Výstavy


Luc Vernimmen 2015
T1
LUC VERNIMMEN
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA VYNIKAJÚCEHO KARIKATURISTU
Z BELGICKA

Luc Vernimmen

Keď pozorujeme vývoj svetového kresleného humoru cez výsledky medzinárodných karikaturistických súťaží, ktorých sa na celom svete koná úctyhodný počet, musíme dospieť k presvedčeniu, že doby diletantizmu v tejto oblasti sa pomaly, ale isto končia. Víťazné práce renomovaných súťaží sú vo väčšine prípadov na veľmi slušnej, ba často na špičkovej úrovni – a to výtvarne i myšlienkovo.

Výtvarných hochštaplerov začínajú postupne nahrádzať skutoční umelci, autori s kvalitným vzdelaním na renomovaných umeleckých akadémiách, dôkladne oboznámení s históriou umenia, ktorí majú teóriu i prax zobrazovacích výtvarných techník v malíčku. Dokonale poznajú zákonitosti kompozície, nerobí im problémy perspektíva, či teória farieb. I keď boli obdarení pozoruhodným talentom, remeselnú zručnosť vo výtvarných technikách nadobudli dlhodobým a intenzívnym cvičením.

Žiarivým príkladom tohto pozitívneho trendu a výrazným predstaviteľom kvalitného prúdu v súčasnej karikatúre je aj vynikajúci karikaturista Luc Vernimmen z Belgicka. Je umelcom v pravom slova zmysle, má obdivuhodne široký umelecký záber – maľuje, ilustruje, tvorí grafiku i karikatúry, navrhuje a realizuje práce v oblasti grafického designu. V každej z týchto výtvarných disciplín už zanechal výraznú stopu.

Na poli kresleného humoru dosiahol Luc Vernimmen výrazné úspechy a vybudoval si významnú pozíciu – v súčasnosti patrí medzi medzinárodne vysoko rešpektovaných tvorcov európskeho i svetového umenia Cartoon Art. Jeho diela sú ozdobou početných medzinárodných výstav a festivalov karikatúry po celom svete a zožali už nepreberné množstvo vavrínov.

*****
.

Predstavme si stručný profesionálny životopis tohto vynikajúceho umelca:

Luc Vernimmen je známy belgický grafik, ilustrátor, maliar a karikaturista. Umelec, ktorý sa svojou prácou zaoberá veľmi vážne, avšak bez toho, aby príliš vážne bral sám seba (čo je určite veľmi sympatické).

Luc Vernimmen sa narodil v roku 1959 v meste Mortsel v Belgicku. Komiksy začal kresliť už od útleho detstva. Počas jeho mladosti sa kreslenie stalo jeho hlavnou činnosťou. Samozrejme, nebolo preto prekvapením, že si zvolil vzdelávanie v umeleckej oblasti – vyštudoval voľnú grafiku na Vysokej škole umenia a dizajnu Sint-Lucas v Antverpách (1978-1982). Neskôr pokračoval v štúdiu sochártva na Kráľovskej akadémii výtvarných umení v Antverpách (1983).

Po dlhých rokoch tvorby drevorytov, experimentovaní s leptami v medi a zinku so zodpovedajúcimi kyselinami, bol to práve deficit farby, ktorý bol hlavným dôvodom prechodu na iné médiá a využitie nových možností. Táto zmena zahŕňala ilustrácie kníh, olejomaľbu, digitálne kolorovanie a kresbu. Jeho tvorba sa transformovala z čiernobielych grafických listov na plnofarebné olejomaľby na plátne. Tento trend sa odráža aj v jeho karikatúrach: ak boli v minulom storočí do značnej miery monochromatické, dnes sú to plnofarebné kompozície, niekedy digitálne ale v prevažnej väčšine vytvorené stále priamo „na papieri“.

V súčasnosti pracuje ako tester kvality softvéru a ako ilustrátor a grafik na voľnej nohe. Jeho práca testera softvéru v grafickej firme mu pomáha byť neustále v kontakte s najnovšími grafickými programami. Ako grafický dizajnér vytvára návrhy na reklamy, logá,Luc Vernimmen letáky, plagáty, obaly, zložky, brožúry, hlavičkové papiere, obálky a iné tlačoviny. Ako ilustrátor na voľnej nohe pracuje pre rôzne vydavateľstvá najmä v Belgicku a Holandsku, pre ktoré tvorí ilustrácie pre vzdelávacie publikácie a obrázkové knihy pre mládež.

Luc Vernimmen je veľmi úspešný aj ako karikaturista – jeho karikatúry boli ocenené prestížnymi cenami a uznaniami na najznámejších medzinárodných karikaturistických súťažiach a festivaloch po celom sveta (Belgicko, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Portugalsko, Poľsko, Irán, atď) – zoznam cien si môžete pozrieť nižšie. Jeho diela z oblasti grafického umenia, olejomaľby a karikatúry môžu fanúšikovia umenia pravidelne obdivovať na početných výstavách.

Pre rok 2011 bol Luc Vernimmen menovaný dvorným karikaturistom renomovaného Európskeho Cartoon Centra Kruishoutem (Belgicko). V roku 2014 vydal svoj vlastný album karikatúr pomenovaný jednoducho “Cartoons without words”. Bol členom viacerých medzinárodných porôt karikaturistických súťaží – v roku 2013 na prvom medzinárodnom festivale Teapot Cartoon v Turecku, v roku 2009 na súťaži ECC cartoon contest Kruishoutem v Belgicku, a tiež na karikaturistickej súťaži medzinárodného cestovného ruchu v Turecku v roku 2014.

Ďalšou veľkou Lucovou vášňou je hudba, ktorá neustále hrá počas tvorby jeho olejomalieb a iných umeleckých diel. On sám hrá na violu v rôznych orchestroch, kde si môže intenzívne vychutnávať klasickú hudbu a ako aj iné hudobné žánre.

Luc Vernimmen žije a tvorí v Antverpách v Belgicku.

*****

HLAVNÉ OCENENIA:

 • 1. cena – Cartoon Contest Satyrykon 2001, Legnica (Poľsko)
 • Čestné uznanie – PortoCartoon World Festival 2001, Porto (Portugalsko)
 • Čestné uznanie – Worldwide „Be tobacco free!“ Cartoon Contest 2001 (USA)
 • Cena Keverprijs – Cartoon Contest 2001, Deventer (Holandsko)
 • 3. cena – Fruitcartoenale 2001, Sint-Truiden (Belgicko)
 • 3. cena – “7th International Cartoon Contest” 2002, Haifa (Izrael)
 • Nominovaný na ocenenie – Cartoonfestival „Freedom and Journalism“ 2002, Ploiesti (Rumunsko)
 • Cena – 8th International Caricature Competition „WomensWorlds“ 2002, Essen (Nemecko)
 • Cena Kever prize – Cartoon Contest 2002, Kruishoutem (Belgicko)
 • Cena – International Cartoon Contest 2003, Malmo (Švédsko)
 • 1. cena – International Cartoon Contest Golagha 2003, Teherán (Irán)
 • Prijs (Bronzová cena) – Fruitcartoenale 2004, Sint-Truiden (Belgicko)
 • 3. cena – Cartoon Contest 2004, Bilzen (Belgicko)
 • Cena Kastelana Kozuchowskiego Zamku – Cartoon Contest „Castle“ 2004, (Poľsko)
 • Cena Kever prize – Cartoon Contest 2004, Kruishoutem (Belgicko)
 • Cena Round Table – Art Competition ‘With an eye on India’ 2004 (India)
 • 2. cena (Strieborná) – Fruitcartoenale 2004, Sint-Truiden (Belgicko)
 • 3. cena – International Cartoon Contest 2005, Záhreb (Chorvátsko)
 • 3. cena – Kartoenale 2006, Olen (Belgicko)
 • 1. cena – 2de International Cartoonfestival 2006, Aalst (Belgicko)
 • 3. cena – Cartoonwedstrijd CM 2007 „Solidariteit“, Brugge (Belgicko)
 • 2. cena – EuroKartoenale 2007, Kruishoutem (Belgicko)
 • Cena Provincie Limburg – Fruitcartoenale 2007, Sint-Truiden (Belgicko)
 • Čestné uznanie – European Cartoon Contest “Desigualdades, Discriminações e Preconceitos” 2007 (Portugalsko)
 • Zvláštna cena – 3rd Ekaterinburg Intern. Cartoon Contest 2007, Jekaterinburg (Rusko)
 • Cena Provincie Antverpy – Kartoenale 2007, Olen (Belgicko)
 • 3. cena – Cartoonale “Stroop uit Borgloon” 2007, Borgloon (Belgicko)
 • Čestné uznanie – X PortoCartoon World Festival 2008, Porto (Portugalsko)
 • Čestné uznanie – European Cartoon Contest 2008 (Portugalsko)
 • Zvláštna cena mesta Alanya – 8th International Mediterranean Cartoon Contest 2008, Alanya (Turecko)
 • Cena Willemsfonds – George Van Raemdonck Kartoenale 2008, Boechout (Belgicko)
 • 2. cena – Lübbener Grafikatur 2008, Lübben (Nemecko)
 • Cena Provincie Antverpy – Kartoenale 2008, Olen (Belgicko)
 • 1. cena – Fruitcartoenale 2009, Sint-Truiden (Belgicko)
 • Zvláštne uznanie – 14th International Cartoon Exhibition 2009, Záhreb (Chorvátsko)
 • Cena Lekkerbekprijs – Kartoenale 2009, Olen (Belgicko)
 • Čestné uznanie – First International Tourism Cartoon competition 2010 (Turecko)
 • Cena Davidfonds – Knokke-Heist Cartoon Festival 2010 (Belgicko)
 • 2. cena – Fruitcartoonale 2010, St-Truiden (Belgicko)
 • Čestné uznanie – PortoCartoon 2010, Porto (Portugalsko)
 • Čestné uznanie theme “Work” – 10th Tabriz International Cartoon Contest 2010, Tabriz (Irán)
 • Čestné uznanie – PortoCartoon „Communication and Technology“ 2011, Porto (Portugalsko)
 • 1. cena – Fedactio cartoon wedstrijd: “50 jaar Turkse immigratie in Belgie” 2012 (Belgicko)
 • Čestné uznanie – PortoCartoon (The rich, the poor and the protester) 2012, Porto (Portugalsko)
 • 3. cena – 10 jaar fruitcartoons” 2012, Sint-Truiden (Belgicko)
 • Cena publika – Cartoon festival 2013, Knokke-Heist (Belgicko)
 • Čestné uznanie – PortoCartoon 2013, Porto (Portugalsko)
 • Čestné uznanie – Cartoon Contest „The egg“ 2013, Vianden (Luxembursko)
 • Sponsorská cena – XV International Open Cartoon Contest „Social media“ 2013, Zielona Góra, 2013 (Poľsko)
 • Zvláštna cena – International Cartoon Contest 2013, Haifa (Izrael)
 • Cena Derde prijs – Global Mobility Cartoon contest 2013, Kortrijk (Belgicko)
 • Cena Davidfonds – Cartoon Festival 2014, Knokke-Heist (Belgicko)
 • Zvláštna cena Atilu Özera – 5th International Tourism Cartoon competition 2014 (Turecko)
 • Zvláštna cena “Berlínsky múr” – 5th International Cartoon Competition 2014, Berlin (Nemecko)
 • Cena publika – Cartoon Contest Beltud “50th anniversary of Turkish migration in Belgium” 2014 (Belgicko)
 • 1. cena – 42 World Gallery of Cartoons 2014, Skopje (Macedónsko)
 • Čestné uznanie – PortoCartoon 2015, Porto (Portugalsko)
 • Cena – Internationale sportcartoonale Sportimonium 2015, Zemst (Belgicko)
 • Cena – 4th International “Olive” Cartoon Contest 2015 (Cyprus)

*****

“Úspešná karikatúra by mala byť kombináciou humoristických a grafických kvalít, ale to je tiež subjektívne…”, konštatuje Luc Vernimmen. Jeho tvorba však tieto predpoklady spĺňa na vrcholnej úrovni – a my máme veľkú radosť, že Vám ju na stránke Cartoon Gallery môžeme predstaviť. Potešte sa touto exkluzívnou výstavou, milí priatelia!

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko ).


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.