Marie PLOTĚNÁ

Maria Plotěná

Marie Plotěná sa narodila 21. februára 1946 v Brne v bývalom Československu. Absolvovala Strednú umeleckopriemyselnú školu v Brne, ateliér priemyselného výtvarníctva a Katedru estetickej výchovy na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Niekoľko rokov pôsobila ako pedagóg na odborných umeleckých školách. Viac sa však venovala umeniu ako slobodnému povolaniu. Venuje sa maľbe, kresbe, kreslenému humoru a ilustrácii. Významnou oblasťou jej tvorby sú „drásané pastely“ vznikajúce jej vlastnou unikátnou technikou. Je členkou “Sdružení Q”, “České unie karikaturistů”, “Sdružení Bienále Brno”, “Icogrady”, “Unie výtvarných umělců” a Federácie európskych karikaturistov. Jej kreslený humor bol publikovaný v mnohých periodikách doma i v cudzine. Spolu s drásanými pastelmi se stal súčasťou zbierok mnohých múzeí a majetkom súkromných zberateľov. V osobitej syntéze spája Marie Plotěná prostotu výrazu s bohatstvom nápadov od deväťdesiatych rokov rozšírených o netradične traktované biblické námety. Tvorba Marie Plotěnej bola prezentovaná na početných samostatných (cca 80) i skupinových výstavách (viac ako 200) doma i v zahraničí. Často bola úspešne konfrontovaná s dielami našich i zahraničných umelcov, najmä autorov kresleného humoru. Autorka vystavovala v Kanade, Brazílii, Mexiku, USA, Číne, Japonsku, na Taiwane, v Malajzii a takmer všetkých európskych krajinách. Zúčastnila sa i niekoľkých medzinárodných maliarskych sympózií. Za svoju tvorbu doteraz získala 24 ocenení, pätnásť na domácej scéne a deväť v zahraničí. Marie Plotěná žije a pracuje v Brne v Českej republike. 

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime “Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúci autor nasledujúci autor

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.