Podujatia


POLSLOVO

Cyklus autorských večerov POLSLOVO zahájený

Poľský inštitút v Bratislave zahájil nový cyklus autorských večerov Dušana Juneka pod názvom POLSLOVO. Významný slovenský grafik, dizajnér, pedagóg a publicista bude tentoraz každé dva mesiace vo svojom programe predstavovať popredné osobnosti slovenskej kultúry, umenia a spoločnosti. Cieľom cyklu je zoznámiť verejnosť s osobitým vnímaním a prežívaním sveta tvorcov, autorov, ktorí sú mimoriadnymi osobnosťami vo svojom odbore a ich činnosť predstavuje u nás skutočné umelecké a spoločenské hodnoty. Hostia porozprávajú o sebe, svojej tvorbe, ale aj svojom vzťahu k Poľsku, poľskej kultúre a umeniu. Budú medzi nimi postupne spisovatelia, básnici, výtvarníci, pedagógovia, filozofi, architekti, filmári, dizajnéri, teoretici umenia, humoristi a karikaturisti. Z mien, ktoré budú fanúšikov a návštevníkov Cartoon Gallery obzlvášť zaujímať práve v súvislosti s humorom a inteligentným vtipom, budú hosťami v cykle POLSLOVO napr. aj Kornel Földvári, Fero Jablonovský, Tomáš Janovic, Dušan Nágel, Rudolf Urc a viacerí ďalší.
……5. februára zahájil programový riaditeľ Poľského inštitútu Tomasz Grabiński nový cyklus, v ktorom prvým hosťom Dušana Juneka bol básnik, spisovateľ, rozprávkár a multikultúrny umelec Daniel Hevier. Jedenapolhodiné rozprávanie D. Juneka s Danielom Hevierom bolo trochu vážnym, trochu premýšľavým, často vtipným a veselým posolstvom návštevníkom večera, ktorí zaplnili príjemnú galériu Poľského inštitútu. Pútavým sprievodcom večera nebolo len hovorené slovo, ale aj hudba a spev, ktoré v podaní Daniela Heviera mali veľký úspech. D. Hevier si pre svoje hudobné vstupy totiž špeciálne vybral preklady známych poľských básnikov a tieto texty zaspieval v šanzónovej podobe za vlastného klavírneho doprovodu. Na pozadí autorského plagátu D. Juneka sa tak odohral večer, ktorého obsahom boli myšlienky, nápady, vtip, inteligentné “šermovačky”, prekvapujúca hudobná kulisa, príjemná a spontánna atmosféra – teda všetko to, čo napríklad chýba na kanáloch našich televízií. Nedá sa nič robiť: treba vedieť čo vyhľadávať a kam chodiť!
……Ďalšie pokračovanie cyklu POLSLOVO s Dušanom Junekom a jeho hosťom bude v apríli, tradične na pôde Poľského inštitútu. Na stránke Cartoon Gallery Vás budeme včas informovať.


Komentáre sú uzavreté.