Podujatia


POLSLOVO

Štvrtý autorský večer Dušana Juneka

so STANISLAVOM STANKOCIM

*****

Po básnikovi, filozofovi, humorológovi a literárnom i výtvarnom kritikovi bol v letnej edícii cyklu POLSLOVO hosťom Dušana Juneka výtvarník. Tentoraz prijal pozvanie hostiteľa Prof. akad. mal. STANISLAV STANKOCI, rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, popredný slovenský maliar, grafický dizajnér a pedagóg. Hudobným hosťom podvečera bol hudobný skladateľ, interpret a zakladateľ známeho hudobného zoskupenia Požoň Sentimentál Marek Piaček.

Ani typicky horúce letné počasie neodradilo poslucháčov cyklu POLSLOVO, ktorí zaplnili Poľský inštitút a zdá sa, že si zvykli na dve hodiny zaujímavého podujatia s bezprostredným rozprávaním, príjemnou hudbou a dobrou, veselou atmosférou. Riaditeľ Poľského inštitútu Andrzej Jagodziński privítal protagonistov večera, aj vedúceho sekcie Ministerstva zahraničia Poľskej republiky, ktorý si vybral pri svojej pracovnej návšteve Bratislavy práve predstavenie POLSLOVO. Pretože cyklus je aj o tom, aby priblížil návštevníkom vzťah hosťa večera k Poľsku a jeho kultúre, Dušan Junek hneď v úvode pripomenul rodisko Prof. Stanislava Stankociho, ktoré je len pár kilometrov od slovensko-poľskej hranice na severovýchode Slovenska. Keď poslucháčom hosť prezradil, že časť jeho rodiny má korene v Poľsku, bol zrejmý jeho vzťah k našim severným susedom i súčasné kontakty s poľským umením a umelcami, o čom sa neskôr obšírne hovorilo. S celým radom svetoznámych poľských umelcov sú protagonisti večera aj v súčasnosti v pracovnom a priateľskom kontakte. Profesori L. Majewski, L. Drewinski, P. Kunce na Slovensku viackrát vystavovali, Prof. Wladyslaw Pluta bol nedávno v Bratislave prítomný na vernisáži medzinárodnej výstavy POSTERIUM organizovanej D. Junekom. Zavítal na ňu aj najvýznamnejší súčasný historik a teoretik umenia plagátu Zdzislaw Schubert z Národného múzea v Poznani. Boli spomenuté čulé kontakty študentov bratislavskej VŠVU so študentami umeleckých akadémií vo Varšave, Krakove, Štetíne, či účasť mladých poľských umelcov na medzinárodnom Trienále plagátu v Trnave. “Myslím, že zmyslom mojej tvorby je poznávať svet prostredníctvom umenia” povedal Prof. Stankoci o svojom prístupe a uviedol zo svojho pohľadu aj dôležité atribúty – hĺbkovú analýzu, skúmavé pozorovanie života a sústredenú tvorivosť vyúsťujúcu do osobitej znakovosti. Stankoci bol na dlhších študijných a pracovných pobytoch vo Francúzsku či Fínsku. Poslucháči mali možnosť si vypočuť zaujímavé postrehy o charakteristike i rozdielnosti vyspelých európskych kultúr a ich významných príspevkoch do celosvetového kontextu. Hlavne počtom obyvateľov nám porovnateľní Fíni môžu a mali by byť pre nás výraznou inšpiráciou!

Stankoci je maliar, dizajnér, pedagóg, na poste rektora aj kultúrny manažér veľkej edukačnej inštitúcie, teda človek mimoriadnej energie, erudície a sily, ktoré mu umožňujú byť súčasťou toľkých aktivít, že bežný človek by mal problémy čo len z časťou z nich… “Mám rád aktivity, robí mi radosť keď sa darí problémy riešiť, posúvať veci dopredu, keď sa zhmotňujú dobré a potrebné predstavy aj sny. Je veľa vecí okolo nás, ktoré treba vyriešiť, zmeniť a trvalou súčasťou môjho života je tvorivosť. Je to kategória, ktorá má kľúčové predpoklady posúvať život dopredu. To ma na mojich aktivitách a ich výsledkoch teší”. Jeho dvadsaťročná pedagogická práca na VŠVU – Katedre Vizuálnej komunikácie, zanechala výraznú stopu nielen na škole, ale aj medzi mnohými jeho študentami či absolventmi. Je optimistom aj v neľahkých časoch ekonomickej recesie, pretože “talent a nemalé schopnosti našich mladých ľudí zohrávajú mimoriadnu úlohu v rozvoji a napredovaní spoločnosti. Oni sa tých úloh zhostia a miesto v spoločnosti si nájdu”. Už presýtení negatívnymi či pochmúrnymi správami bolo príjemné počúvať pozitívnou energiou naplnené slová zrelého umelca a jedného z najmladších našich súčasných rektorov. Jeho životný aj umelecký príbeh odmenili poslucháči potleskom a nešetrili ním ani pri citlivých a veľmi vtipne uvádzaných hudobných vstupoch Marka Piačeka.

Atmosféra aj štvrtého POLSLOVA bola pohodová, príjemná a radostná. Prispela k nej aj nechcená, o to spontánnejšia “hudba” nevypnutých mobilov, na čo ich majitelia zaujatí počúvaním – jednoducho zabudli… Na úplný záver si hosť prevzal oceňovanú plaketu od hostiteľa a poslucháči mali možnosť si odniesť obsiahlu monografiu S. Stankociho, aby obraz o autorovi bol komplexný. Budúca edícia cyklu POLSLOVO prinesie ďalšie rozprávanie, ktoré sľubuje … najlepšie však bude, ak prídete! Hosť aj hostiteľ sa na Vás tešia.

Skvelú atmosféru POLSLOVA č.4 so Stanislavom Stankocim vám priblížia nasledujúce fotografie, ktorých autorkou je Věruna Melčáková-Juneková


Komentáre sú uzavreté.