Kanada

Canada


      Nádherná a príjemná krajina, žičlivá k životu i umeniu. Svoj domov tu našli aj mnohí výnimoční umelci pochádzajúci z Európy a v ich dielach tak máme možnosť pozorovať úžasnú symbiózu európskych i amerických vplyvov ako aj hodnoty spoločné obom týmto kultúram. Jednou z pozoruhodných osobností majúcich európske korene je

Oleg DERGAČOV

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.