Výstavy


PAVEL TAUSSIG
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA MAJSTRA UMENIA KOLÁŽE


Kde je myšlienka, tam je i umenie – a umelec si vždy nájde spôsob, ako svoje „duševné pochody“ pretransformovať do výtvarnej reči. A snáď žiadna iná výtvarná technika neposkytuje takú bohatú škálu možností, ako vyjadriť surreálnosť mnohých situácií v našom každodennom živote, ako to umožňuje práve technika koláže. Umožňuje nám vidieť nové, nečakané vzťahy, odhaliť prekvapivé súvislosti, rozoznať nepoznateľné, vyjadriť nevysloviteľné.

Názov tejto techniky pochádza z francúzskeho slova „collage“, čo znamená „lepenie“. Koláž sa po viacerých predchodcoch v starovekej Číne (okolo roku 200 p.n.l.) a Japonsku objavila v Európe až v 13. storočí – najväčší rozkvet však dosiahla až v 20. storočí, keď si ju osvojili takí umelci ako Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris a mnohí ďalší. Za zakladateľa klasickej koláže v dnešnom ponímaní je považovaný Max Ernst.

Jedným z najvýraznejších predstaviteľov súčasnej klasickej koláže je slovensko-nemecký publicista, spisovateľ a výtvarník Pavel Taussig, ktorý dosiahol v tomto odvetví špičkovú úroveň a pozoruhodné úspechy.

***

Pavel Taussig sa narodil 24. novembra 1933 v Bratislave. V rokoch 1946 – 1953 študoval na gymnáziu v Bratislave. Už tu sa prejavili jeho satirické vlohy – vydával triedny časopis a za tzv. „politicky závadné“ články bol takmer vylúčený zo školy. Vyštudoval knihovníctvo a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde promoval v roku 1958. Od roku 1956 pracoval v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry. Popri svojej redaktorskej práci písal aj satirické texty pre slovenskú a českú tlač, scénky pre rozhlas ako aj recenzie kníh. V r. 1964 sa stal píšucim redaktorom humoristického časopisu Roháč (už vtedy však popri písaní vytvoril aj svoje prvé bublináže).

Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 emigroval Pavel Taussig do vtedajšej Nemeckej spolkovej republiky, kde našiel nový domov vo Frankfurte nad Mohanom. Od septembra 1968 sa stal zamestnancom západonemeckého satirického mesačníka Pardon, v ktorom pracoval 10 rokov ako redaktor pre výtvarnú stránku časopisu. Neskôr spoluzakladal časopis Titanic, ktorý mal podobné zameranie. Naposledy bol redaktorom lekárskeho časopisu Ärzte Zeitung. V roku 1996 odišiel do dôchodku. Žije vo Frankfurte nad Mohanom, kde bývajú aj jeho dvaja synovia a tri vnúčatá.

Hoci prvé tzv. bublináže vytvoril Pavel Taussig už v rokoch 1964-68, systematicky sa začal tejto výtvarnej činnosti venovať až v 80-tych rokoch. Bublináže (= koláže s textovou bublinou): idylické ilustrácie z rodinných časopisov 19. storočia dopĺňal “protištátnym” textom v bubline (žánrové označenie „bublináž“ zaviedol významný slovenský teoretik humoru Kornel Földvári). Keď v západných krajinách začali vychádzať časopisy českých a slovenských emigrantov, prispieval do nich svojou výtvarnou tvorbou.

Svoju prvú knižnú publikáciu „Kaputte sprűche, Kino-Bilder neu vertont” vydal v roku 1981 vo vydavateľstve Eichborn Verlag vo Frankfurte nad Mohanom – kniha obsahovala fotografie z filmov, doplnené humornými textami v obláčikoch. Ďalší výber Taussigových bublináží vyšiel knižne pod názvom „Blbé, ale naše“ v r. 1987 v nakladateľstve manželov Škvoreckých 68 Publishers Toronto, Kanada. V tomto vydavateľstve mu už v r. 1985 vyšla zbierka satirických poviedok „Jedinečná svätá“, ktorá približuje absurdné praktiky štátnych orgánov a situácie z bežného života v socialistickej spoločnosti. Druhé vydanie tejto knihy s podtitulom „Nereálne príbehy z reálneho socializmu“ vydala LITA, Bratislava 1992. Podľa titulnej poviedky nakrútila Slovenská televízia rovnomenný celovečerný film. Od r. 1990 Pavel Taussig uverejňoval bublináže v slovenskej a českej tlači, ako napr. v obnovenom Kultúrnom živote, Aréne, Bumerangu, atď. Keď tieto média prestali vychádzať, presedlal na tvorbu koláží, ktorými obosiela súťaže karikaturistov.

Za svoje diela získal Pavel Taussig niekoľko významných cien a čestných uznaní najmä na súťažiach v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a v Kanade. Je členom Slovenskej únie karikaturistov a čestným členom Českej únie karikaturistov. Svoje diela vystavoval na mnohých samostatných výstavách, a to 3x v Bratislave, 2x v Prahe, 2x vo Frankfurte nad Mohanom, v Piešťanoch, v Hradci Králové, vo Viedni a v Toronte (Kanada) a participoval na nespočetných kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Najnovšie vydal satirický román “Hana” (RAK, Budmerice 2012). Na festivale Kremnické gagy v r. 2012 bola Pavlovi Taussigovi udelená prestížna cena „Zlatý gunár” za celoživotné dielo.

***

Po viacerých popredných tvorcoch Cartoon Art Vám dnes prinášame reprezentatívny výber z diela špičkového majstra umenia koláže – slovensko-nemeckého publicistu, spisovateľa a výtvarníka Pavla Taussiga – potešte sa jeho skvelým umením a nevšedným myšlienkovým bohatstvom jeho tvorby.


(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


* Doporučujeme tiež profilovú stránku Pavla Taussiga v rubrike “Galéria” – pozrite sem


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.