Dušan JUNEK

Dušan Junek sa narodil 26. februára 1943 v Piešťanoch. Najprv vyštudoval Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity, potom pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umeni v Bratislave. Patrí k vedúcim osobnostiam grafiky vizuálnych komunikácií a je uznávanou autoritou medzi grafikmi – designérmi nielen na Slovensku, ale i vo svete. Hlavné ťažisko jeho tvorivého úsilia spočíva v tvorbe grafického designu a plagátu – mal viac ako 25 samostatných výstav, participoval na viac ako 400 kolektívnych výstavách po celom svete. Za svoju tvorbu obdržal okolo 30 medzinárodných a domácich ocenení, za celoživotnú tvorbu bol ocenený prestížnou cenou ICOGRADA Achievment Award udelovanou Medzinárodnou radou grafického designu v Bruseli, IBC Cambridge ho zaradil do “TOP 100 Communicators”. Jeho diela sú zastúpené v stálych zbierkach významných svetových galérií a múzeí.  Jeho aktivity sú však ešte oveľa rozsiahlejšie – venuje sa pedagogickej činnosti, odbornej publicistike, organizácii rôznych projektov a výstavných podujatí a v neposlednom rade karikatúre. Žije a tvorí v Dunajskej Lužnej.

(Pre  zobrazenie na celú obrazovku v režime “Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúci autor   nasledujúci autor

 

Späť-> Slovensko                                                                           Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.