Úvahy


V tejto rubrike prinášame úvahy a články z pera popredných európskych karikaturistov, teoretikov a historikov umenia, spisovateľov a publicistov pojednávajúce o rôznych aspektoch umenia karikatúry. Taktiež budeme publikovať hodnotné úvahy renomovaných umelcov z iných odvetví, prinášajúcich inšpiratívne myšlienkové a výtvarné podnety.

Želáme vám pri čítaní týchto úvah príjemný umelecký a intelektuálny zážitok.

*****

Miro POLAKOVIČ:                  Aforizmy o humore a smiechu…………………… strana 2

Francisco PUNAL SUAREZ:  Dario Castillejos – Agitátor kritického pov…  ….. strana 3

Robert ROUSSO:                    Veľký karikaturista ……………………………….. strana 4

Bernard BOUTON:                  Prostriedky jazyka a karikatúry – metafory ……. strana 5

Ľubomír FELDEK:                   Aj keď svet o tom ešte nevie…  ………………… strana 6

Milan SLÁDEK:                       Insitné umenie alebo kráľovská disciplína? ……. strana 7

Fedor VICO:                           Na čo myslím ………………………………………. strana 8

Ivan POPOVIČ:                      Koľko je karikaturistov? …………………………… strana 9

Břetislav KOVAŘÍK:                Proč je to tak těžké? ……………………………… strana 10

Francisco PUNAL SUAREZ:  David Vela Cervera – Humoristická vízia ………. strana 11

Jan TOMASCHOFF:               Smiech a psychika ……………………………….. strana 12

Bernard BOUTON:                  Podobnosť a plagiátorstvo ………………………. strana 13

Fero JABLONOVSKÝ:            Saul Steinberg …………………………………….. strana 14

Géza HALÁSZ:                       Jazyk karikatúry …………………………………… strana 15

Bernard BOUTON:                 Prinúťte nás smiať sa, myslieť, snívať ………….. strana 16

Francisco PUNAL SUAREZ:  Ďalšie otázky pre Ribera Hanssona……………… strana 17

Marián HATALA:                     Zábranský na Slovensku …………………………. strana 18

Bernard BOUTON:                 Smiech a tolerancia ……………………………….. strana 19

Kornel FÖLDVÁRI:                 Príbeh s (dúfajme) šťastným koncom …………… strana 20

Ivan HANOUSEK:                  O kresleném humoru (rozhovor) …………………. strana 21

Francisco PUNAL SUAREZ:  Čo je tajomsvom vyvolania smiechu…………….. strana 22

Ivan HANOUSEK:                  Dikobraz – český model humor. časopisu ………. strana 23

Francisco PUNAL SUAREZ:  Pocta Jurijovi Kosobukinovi ………………………. strana 24

Vladimír KAZANEVSKY:        Sexualita moderných nesexuálnych karikatúr ….. strana 25

Huseyin CAKMAK:                 Politicartoon ………………………………………… strana 26

Vladimír KAZANEVSKY:        História karikatúry v bývalom ZSSR ……………… strana 27

Francisco PUNAL SUAREZ:  S Riberom Hanssonom zo Švédska …………….. strana 28

Ladislav SZALAY:                   Malá spomienka na Viktora Kubala ……………… strana 29

Borislav STANKOVIČ:            Karikatúra v 21. storočí ……………………………. strana 30

Vladimír KAZANEVSKY:        Kríza v umení modernej karikatúry ………………. strana 31

Francisco PUNAL SUAREZ:  Luxembursko, Pol Leurs ………………………….. strana 32

Riber HANSSON:                   Masky a politika ……………………………………. strana 33

Vladimír KAZANEVSKY:         Karikatúra a existencializmus …………………….. strana 34

Marlene POHLE:                     Editoriál pre FECO magazín ……………………… strana 35

Riber HANSSON:                    Môj pohľad na redakčného karikaturistu ………… strana 36

Pavel VILIKOVSKÝ:                Všetko je v čiare …………………………………… strana 37

Kornel FÖLDVÁRI:                  Čarovanie s krivým zrkadlom …………………….. strana 38

Tomáš JANOVIC:                    O karikatúre ………………………………………… strana 39

* všetky texty v tejto rubrike publikujeme s láskavým súhlasom ich autorov

 

. . Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.