Luxembursko

Luxembourg


     Ľudia aktívni a zapálení pre dobrú vec sú veľmi vzácni a bez nich nie je predstaviteľný pokrok v žiadnej oblasti ľudského snaženia. A práve takíto vzácni ľudia založiliv Luxembursku spoločenstvo CartoonArt.lu a vďaka ich úsiliu sa dostavili skvelé výsledky v oblasti umenia karikatúry a cartoons a to jednak v rovine tvorivej jako i organizačnej (napr. vysoko cenený Festival karikatúry Vianden). Poprednou osobnosťou tohoto spoločenstva, rovnako ako aj skvelým tvorcom cartoons oceneným mnohými cenami je

 Pol LEURS

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.