Úvahy


V tejto rubrike prinášame úvahy a články z pera popredných európskych karikaturistov, teoretikov a historikov umenia, spisovateľov a publicistov pojednávajúce o rôznych aspektoch umenia karikatúry. Taktiež budeme publikovať hodnotné úvahy renomovaných umelcov z iných odvetví, prinášajúcich inšpiratívne myšlienkové a výtvarné podnety.

Želáme vám pri čítaní týchto úvah príjemný umelecký a intelektuálny zážitok.

*****

Francisco PUNAL SUAREZ:  Dario Castillejos – Agitátor kritického pov…  ….. strana 2

Robert ROUSSO:                    Veľký karikaturista ……………………………….. strana 3

Bernard BOUTON:                  Prostriedky jazyka a karikatúry – metafory ……. strana 4

Ľubomír FELDEK:                   Aj keď svet o tom ešte nevie…  ………………… strana 5

Milan SLÁDEK:                       Insitné umenie alebo kráľovská disciplína? ……. strana 6

Fedor VICO:                           Na čo myslím ………………………………………. strana 7

Ivan POPOVIČ:                      Koľko je karikaturistov? …………………………… strana 8

Břetislav KOVAŘÍK:                Proč je to tak těžké? ………………………………. strana 9

Francisco PUNAL SUAREZ:  David Vela Cervera – Humoristická vízia ………. strana 10

Jan TOMASCHOFF:               Smiech a psychika ……………………………….. strana 11

Bernard BOUTON:                  Podobnosť a plagiátorstvo ………………………. strana 12

Fero JABLONOVSKÝ:            Saul Steinberg …………………………………….. strana 13

Géza HALÁSZ:                       Jazyk karikatúry …………………………………… strana 14

Bernard BOUTON:                 Prinúťte nás smiať sa, myslieť, snívať ………….. strana 15

Francisco PUNAL SUAREZ:  Ďalšie otázky pre Ribera Hanssona……………… strana 16

Marián HATALA:                     Zábranský na Slovensku …………………………. strana 17

Bernard BOUTON:                 Smiech a tolerancia ……………………………….. strana 18

Kornel FÖLDVÁRI:                 Príbeh s (dúfajme) šťastným koncom …………… strana 19

Ivan HANOUSEK:                  O kresleném humoru (rozhovor) …………………. strana 20

Francisco PUNAL SUAREZ:  Čo je tajomsvom vyvolania smiechu…………….. strana 21

Ivan HANOUSEK:                  Dikobraz – český model humor. časopisu ………. strana 22

Francisco PUNAL SUAREZ:  Pocta Jurijovi Kosobukinovi ………………………. strana 23

Vladimír KAZANEVSKY:        Sexualita moderných nesexuálnych karikatúr ….. strana 24

Huseyin CAKMAK:                 Politicartoon ………………………………………… strana 25

Vladimír KAZANEVSKY:        História karikatúry v bývalom ZSSR ……………… strana 26

Francisco PUNAL SUAREZ:  S Riberom Hanssonom zo Švédska …………….. strana 27

Ladislav SZALAY:                   Malá spomienka na Viktora Kubala ……………… strana 28

Borislav STANKOVIČ:            Karikatúra v 21. storočí ……………………………. strana 29

Vladimír KAZANEVSKY:        Kríza v umení modernej karikatúry ………………. strana 30

Francisco PUNAL SUAREZ:  Luxembursko, Pol Leurs ………………………….. strana 31

Riber HANSSON:                   Masky a politika ……………………………………. strana 32

Vladimír KAZANEVSKY:         Karikatúra a existencializmus …………………….. strana 33

Marlene POHLE:                     Editoriál pre FECO magazín ……………………… strana 34

Riber HANSSON:                    Môj pohľad na redakčného karikaturistu ………… strana 35

Pavel VILIKOVSKÝ:                Všetko je v čiare …………………………………… strana 36

Kornel FÖLDVÁRI:                  Čarovanie s krivým zrkadlom …………………….. strana 37

Tomáš JANOVIC:                    O karikatúre ………………………………………… strana 38

* všetky texty v tejto rubrike publikujeme s láskavým súhlasom ich autorov

 

. . Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.