Podujatia


POLSLOVO

Siedmy autorský večer Dušana Juneka

s Ferom JABLONOVSKÝM

V reportáži o poslednom minuloročnom POLSLOVE sme napísali, že “ak vydrží zdravie, Poľský inštitút a Európska únia, tak potom… potom aj v roku 2013 sa POLSLOVO dostane k Vám, ktorý Ste si naň už trochu zvykli a možno aj trochu obľúbili”. Všetko zmienené vydržalo (okrem sponzora, ktorého stále hľadáme!…) takže Dušan Junek odštartoval druhý rok svojho cyklu – večerov rozhovorov s osobnosťami slovenskej kultúry a spoločnosti.

Tohoročný február akoby si spomenul na normálnu zimu a zasypal nás kopcami snehu i striedavým mrazivo-vlhkým počasím. Čas, ktorý veľmi nepraje výletom z domu aj preto, že mnohí z nás v týchto dňoch zápasia s chrípkou či prechladnutím. V súvislosti s Polslovom bol toho dôkazom hudobný hosť Daniel Hevier, t.č. pripútaný k posteli – takže prvýkrát nemohla zaznieť jeho hymna pre hosťa i ďalšie jeho hudobné vstupy.

Zato hlavný hosť Fero Jablonovský bol čulý a v dobrej nálade, čo predviedol aj tričkom so svojou kresbou – negatívnu verziu oblečenia poskytol aj autorovi a hostiteľovi večera. Známy autor kresleného humoru, dizajnér, typograf a publicista patrí k nemnohým súčasným slovenským tvorcom, ktorí absolvovali odborné štúdium v Prahe a teda v inom kultúrnom prostredí na aké sme zvyknutí. V prostredí kvalitnej českej knižnej kultúry a špičkovej karikatúry to zanechalo na mladom adeptovi umenia neodškriepiteľné stopy. Naštastie pozitívne. Ako zaspomínal, iste k tomu prispeli aj náhodné a letmé, ale nezabudnuteľné stretnutia s umeleckými legendami ako Jan Zrzavý či Jan Werich.

Ale od 12. 1. 1970 (vtedy začal s kresleným humorom) sa jeho tvorba uberala svojim smerom. Na ceste okrem karikatúry postupne pribúdali realizácie knižného dizajnu, typografické úpravy kníh a časopisov, výstavy vlastnej tvorby aj účasť na kolektívnych výstavách, až sa dopracoval k vydávaniu svojich kresieb a neskôr i výberu a publikovaniu tvorby kolegov. Samozrejme, že pri pražskom pobyte a potom aj v Bratislave navštevoval Poľské kultúrne inštitúty a intenzívne čerpal informácie z výrazných zdrojov poľskej hudby (C. Niemen), dizajnu, karikatúry a výtvarného umenia. Neskôr tieto znalosti uplatnil v organizovaní výstav i návrhoch na ocenenia poľských autorov kresleného humoru (Agata Dudek, Janusz Kapusta) na Kremnických gagoch.

Do reči prišla aj autorova známa spolupráca so špičkovými slovenskými básnikmi a spisovateľmi. Jeho typografické riešenia a grafické úpravy kníh Tomáša Janovica, Danky Kapitáňovej, Kornela Földváriho priniesli na knižné pulty našich kníhkupectiev nie často vídanú vizuálnu kvalitu a kultivovanosť. To isté platí aj o Jablonovského dlhoročnej výtvarnej spolupráci s literárnym časopisom Rak a architektonickými časopismi Projekt a Fórum architektúry.

Fero Jablonovský je jednoducho kultivovaný a rozhľadený tvorca, čo je neprehliadnuteľne zakódované v jeho výtvarnej tvorbe i rade záslužných aktivít. Ako sám hovorí: “S láskou sa venujem dejinám výtvarného humoru šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov na Slovensku”. Objavuje, zhromažďuje, reštauruje, robí výber a kompletizuje na knižné vydanie také legendy kresleného humoru, akými sú dnešnými generáciami zabudnutí Jozef Schek (Babušek) či Vlasta Zábranský.

Ale tiež sám je edične činný. Vydal niekoľko knižiek svojho kresleného humoru, aj monografický výber “The Best Cartoons of the 20th Century”. Nezostalo len pri karikatúrach, vydal aj vlastné humorné texty pod názvom “Neviem”, či spoločnú vtipnú knižku ilustrácií s textami D. Kapitáňovej “Nezmysly nezmizli” – ako dôkaz toho, čo dokážu dvaja dospelí ľudia, keď sa im nechce pracovať… Pri pohľade a prečítaní tejto pôvabnej knižočky sa natíska otázka, kedy už konečne prestanú títo dvaja pracovať a začnú produkovať pre nás čitateľov podobné radosti! Azda sa dočkáme…

Siedme a tohoročné prvé POLSLOVO bolo o všetkom, čím Fero Jablonovský je, čo robí, ale predovšetkým, čím nás jeho tvorba obohacuje. Sme radi, že je toho naozaj dosť. Aj obecenstvo, ktoré i napriek nepriaznivým okolnostiam prišlo – a v jeho radoch aj tradiční poslucháči Pavel Vilikovský, Tomáš Janovic, Daniela Kapitáňová, Rudolf Urc a ďalší, dali svojim potleskom najavo, že plaketa venovaná hostiteľom bola odovzdaná aj 13. 2. 2013 do dobrých rúk. Fero Jablonovský ju dostal za to, “že aj medzi Slovákmi sa nájdu výnimky!”. Koniec-koncov aj na web stránke našej galérie sa môžete presvedčiť, že Fero takouto výnimkou je a tú malú poctu si naozaj zaslúži.

Budúce POLSLOVO bude iné, s iným a o inom. Z ročnej tradície sa dá tušiť, že opäť urobí radosť všetkým, ktorí si nájdu cestu do príjemného prostredia Poľského inštitútu v Bratislave.

Nezabudnite sledovať pozvanie a o dva mesiace dovidenia, priatelia!


Prinášame vám niekoľko fotografií zo siedmeho POLSLOVA, ktorých autorkou je Věruna Melčáková-Juneková:


Plagát a pozvánka na POLSLOVO VII., ktorých autorom je Dušan Junek:

Junek-Jablonovskýpolslovo VII


Komentáre sú uzavreté.