Podujatia

POLSLOVO

Piaty autorský večer Dušana Juneka

so ŠTEFANOM ŠLACHTOM

*****

Cyklus rozprávaní Dušana Juneka POLSLOVO s osobnosťami slovenskej spoločnosti mal 19. septembra v Poľskom inštitúte malé jubileum – uskutočnila sa piata edícia podujatia.

Ako povedal v úvode programový riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave Tomasz Grabiński, cyklus si za svoju krátku existenciu získal priazeň návštevníkov pre svoj živý, obsahovo bohatý a originálny priebeh každého vystúpenia. Aj tentoraz bola plná sála poslucháčov, ba viacerí záujemci si priebeh Polslova vypočuli postojačky. Témou piateho večera boli stavby, domy, bývanie, obytné a prírodné prostredie, kultúrnosť bývania u nás doma i vo svete – teda jednoducho: architektúra. Pre rozprávanie na túto tému si D. Junek pozval hosťa iste najpovolanej-šieho: Prof. Ing. arch. Štefana Šlachtu, PhD.

Pre radosť prítomných bol opäť hudobným hosťom spisovateľ a básnik Daniel Hevier. Už tradične sa v cykle POLSLOVO stáva z básnika skladateľ, hudobník a interpret – aj tentoraz originálnej znelky podujatia a hymny pre hosťa. V jeho chrakteristickom podaní si poslucháči vypočuli aj hudobnú interpretáciu veršov súčasného poľského básnika Jerzyho Kronholda, tiež niekdajšieho riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave. Zhudobnená báseň bola o architektúre… O nej a mnohých súvislostiach sa rozprúdilo rozprávanie D. Juneka so Štefanom Šlachtom, ktorého osobnosť tvorcu, architekta, pedagóga, publicistu, historiografa slovenskej architektúry a organizátora architektonického života je v našom priestore nezastupiteľná.

Najskôr sa spomínalo – na spoločných profesorov, legendy našej architektúra Emila Belluša, Vladimíra Karfíka, ktorých obaja protagonisti na svojich štúdiách osobne zažili. Pripomenuli sa skvelé Bellušove stavby – Kolonádny most či pošta v Piešťanoch, Karfíkove kľúčové stavby v Baťovom Zlíne i jeho zážitky pri práci s hviezdami svetovej architektúry F. L. Wrightom, Le Corbusierom či A. Loosom. Aj tradičná téma o Poľsku, tentoraz samozrejme o architektúre, zoznámila poslucháčov s celým radom vynikajúcich architektov u našich blízkych susedov: Z. Maćkow, J. Hryniewiecki, A. Franta, H. Buszko či najsúčasnejšia hviezda poľskej architektúry Krzyszof Ingarden z Krakowa sú autormi pozoruhodných diel aj v európskom kontexte. Aj zásluhou Š. Šlachtu sú kontakty s poľskými architektmi veľmi čulé a prinášajú zaujímavé tvorivé výsledky a prístupy najmä pre nastupujúcu generáciu našich architektov.

Profesor Šlachta hovoril aj o ďaľšej svojej architektonickej láske – fínskej architektúre, urbanizme a dizajne. Jeho návštevy v tejto severskej krajine mu umožnili poznať funkčnú dokonalosť a estetickú krásu jednoduchosti tamojšej architektúry priam na dotyk. Utvrdil sa v názore, že fínska architektúra má v tvorbe celého radu autorov skutočne svetové parametre. Objektívne i kritické slová padli na adresu situácie v našej architektúre, kde väčšiemu rozmachu i kvalite bránia najmä rôzne záujmy nekultúrnych politikov. Veci roky známe… A nielen v architektúre.

Šlachta vie, že mnohé na Slovensku ešte chýba. Preto sa intenzívne venuje historiografii slovenskej architektúry, píše, publikuje. Výsledkom týchto potrebných aktivít sú tri publikácie, v ktorých “odhaľuje” pre nás našich architektov žijúcich vo svete, alebo generácie tých, ktorí v rokoch našich dejinných zlomov emigrovali. Tvorba a realizácie mnohých z nich dokumentujú, o aké talenty sme doma prišli. Jedna z jeho kníh – Architektúra vec verejná (2009) – je výberom z mnohých, autorom publikovaných textov, v ktorých často otvorene a kriticky hodnotí nielen jednotlivé stavby, ale aj tvorbu a ľudské postoje tvorcov. Aj preto bol a je človekom kritizujúcim, ale aj kritizovaným. V úvode knihy Šlachta napísal: “Každý má právo vidieť veci vlastnými očami a urobiť si vlastný názor. Nemali by sme však byť nevšímaví a presvedčení, že verejné veci sa nás netýkajú”. Jeho mnohostranné aktivity a ich výsledky sú najlepším dôkazom, že profesor

Šlachta o veciach a problémoch len nehovorí, ale poukazuje na ich riešenia a pri mnohých je ich hlavným aktérom. Aj toto POLSLOVO bolo plné názorov, postrehov a autentických zážitkov osobnosti, ktorá zohráva podstatnú úlohu v slovenskej architektúre modernej doby.

Ako si poslucháči POLSLOVA už zvykli a na čo sa azda aj tešia je skutočnosť, že ďalší hosť bude z úplne inej oblasti, ale nepochybne zase osobitý, zaujímavý a hlavne – iný.

Dozviete sa včas aj na našej webovej stránke!

* Autorkou fotografií je Věruna Melčáková-Juneková


Komentáre sú uzavreté.