Výstavy


Marie Plotěná
T8
MARIE PLOTĚNÁ
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA VYNIKAJÚCEJ UMELKYNE
Z ČESKEJ REPUBLIKY

Marie Plotěná

Rovnováha sveta, ba aj samotná jeho existencia je bez ženského prvku jednoducho nepredstaviteľná a dokonca úplne nemožná. Žena ako darkyňa života (a často i jeho zmyslu), objekt i subjekt lásky, večná inšpirátorka všetkých krásnych umení. Ženské videnie a cítenie zjemňuje a kultivuje tento náš často až príliš drsný a neľútostný svet, robí ho znesiteľnejším a obývateľnejším. Žiadna žena si neželá vojnu, vrodený cit ju nabáda k ochrane života, porozumeniu, láskavosti, starostlivosti, nehe, udržiavaniu tepla rodinného kozubu, … Tvorivá práca vynikajúcej umelkyne z Českej republiky pani Marie Plotěnej nám toto všetko ponúka plným priehrštím.

Písať o tvorbe Marie Plotěnej, snažiť sa slovami opísať jej dielo, definovať pocity, ktoré v nás vyvoláva, je úloha takmer neuskutočniteľná. Napriek tomu sa o to pokúsime.

Do skúmania výtvarnej stránky jej diela sa rozhodne púšťať nebudeme – vysoko erudovaná a profesionálne vyzretá autorka si náležitú a zaslúženú úctu získala už dávno. Jej štýl je naprosto jedinečný a duchovná dimenzia je pre ňu nadovšetko. Jej nežný, čistý, vkusný humor na nás pôsobí ako balzam, graciózne línie jej obrázkov hladia naše rozhárané mysle svojím éterickým odkazom.

Učí nás vidieť realitu z iného, láskavejšieho uhla, odlišnou optikou – ako bájna Ariadna nás vedie labyrintom tohto čudesného, nevyspytateľného sveta, aby nám ukázala vlastnú láskavú krajinu, v ktorej vládne útulná, príjemná atmosféra, kde na nás nečíhajú žiadne hrôzy, kde niet miesta pre žiadne zákernosti, nanajvýš ak pre drobné úsmevné nedorozumenia, či prekvapenia. Jej postavy, vytvorené typickým nezameniteľným rukopisom, nemajú v sebe nič zlomyseľného; jej láskavý a kultivovaný humor nás povznáša do vyšších sfér, je kreslenou poéziou v pravom slova zmysle. Nenadáva nám, nepoučuje, len zľahka naznačí a ponúkne tiché zamyslenie.

V diele Marie Plotěnej nemá miesto nejaká náhodná kompilácia nesúrodých prvkov, jej kresby vyvierajú zvnútra, cítime sa s nimi bezpečne a ľahučko, neťažia nás ako kameň na krku, nespôsobujú bolesti hlavy, svet sa s nimi zdá oveľa krajší a znesiteľnejší. Nedovolí nám utopiť sa v záplave nešťastí a hrôz, ktorými nás dennodenne zahŕňajú médiá. Neukazuje nám však ani svetlo na konci dlhočizného tmavého tunela – v jej svete temnota nemá miesto; je prežiarený nádherným slnečným svitom, príjemný a radostný.

Celkom určite jej nemožno vyčítať, že by snáď nevnímala jestvujúcu zložitosť sveta, že by sa ju snažila bezdôvodne zľahčovať; naopak citlivej duši autorky neunikne žiadna disproporcia, vie neomylne diagnostikovať problémy a demaskovať i zdanlivo idylické situácie a nájsť schodnú cestu z každej neriešiteľnosti.

Popri všetkej zdanlivej ľahkosti, ba možno i vďaka nej, plní dielo Marie Plotěnej vlastne gigantickú rolu, keď absorbuje všetku ťarchu a transformuje ju do poživateľného tvaru a tým nám prepožiačiava schopnosť vidieť veci inak – vzťahy jednotlivých komponentov reality sa nám zrazu zdajú čitateľnejšie a zdanlivo banálna situácia sa stáva nositeľom silného etického posolstva.

Je známe, že spôsob, ako vnímame okolitý svet, nie je jeho vernou kópiou v našej mysli, ale autonómnym obrazom, ktorý si vytvára samotná naša myseľ, prostredníctvom svojho nastavenia a svojich filtrov. Aby sme boli schopní vidieť veci novým spôsobom, často potrebujeme vonkajší podnet, ktorý nám pomôže naše vnímanie preformátovať. Rozšíriť uhol pohľadu a rozpoznať ďalšie možnosti. Aby sme znovu uvideli, že napriek všetkému slnko stále svieti, rieky stále tečú, vtáky lietajú a neďaleko nás sú ľudia, ktorí nás majú radi a potrebujú nás (a my ich tiež).

Mnohí sa často pýtajú: “Načo je nám umenie?” Takže – práve na toto! A to rozhodne nie je málo.

*****
.

Marie Plotěná sa narodila 21. februára 1946 v Brne v bývalom Československu. V rokoch 1961 až 1965 študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Brne v ateliéri priemyselného výtvarníctva. Následne pokračovala v štúdiu na Katedre estetickej výchovy Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktorú absolvovala v roku 1971 s magisterským titulom.

Svojou tvorbou upútala už na svojom prvom verejnom vystúpení na brnenskom trienále 15/30 v roku 1972, na ktorom predstavila svoje šperky a drôtené objekty. Na nasledujúcich výstavách s veľkým úspechom prezentovala už aj svoju maliarsku a kresliarsku tvorbu.

Po ukončení štúdia pôsobila niekoľko rokov ako pedagóg na odborných umeleckých školách. Na začiatku svojej profesnej dráhy začala učiť na výtvarnom odbore „Lidové školy umění“. Čoskoro sa však rozhodla pre slobodné povolanie a voľnú tvorbu. Neskôr spojila voľnú tvorbu opäť s pedagogickou činnosťou a v rokoch 1993 až 2006 pôsobila striedavo na „Střední a Vyšší odborné škole umění a designu“ v Brne v odbore „Konzervátorstvo a reštaurátorstvo“ a na „Střední průmyslové škole slévárenské“ a „Vyšší odborné škole technické“, v umeleckom odbore „Rytectvo a spracovanie drahých kovov“.

Rozsah výtvarných aktivít Marie Plotěnej je obdivuhodný: maľba, kresba, užitá grafika, kreslený humor, ilustrácie, ateliérový šperk, tapisérie a drôtené objekty, vitráž a samozrejme tiež aj výtvarná pedagogika. Významnou oblasťou jej tvorby, ktorej sa venuje od roku 1980, sú tzv. „drásané pastely“, ktoré vznikajú jej vlastnou unikátnou výtvarnou technikou. Sú to maľby pastelom ozvláštnené štruktúrami a rozrývaným povrchom, ktorý vytvára jemnú plasticitu a tým vnáša do maľby tretí rozmer.

Marie Plotěná je známa širokej verejnosti predovšetkým svojím kresleným humorom, ktorý sa stal jednou z jej hlavných výtvarných domén. Od roku 1976 boli jej kresby pravidelne publikované v českej i zahraničnej tlači. Jej kreslený humor pravidelne uverejňovali časopisy „Mladý svět“, „Květy“, „Stadion“, „Dikobraz“, „Rovnost“, „Opus musicum“, „Universitas“ a ďalšie periodiká. Jej diela sa objavili aj vo viacerých zahraničných periodikách.

Marie Plotěná ilustrovala niekoľko knižných publikácií, z toho dve knihy aforizmov, podieľala sa na návrhoch knižných obálok a kalendárov. Spolupracovala s „Brněnskými veletrhy a výstavami“ pri výtvarnom stvárnení veľtržných expozícií v Českej republike i v zahraničí. Spolupracovala tiež s Českou televíziou na výtvarnej podobe niektorých programov. Marie Plotěná spája vo svojej tvorbe v osobitej syntéze jednoduchosť výrazu s bohatstvom originálnych výtvarných a myšlienkových nápadov. V deväťdesiatych rokoch rozšírila svoje výtvarné aktivity o ilustrácie biblických veršov a prísloví, ktoré poníma netradičným spôsobom a objavuje v nich pre diváka mnohé skryté a prekvapivé pohľady. Zároveň približuje ich apely a ich posolstvo, čím umocňuje ich duchovný rozmer.

Kreslený humor a drásané pastely Marie Plotěnej sa stali súčasťou zbierok mnohých múzeí a majetkom súkromných zberateľov. Jej diela z oblasti kresleného humoru, obrazov, užitého umenia, knižnej a užitej grafiky boli od roku 1972 prezentované na početných samostatných (viac ako 90) a skupinových výstavách (viac ako 200) doma i v mnohých krajinách sveta. Autorka vystavovala v Mexiku, Brazílii, USA, Číne, Taiwane, Malajzii, Kolumbii, Kube, Francúzsku, Holandsku, Švajčiarsku, Taliansku, Španielsku, Grécku, Izraeli, Turecku, Rusku, Číne, Rakúsku, Portugalsku, Anglicku, Bulharsku, Belgicku, Nemecku, Kanade, a i. Zúčastnila sa i na viacerých medzinárodných maliarskych sympóziách.

Jej tvorba bola často úspešne konfrontovaná s dielami domácich i zahraničných umelcov, najmä autorov kresleného humoru. Jej diela získali početné ocenenia na domácej scéne aj v zahraničí (výber ocenení viď nižšie).

Marie Plotěná je členkou “Sdružení Q”, “Sdružení Bienále Brno”, Medzinárodnej organizácie grafikov a designérov “Icograda”, “Unie výtvarných umělců”, Federácie európskych karikaturistov (FECO) a do roku 2014 aj “České unie karikaturistů”.

Marie Plotěná žije a pracuje v Brne v Českej republike.

*****

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY – VÝBER:

 • 1978 – Kreslený humor, Galerie Mladých – Brno
 • 1979 – 60. Salon kresleného humoru, Malostranská beseda – Praha
 • 1980 – Drásané obrázky, Malá galerie Čs. spisovatele – Brno
 • 1982 – Drásané obrázky, Zámecká galerie – Valtice
 • 1982 – Kreslený humor, Dům pánů z Kunštátu -Brno
 • 1983 – Kreslený humor, Dům umění – Znojmo
 • 1985 – Kreslený humor, Dům československé kultury – Bukurešť – Rumunsko
 • 1986 – Drásané obrázky, Zámecká galerie – Moravská Třebová
 • 1987 – Drásané obrázky, Galerie Dílo – Jihlava
 • 1987 – Drásané obrázky, Galerie Zlatá ulička – Praha
 • 1987 – Kreslený humor, Galerie Studánka – Brno
 • 1987 – Drásané obrázky, Galerie Dílo – Brno
 • 1990 – Kreslený humor, Galerie v Předsálí – Blansko
 • 1980 – Kreslený humor, Galerie Dílo – Brno
 • 1991 – Kreslený humor a drásané obrázky / s V.Švejdovou, Z. Kyselkovou a J.
 • 1991 – Ondrušovou Galerie S´Presshaus – Herrn Baumgarten – Rakousko
 • 1992 – Kreslený humor, Malá galerie VÚVEL – Brno
 • 1993 – Kreslený humor, Foyer Janáčkova divadla – Brno
 • 1996 – Obrazy 1990 – 95, Galerie města Blanska
 • 1996 – Drásané pastely a kreslený humor, Galerie Křížovníků – Praha
 • 1997 – Drásané pastely a kreslený humor, Galerie Bohemica Hannover, Německo
 • 1998 – Drásané pastely a kreslený humor, Galerie Hřebíček – Brno
 • 1999 – Drásané pastely a kreslený humor, Kulturní dům – Bechyně – ESBU
 • 2000 – Drásané pastely, Galerie Eva – Bystřice nad Perštejnem
 • 2000 – Drásané pastely a kreslený humor, Státní zámek – Bruntál
 • 2000 – Drásané pastely a kreslený humor, Divadlo v Šumperku
 • 2001 – Drásané pastely a kreslený humor, Křesťanský klub Ucho – Litoměřice
 • 2001 – Kreslený humor, drásané pastely, ilustrace biblických veršů – Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou
 • 2001 – Ilustrace biblických veršů a kreslený humor – Konference IEF, Aula VŠZ – Praha
 • 2001 – Ilustrace biblických veršů, Sbor ČCE – Beroun
 • 2001 – Ilustrace biblických veršů a drásané pastely, Sbor BJB – Brno
 • 2002 – Kreslený humor a ilustrace biblických veršů, Divadlo – Kolín
 • 2002 – Drásané pastely, Státní zámek – Moravská Třebová
 • 2002 – Kreslený humor a biblické ilustrace, Muzeum Dr. B. Horáka – Rokycany
 • 2002 – Krajina zkoprnělá úžasem, Galerie Kabinet – Brno
 • 2003 – Drásané pastely, Galerie N´ – Blansko
 • 2004 – Kreslený humor a drásané pastely – Letohrad – Zámecká knihovna
 • 2004 – Ilustrace biblických veršů a drásané pastely, Sbor ČCE – Libčice
 • 2004 – Obrazy – Galerie O. Kubína – Boskovice
 • 2004 – Obrazy a miniatury – Společenské centrum Brno – Bystrc
 • 2005 – Humor v církvi / s Z.Šormem, D. Ladmanem a J. Hrubým / Diecézní muzeum Plzeň
 • 2006 – Kreslený humor, biblické ilustrace a pastely – Galerie Žlutý kopec, Brno
 • 2007 – Obrazy-drásané pastely, Galerie Kruh -Státní zámek Rájec Jestřebí
 • 2008 – Obrázky z Afriky, Společenské centrumAdamov
 • 2009 – Dýcháme vzduch andělů, Prácheňské muzeum – Písek
 • 2009 – Siesta v území divočiny, Galerie Hřebíček – Brno
 • 2010 – Kreslený humor, drásané pastely, ilustrace biblických veršů, Informační centrum Klubu kultury – Velká Bíteš
 • 2010 – Drásané pastely, kreslený humor a ilustrace biblických veršů, Výstavní síň Viléma Wünscheho – Havířov
 • 2010 – Ilustrace biblických veršů, Sborový dům Českobratrské církve evangelické – Brno
 • 2011 – Drásané pastely, kreslený humor a ilustrace biblických veršů, Kostel sv.Ducha – Nový Bor
 • 2011 – Drásané pastely , Výstavní síň Albína Poláška – Frenštát
 • 2011 – Kresby a obrazy, Husovický dvorek, Modlitebna ČCE – Brno
 • 2011 – Kreslený humor – výstavy pěti karikaturistů nominovaných na Cenu Zlatého gunára Kremnických Gagů, spolu s Robertem László Szabo/Maďarsko, Januszem Kapustou/Polsko, Margaritou Yanchevou /Bulharsko a Mohammadem Amin Aghaei/ Irán, Galéria NBS Kremnica – Slovensko
 • 2012 – I v šedinách ovoce ponesou…Minisalon ESBU, Hotel Atom – Třebíč
 • 2013 – Obrazy, Galerie PEX – Letovice
 • 2014 – Obrazy a kresby Evangelický kostel v Nosislavi
 • 2014 – Obrazy a kresby spolu s fotografiemi Vratislava Hnátka, Biblický festival, kaple sv. Václava, Znojmo
 • 2015 – Jiné krajiny a malby, Společenské středisko Adamov

*****

OCENENIA:

 • Trienále 15-30, Přehlídka mladých výtvarníků Brno, 1972
 • Ekofór, soutěž kresleného humoru, Brno 1979
 • Cena poroty na Přehlídce mladých brněnských výtvarníků, Brno 1982
 • Cena Emila Zátopka udělená časopisem Stadion, Praha 1983
 • Cena Umoristi a Marostica, Vincenza, Itálie 1983
 • Cena výboru kultury na 7. Mezinárodním bienále kresleného humoru, Gabrovo, Bulharsko 1985
 • Cena Jeana Effela na Mezinárodní přehlídce Satira v boji za mír, San Antonio, Kuba 1985
 • Diplom a plaketa – na Mezinárodní výstavě kresleného humoru, Ancona, Itálie 1987
 • Čestné uznání na I. Mezinárodním bienále kresleného humoru Písek 95′, 1995
 • 3.cena v Soutěži kresleného humoru Veselé Trosky – Hradčany Českého ráje 1997
 • 3.cena na II. Mezinárodním bienále kresleného humoru Písek 97′, 1997
 • 3.cena v Mezinárodní soutěži kresleného humoru – Zlatý súdok 98′, 1998
 • Prize of Excellence – Courage World Cartoon Contest, Taipei – Taiwan 1999
 • 3.cena na II. Bienále kresleného humoru o věřících a nevěřících lidech – Bratr Paleček 2001
 • Hlavní cena Humorestu 02´, Soutěž kresleného humoru, Hradec Králové 2002
 • 2. cena FOR pro FOR, na výstavě Forarch 03´, Praha 2003
 • 3. cena v Soutěži kresleného humoru Znojemský hrozen 04‘, 2004
 • 3.cena v Mezinárodní soutěži kresleného humoru o ženách – Jaka bede – Polsko 2005
 • Čestné uznání v Mezinárodní soutěži kresleného humoru – Zlatý súdok 2005, Slovensko
 • Prize of Excellence – 2nd Wine International Invitation Cartoon Exhibition, Čína 2005
 • Cena na 7. Mezinárodním Bienále kresleného humoru – Písek 2007
 • Cena E-GAGu, na výstavě FORproFOR, Praha
 • 1.Cena v Soutěži kresleného humoru, Kyjov 2009
 • 2. cena 16th International Cartoon Contest Haifa 10‘, Haifa, Izrael 2010
 • Čestné uznání na 10. Bienále “Fraštácký tŕn”, Hlohovec, Slovensko 2014
 • Čestné uznání v Mezinárodní soutěži kresleného humoru „O Bomburovu šabľu“ Brezno, Slovensko 2015

*****

Milí priatelia, touto expozíciou si vám dovoľujeme predstaviť vynikajúcu tvorbu prvej dámy českého kresleného humoru pani Marie Plotěnej. Výstava ponúka špičkový estetický a intelektuálny zážitok – pozývame vás vychutnať si ju spolu s nami.

(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko ).


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.