Jozef GRUŠPIER

Jozef Grušpier

Jozef Grušpier sa narodil 12. mája 1952 v Bratislave. Po maturite pracoval do r.1992 ako technicko-hospodársky pracovník v stavebníctve, v súčasnosti sa venuje stavebným aktivitám ako živnostník. Kreslenému humoru sa venuje od roku 1970. Jeho prvé kresby boli uverejnené v českom humoristickom časopise „Ježek“. Neskôr sa jeho práce objavili aj vo viacerých slovenských novinách a časopisoch. Od roku 1984 začal Jozef Grušpier publikovať v humoristickom týždenníku „Roháč“, do ktorého potom prispieval až do jeho zániku v r. 1991. Od roku 2008 sa zúčastňuje na domácich a zahraničných súťažiach karikatúry, kde získal niekoľko ocenení (spomeňme aspoň známu karikaturistickú súťaž „Novomestský Osteň“, kde postupne získal bronzový, strieborný i zlatý osteň). Práce Jozefa Grušpiera boli prezentované na výstave úspešných účastníkov „Novomestského ostňa“ vo Fiľakove a na výstave „Kreslený humor a karikatúra na Slovensku“ v Trenčíne, ktorá mapovala štvrťstoročie vývoja slovenskej karikatúry. Jozef Grušpier žije a tvorí v Bratislave.

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime “Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúci autor nasledujúci autor

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.