Úvahy


V tejto rubrike prinášame úvahy a články z pera popredných európskych karikaturistov, teoretikov a historikov umenia, spisovateľov a publicistov pojednávajúce o rôznych aspektoch umenia karikatúry. Taktiež budeme publikovať hodnotné úvahy renomovaných umelcov z iných odvetví, prinášajúcich inšpiratívne myšlienkové a výtvarné podnety.

Želáme vám pri čítaní týchto úvah príjemný umelecký a intelektuálny zážitok.

*****

Vladimír KAZANEVSKY:         Karikatúra a vojenská propaganda …………….. strana 2

Vladimír KAZANEVSKY:         Pandémia koronavtipov …………………………. strana 3

Ľubomír FELDEK:                   Karikatúru do Štokholmu ………………………… strana 4

Ivan HANOUSEK:                   Vladimír Renčín – humor, který hřeje ………….. strana 5

Miro POLAKOVIČ:                  Aforizmy o humore a smiechu…………………… strana 6

Francisco PUNAL SUAREZ:  Dario Castillejos – Agitátor kritického pov…  ….. strana 7

Robert ROUSSO:                    Veľký karikaturista ……………………………….. strana 8

Bernard BOUTON:                  Prostriedky jazyka a karikatúry – metafory ……. strana 9

Ľubomír FELDEK:                   Aj keď svet o tom ešte nevie…  ………………… strana 10

Milan SLÁDEK:                       Insitné umenie alebo kráľovská disciplína? ……. strana 11

Fedor VICO:                           Na čo myslím ……………………………………… strana 12

Ivan POPOVIČ:                      Koľko je karikaturistov? ………………………….. strana 13

Břetislav KOVAŘÍK:                Proč je to tak těžké? ……………………………… strana 14

Francisco PUNAL SUAREZ:  David Vela Cervera – Humoristická vízia ………. strana 15

Jan TOMASCHOFF:               Smiech a psychika ……………………………….. strana 16

Bernard BOUTON:                  Podobnosť a plagiátorstvo ………………………. strana 17

Fero JABLONOVSKÝ:            Saul Steinberg …………………………………….. strana 18

Géza HALÁSZ:                       Jazyk karikatúry …………………………………… strana 19

Bernard BOUTON:                 Prinúťte nás smiať sa, myslieť, snívať ………….. strana 20

Francisco PUNAL SUAREZ:  Ďalšie otázky pre Ribera Hanssona……………… strana 21

Marián HATALA:                     Zábranský na Slovensku …………………………. strana 22

Bernard BOUTON:                 Smiech a tolerancia ……………………………….. strana 23

Kornel FÖLDVÁRI:                 Príbeh s (dúfajme) šťastným koncom …………… strana 24

Ivan HANOUSEK:                  O kresleném humoru (rozhovor) …………………. strana 25

Francisco PUNAL SUAREZ:  Čo je tajomsvom vyvolania smiechu…………….. strana 26

Ivan HANOUSEK:                  Dikobraz – český model humor. časopisu ………. strana 27

Francisco PUNAL SUAREZ:  Pocta Jurijovi Kosobukinovi ………………………. strana 28

Vladimír KAZANEVSKY:        Sexualita moderných nesexuálnych karikatúr ….. strana 29

Huseyin CAKMAK:                 Politicartoon ………………………………………… strana 30

Vladimír KAZANEVSKY:        História karikatúry v bývalom ZSSR ……………… strana 31

Francisco PUNAL SUAREZ:  S Riberom Hanssonom zo Švédska …………….. strana 32

Ladislav SZALAY:                   Malá spomienka na Viktora Kubala ……………… strana 33

Borislav STANKOVIČ:            Karikatúra v 21. storočí ……………………………. strana 34

Vladimír KAZANEVSKY:        Kríza v umení modernej karikatúry ………………. strana 35

Francisco PUNAL SUAREZ:  Luxembursko, Pol Leurs ………………………….. strana 36

Riber HANSSON:                   Masky a politika ……………………………………. strana 37

Vladimír KAZANEVSKY:         Karikatúra a existencializmus …………………….. strana 38

Marlene POHLE:                     Editoriál pre FECO magazín ……………………… strana 39

Riber HANSSON:                    Môj pohľad na redakčného karikaturistu ………… strana 40

Pavel VILIKOVSKÝ:                Všetko je v čiare …………………………………… strana 41

Kornel FÖLDVÁRI:                  Čarovanie s krivým zrkadlom …………………….. strana 42

Tomáš JANOVIC:                    O karikatúre ………………………………………… strana 43

* všetky texty v tejto rubrike publikujeme s láskavým súhlasom ich autorov

 

. . Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.