Čierna Hora

Montenegro


      Pod vlajkou samostatnej republiky Čierna Hora Vám predstavujeme vynikajúce výtvarné diela ocenené mnohými významnými oceneniami na najslávnejších medzinárodných festivaloch karikatúry, ktorých autormi sú renomovaní umelci

Darko DRLJEVIĆ

Luka LAGATOR

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.