nie sú zoradené prísne chronologicky, máme jedinečnú príležitosť pozorovať napríklad aj zaujímavý evolučný proces umelcovho štýlu od energicky artistného rukopisu skorších diel až po súčasný pokojnejší harmonicky vyvážený štýl. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok!


(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime “Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


* Pozrite si tiež profilovú stránku Gerharda Geppa v sekcii “Galéria” – kliknite sem


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.