Výstavy


.JURIJ KOSOBUKIN
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA NAJÚSPEŠNEJŠIEHO KARIKATURISTU SVETA

Hodnotiť niečo také mnohotvárne a ťažko uchopiteľné ako je umenie je úloha takmer neriešiteľná (hoci nájdu sa mnohí, ktorí sa na to cítia byť povolaní). Možno však nájsť také objektívne kritérium, ktoré síce nemusí automaticky indikovať kvalitu, má však určite vysokú vypovedaciu hodnotu. Ak by sme za takéto merateľné kritérium prijali množstvo úspechov na renomovaných medzinárodných súťažiach, potom bez akýchkoľvek pochybností môžeme povedať, že dielo ukrajinského karikaturistu Jurija Kosobukina (1950) nemá obdoby v celom šírom svete.

Jeho úspechy sú také ohromujúce až sa človeku zastavuje dych. Len si predstavte: Keby sme chceli len stroho vymenovať jednotlivé ocenenia, ktoré získal a na každú jednu cenu by sme vyhradili len jeden jediný riadok písaného textu – zoznam by zaplnil takmer 8 husto popísaných strán formátu A4. Povedzme si to neuveriteľné číslo – Jurij Kosobukin získal doteraz viac ako 450 prestížnych ocenení na medzinárodných karikaturistických súťažiach po celom svete (a kým píšem tento text určite pribudlo niekoľko ďalších). A k tomu ešte celá štvrtina z nich (t.j. viac ako 100) bolo prvých a veľkých cien (Grand Prix). Vďaka osobitému a nezameniteľnému rukopisu spoznáte jeho diela už z diaľky. Jeho diela boli vystavované v toľkých krajinách sveta, že by bolo oveľa jednoduchšie vymenovať tie krajiny, v ktorých ešte nevystavoval. Desaťtisíce jeho kresieb boli ozdobou nespočetného množstva periodík na celom svete. Tak toto by už nepochybne mohol byť pádny dôvod na hypertrofované sebavedomie – opak je však pravdou – Jurij Kosobukin ostal takým, akým bol – skromným, pracovitým, múdrym a príjemným človekom.

A pritom môžeme povedať, že Jurij Kosobukin sa stal umelcom až „v druhom pláne“ – vyštudoval totiž letecké inžinierstvo na Charkovskom leteckom inštitúte a potom pracoval ako inžinier v Centre leteckého dizajnu v Kyjeve. Je však pomerne častým úkazom, že práve ľudia s exaktným vzdelaním a vedeckým backroundom často inklinujú k umeleckým disciplínam. Snáď je to tým, že sú schopní postrehnúť súvislosti iným neviditeľné, vedia osobnosť človeka rozobrať na súčiastky a analyzovať princípy jeho fungovania. A ak sa k tomu pridá ešte aj mohutný talent, môžeme rozhodne očakávať mimoriadne umelecké diela.

Prijmite teda pozvanie na výnimočnú expozíciu diel najúspešnejšieho karikaturistu sveta – exkluzívne pre vás – Jurij Kosobukin a jeho dielo.


(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime “Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


* Pozrite si tiež profilovú stránku Jurija Kosobukina v sekcii “Galéria” – kliknite sem


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.