Litva

Litva


      Súčasná Litovská republika síce vznikla len v roku 1990, avšak dejiny litovského štátu siahajú ďaleko do minulosti. Litovský jazyk patrí medzi najstaršie indoeurópske jazyky. Litovci sú mimoriadne hrdí na svoju kultúru. V Litve pôsobí veľa aktívnych karikaturistov, väčšinou združených v Asociácii litovských karikaturistov “Humor sapiens”. S veľkým potešením vám predstavujeme špičkového litovského umelca, ktorým je

Vladimiras BERESNIOVAS (VLABER)

 

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.