Ostatné


DUŠAN POLAKOVIČ: VÝBER Z GRAFICKEJ TVORBY

O AUTOROVI

Dušan Polakovič (*1950, Bratislava) – grafik a ilustrátor. Po absolvovaní Strednej školy umeleckého priemyslu študuje na Akademii sztuk pieknych vo Varšave, vysokoškolské štúdium končí v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení u prof. Albína Brunovského (odd. knižnej tvorby a ilustrácie). Po ukončení štúdia sa venuje knižným ilustráciám, voľnej grafike a maľbe. Žije a tvorí v Bratislave.

Dušan Polakovič sa už narodil so zmyslom pre humor. Ten ho sprevádza – v dobrom i zlom – celý život. Aj jeho prvé výtvarné prezentácie boli karikatúry, ktoré mu už koncom 60-tych rokov uverejňovali v periodikách (predovšetkým v Smene). Už vtedy to boli karikatúry s osobitým rukopisom, výtvarnou skratkou a svojským humorom, predchodkyne budúcich skvelých grafických listov a exlibrisov. Právom je nositeľom hrdého titulu „Doctor Humoris Causa“, ktorý mu bol udelený v Malostranskej besede v Prahe v roku 1985.

Ilustroval viac ako 50 knižných titulov – zameriava sa na ilustrácie titulov, v ktorých môže v najväčšej miere uplatniť svoju satirickú kresbu. Za ilustrácie detských kníh získal viacero ocenení, napr. v roku 2003 Cenu Ľudovíta Fullu. Okrem ilustrácií ťažisko jeho tvorby spočíva vo voľnej grafike a predovšetkým v tvorbe exlibrisov, v ktorých naplno uplatňuje svoj satirický pohľad na svet okolo nás.

Svoju tvorbu prezentoval na výstavách okrem Slovenska na Cypre, v Čechách, Bulharsku, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Rakúsku a Poľsku.


Galéria TYPO&ARS v Bratislave – Vajnoroch ako jedna z mála galérii na Slovensku sa dlhodobo venuje prezentácii grafickej a ilustračnej tvorby našich výtvarníkov. Květa Fulierová tu vystavovala serigrafie a monotypie, Ján Gľonda karikatúry, Václav Fajt, Arnold Feke a Martin Srb oceľoryty a známkovú tvorbu. Prezentácie knižných ilustrácií Petra Cpina (2003), Dušana Nágela (2005), Alexeja Vojtáška (2007), Dušana Grečnera (2009) a Martina Kellenbergera (2011), boli zaradené ako sprievodné akcie medzinárodnej výstavy Bienále ilustrácií Bratislava.

Výstava bude prístupná do 20. novembra 2012, otvorená je denne od 14.00 – 18.00 h – vstup voľný.

Peter Čepec


Komentáre sú uzavreté.