Jakub SUCHÝ

Jakub Suchysuchy-kariY

Jakub Suchý sa narodil 12, októbra 1966 v Bratislave. Maturoval na Gymnáziu Vazovova. Vyštudoval priemyselný design na Strojníckej fakulte SVŠT taktiež v Bratislave (1990). Od roku 1987 sa zúčastňuje karikaturistických súťaží na Slovensku, v ČR, Turecku, Belgicku, Chorvátsku, Rumunsku, Srbsku, Taliansku a Španielsku. Spomedzi výsledkov: víťaz Grand Prix 3. ročníka súťaže „Zlatý súdok“ v Prešove v r. 1997. Publikuje v slovenskej periodickej tlači od r. 1989, najmä v týždenníkoch a dvojtýždenníkoch. Taktiež od r. 1989 participuje na kolektívnych výstavách na Slovensku, v ČR, Belgicku a Grécku. Zatiaľ jediná personálna výstava bola v Slovenskom plynárenskom múzeu SPP v Bratislave v r. 1999 pod kurátorstvom Dr. Janka Schustera. Ilustroval niekoľko kníh. Vo svojej tvorbe sa prierezovo zapodieva najmä kresbami bez slov, ale v 90. rokoch sa tiež aktívne venoval aktuálnej politickej karikatúre. Je členom Klubu bratislavských karikaturistov (KBK). Jakub Suchý žije a tvorí v Bratislave.

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime “Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúci autor nasledujúci autor

.

Späť-> Slovensko                                                                            Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.