Jovcho SAVOV

Jovcho Savov-Bulgaria 2018-cgdef

Jovcho Savov sa narodil v roku 1946 v Sofii v Bulharsku. V roku 1973 vyštudoval Inštitút architektúry v  Sofii. Pracoval ako dizajnér pre niekoľko významných novín a časopisov. Stovky jeho karikatúr a ilustrácií boli uverejnené v periodikách v Bulharsku a na celom svete. Umelecké diela Jovcho Savova boli ocenené mnohými prestížnymi oceneniami v mnohých krajinách sveta: Bulharsko, Rumunsko, Irán, Slovensko, Taliansko, Turecko, Japonsko, Kórea, Chorvátsko, Macedónsko, Srbsko, Čína, Kostarika a iné. Môžeme sa zmieniť aspoň o niektorých z nich: 1974 – Grand Prix na World Cartoon Gallery pod názvom “Stop”,Skopje, Macedónsko; 1986 – 1. cena na Národnej súťaži karikatúry pod názvom “Človek a automobil” – Sofia, Bulharsko; 2009 – 1. cena na medzinárodnej výstave “Car-Sarcastic”, Záhreb, Chorvátsko; 2010 – Grand Prix na Národnej výstave – vyhlásený za “Karikaturistu roka”, Sofia, Bulharsko; 2012 – 1. cena na Medzinárodnej súťaži karikatúr “Rich man, poor man”, Braila, Rumunsko; 2014 – Cena excelentnosti 8. olympijskej súťaže “O šetrení, recyklácii a poškodzovaní životného prostredia, Nantong, Čína, 2015 – Čestné uznanie medzinárodnej súťaže “Humor a Gallarate” na tému “Globálny trh” Taliansko; 2018 – Čestné uznanie na Medzinárodnej súťaži karikatúry, Bursa, Turecko, téma “Životné prostredie a zmena klímy”; a mnoho ďalších. Svoju tvorivú prácu prezentoval na dvanástich samostatných výstavách karikatúry v Bulharsku a Rusku a početných kolektívnych výstavách po celom svete. Jovcho Savov tiež vytvoril množstvo diel v oblasti ilustrácie, dizajnu, sochárstva a architektúry. Žije a tvorí v Sofii v Bulharsku.

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime “Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúci autor nasledujúci autor

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.