Výstavy


Nikolaj PecareffNicolay Pecareff-T1
NIKOLAJ PECAREFF
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA VÝZNAMNÉHO UMELCA
Z BULHARSKA

Nikclaj PecareffAk nám tzv. vysoké, alebo vážne výtvarné umenie často prináša dostatočné uspokojenie už vďaka svojmu estetickému účinku, pri karikatúre, či kreslenom humore by sme len s ním rozhodne nevystačili. Estetický efekt je pravdaže žiadúci, avšak kreslený humor je už zo svojej podstaty médiom, ktoré musí byť nositeľom významu, myšlienky, ktorá nás prinúti zamyslieť sa, ba v ideálnom prípade dokáže vyvolať i smiech, prinášajúci uvoľnenie a očistu mysle. Tvorba a vnímanie karikatúry, či kresleného humoru kladie teda na autora ako aj na prijímateľa diametrálne odlišné nároky – je dostatočne známe a vedecky preukázané, že aktivizuje úplne iné mozgové centrá.
Možno aj to bolo dôvodom, prečo sa mnohí významní svetoví umelci popri maľbe, kresbe, sochárstve, či architektúre venovali aj karikaturistickej tvorbe alebo jej príbuzným umeleckým postupom – spomeňme len také veľké mená ako Leonardo da Vinci, Albrecht Dűrer, Gian Lorenzo Bernini, Annibale Carracci, Hieronymus Bosch, Francisco de Goya, či William Hogarth – a to sme vymenovali len tých najznámejších.
Samozrejme, ani súčasní umelci neostávajú tejto chvályhodnej tradícii nič dlžní – vedeli by sme vymenovať mnohých, ktorí podľahli čaru karikatúry – tejto náročnej, i keď často nie celkom docenenej výtvarnej disciplíny.
A dnes máme tú česť predstaviť vám jeden vynikajúci príklad takéhoto všestranného tvorcu – je ním excelentný umelec z Bulharska Nikolaj Pecareff, ktorý je nielen skvelým maliarom, grafikom, ilustrátorom, designérom, …, ale dosiahol nevšedné výsledky a úspechy aj na poli karikatúry. Povedzme si o jeho živote a tvorbe niečo bližšie.

*****

Nikolaj Pecareff sa narodil 05. januára 1951 v Sofii v Bulharsku. V roku 1977 absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Sofii u profesora Alexandra Poplilova v triede úžitkovej grafiky a plagátu. Študoval tiež písmo a kaligrafiu u profesora Vasila Jončeva. Od roku 1966 publikuje karikatúry a ilustrácie. Od roku 1971 pracuje aj v oblasti knižného a publikačného dizajnu, ilustrácie, plagátu, písma a typografie, tvorí aj ochranné známky a logá, úžitkovú grafiku, priemyselné a komerčné reklamy, obaly, venuje sa maľbe, čiernobielej grafike a priestorovému usporiadaniu. Od roku 1972 sa Nikolaj Pecareff zúčastnil mnohých výstav, bienále a súťaží karikatúr, plagátov a úžitkovej grafiky v Bulharsku a mnohých ďalších krajinách v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Ázii a Afrike. Jeho práce získali ocenenia na výstavách a súťažiach v Bulharsku, Belgicku, Taliansku, USA, Kanade, Holandsku, Francúzsku, Japonsku, Turecku, Poľsku, Macedónsku (Juhoslávia), Slovinsku (Juhoslávia), Kórey, Nemecku, Alžírsku a iných krajinách. Niektoré z jeho diel sú v stálych zbierkach múzeí a galérií v Bulharsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, USA, Kanade, Turecku, Kórei, Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Slovinsku, Macedónsku, Grécku, Dánsku, Fínsku ako aj v súkromných zbierkach v Bulharsku a v zahraničí. On predstavil svoju tvorivú prácu prezentoval na samostatných výstavách v Sofii, Varne, Perniku, Prahe, Bratislave, Budapešti a vo Viedni. Existuje viacero publikácií jeho karikatúr, plagátov, úžitkovej grafiky a ochranných známok v zborníkoch a katalógoch v Bulharsku, USA, Kanade, Japonsku, Švajčiarsku, Poľsku, Nemecku, Turecku a ďalších krajinách. Mnoho z jeho karikatúr bolo publikovaných v renomovaných humoristických časopisoch v Európe, USA a Kanade. V roku 1984 uzavrel zmluvu s The Cartoonists & Writers Syndicate v New Yorku, prostredníctvom ktorého boli niektoré z jeho prác publikované v národných a regionálnych vydaniach v USA a použité vo vysielaní televíznych kanálov NBC, CBS, ABC. Bol členom viacerých medzinárodných porôt výstav a súťaží karikatúry a knižného dizajnu v Bulharsku, Belgicku, Československu, NDR, Maďarsku a bývalom Sovietskom zväze. V rokoch 1971-1972 pôsobil ako umelec-dizajnér pre výrobné verzie v Bulharskej národnej televízii. V roku 1979 začal pracovať ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Národná kultúra a v rokoch 1986 -1999 bol vedúcim umelcom tohto vydavateľa. Od roku 2000 pôsobil ako uvýtvarník vo vydavateľstve Bulvest 2000. V roku 2014 bol jedným zo špičkových karikaturistov nominovaných na prestížnu cenu Zlatý Gunár na multižánrovom Európskom festivale humoru a satiry Kremnické Gagy, kde mal pri tejto príležitosti aj samostatnú reprezentatívnu expozíciu svojich prác. Nikolaj Pecaref žije a pracuje v Sofii v Bulharsku.

*****

Pozývame vás na prehliadku výstavy diel popredného karikaturistu Nikolaja Pecareffa z Bulharska. Prajeme Vám príjemný zážitok!

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.