Výstavy


PdefT11
JERZY GLUSZEK
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA VYNIKAJÚCEHO UMELCA
Z POĽSKA
.

Jerzy Gluszek

Život človeka trvá iba veľmi krátko – výnimočné dielo však dokáže preklenúť veky a je schopné obohatiť celý rad generácií. Dielo, ktoré nám zvestuje, že v našom živote nie sú podstatné iba praktické potreby našej fyzickej existencie – voda, vzduch, jedlo, teplo, sex a vylučovanie; na to aby sme nedegradovali na úroveň divej zveri nevyhnutne potrebujeme aj fantáziu, sny, idey, city, dobro, krásu, vznešenosť, poéziu, hudbu, a nepochybne aj kvalitné výtvarné umenie… Toto všetko sú atribúty plnohodnotného života, ktoré nám pomáhajú vzdorovať nízkosti, vulgarite, zlu, bolesti, chorobe a smrti.

A práve tieto hodnoty nám vo svojej tvorbe ponúka vynikajúci umelec Jerzy Gluszek z Poľska. Jeho dielo pôsobí v našej šedivej každodennosti ako zjavenie – odrazu pocítime závan nadpozemskej krásy a blaženosti; autor dokáže poéziou línií a farieb zobraziť všetky tie neopísateľné emócie: vášne, túžby i smútky, lásku a extázu ale i neistotu a strach – celú tú desivú nádheru života. Tento skvelý umelec absorbuje život v celej jeho rozporuplnej úplnosti, spoľahlivo z neho vyextrahuje tú najzákladnejšiu esenciu a má schopnosť neobyčajne pôsobivou formou nám ju sprostredkovať. Jeho tvorba fascinuje dokonalým výtvarným cítením a vysokým majstrovstvom umeleckého spracovania. Ak by sme si dovolili použiť porovnanie napríklad z oblasti hudby – najlepšie práce Jerzyho Gluszeka možno smelo prirovnať k Beethovenovým sonátam. Je preto pre nás nesmiernou poctou predstaviť vám jeho životnú dráhu a jedinečné dielo.

*****

Jerzy Głuszek sa narodil v roku 1956 vo Wroclawi v Poľsku. Absolvoval s diplomom na Fakulte maliarstva, sochárstva a grafiky na Akadémii výtvarných umení vo Wroclawi v roku 1981. Po ukončení štúdia sa aktívne podieľal na mnohých akciách a happeningoch. V roku 1983 spolupracoval na vytvorení nezávislého umeleckého časopisu “Luxus” a v roku 1986 časopisu “Gluszec”.

V súčasnosti pracuje ako nezávislý umelec, maliar, ilustrátor a grafik. Špecializuje sa však predovšetkým na techniku pastelu. Aktivity ako karikaturista na voľnej nohe od roku 2005. Počas tohoto obdobia tvoril tiež ilustrácie pre deti. (Dorota Hartwich: “Dobrú noc a ticho”, Vydavateľstvo Format, Lagiewniki 2008). Zúčastnil sa na mnohých výstavách ilustrácií pre deti, napr. “Poľský majster Ilustrácie pre deti”, Varšava a Dortmund 2009; “Formas de Ser Estar” Výstava ilustrácií, Galeria Dama Aflita, Porto 2010, Portugalsko; “Poľská Kniha – Umenie pre deti” Seoul International Book Fair, Soul 2012, Kórea.

Jeho obrazy a satirické kresby boli vystavené na početných individuálnych a kolektívnych výstavách v mnohých krajinách sveta (Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Švédsko, Grécko, Portugalsko, Kanada, atď). Jerzy Głuszek získal rad prestížnych ocenení (pozri nižšie). Okrem ocenení za karikatúru tiež získal celý rad ocenení za maľbu a kresbu. Bol pozvaný za člena odbornej poroty na Medzinárodných karikaturistických súťažiach (Poľsko, Čína). Jerzy Głuszek žije a pracuje vo Wroclawi v Poľsku.

*****

Za všetko hovoria výsledky, ktoré Jerzy Gluszek vo svojej tvorivej práci dosiahol:

Publikácie:

 • 2008 – ”Andromedario” venované Jerzymu Gluszekovi, Studio d’Arte Andromeda, Trento, Taliansko
 • 2010 – Formas de Ser estar – Často kladené otázky, Eterogemaes, Porto, Portugalsko
 • 2012 – Humoristický magazín “Fire”2, Task Vakfi, Istanbul, Turecko

Happeningy:

 • 1979 – “Package”, Wroclaw, Poľsko
 • 1981 – “Plastic surgery – spectacle”, Wroclaw, Poľsko
 • 1984 – “Anti- TV -action”, Wroclaw, Poľsko

Samostatné výstavy:

 • 1983 – Galeri Hybris, Goteborg, Švédsko
 • 1985 – Galeri Salek`s Art Stockholm, Švédsko
 • 1986 – Galeri 25, Gothenburg, Švédsko
 • 1987 – Adriana`s Galeri Memmingen, Nemecko
 • 1986 – Na Solnym Gallery, Wroclaw, Poľsko
 • 1989 – Desa Gallery, Lublin, Poľsko
 • 1994 – Yoon & Teo Galerie, Mníchov, Nemecko
 • 1994 – Bruner`s Galeri, Garmisch-Partenkirchen, Rakúsko
 • 1995 – Kowalska Gallery, Wroclaw, Poľsko
 • 1997 – Galeria z Raczka, Krakow, Poľsko
 • 1997 – Arka Gallery, Varšava, Poľsko
 • 2003 – Pro Arte Gallery, Zielona Gora, Poľsko
 • 2007 – Art Gallery, Legnica, Poľsko
 • 2011 – Gallery of Plafond, Wroclaw, Poľsko
 • 2013 – Enthushiastic Gallery, Wroclaw, Poľsko
 • 2014 – Galleri E96, Oslo, Nórsko

Vybrané kolektívne výstavy:

 • 1985 – Národné bienále mladých, “Cesta pravdy”, Wroclaw, Poľsko
 • 1986,1995 – XI. Bienále poľského plagátu, Katowice, Poľsko
 • 1987 – National Trienále – Výstava akvarelu, Lublin, Poľsko
 • 1988,1997 – IV.,V. Medzinárodné trienále – Výstava kresieb, Wroclaw, Poľsko
 • 1988 – Rajz – kresba, Pécs, Maďarsko
 • 1998 – IX. Salón umenia Egeria ’98, Ostrow Wielkopolski, Poľsko
 • 1988 – Malé umelecké formy, Torun, Poľsko
 • 1990,1992 – III., IV. Medzinárodná výstava miniatúr, Toronto, Kanada
 • 1993,1997 – Festival Des Arts En Pays Montois, Vayolles, Francúzsko
 • 1994 – “Die Breslauer Künstler in Schloss Kleinniedesheim”, Nemecko
 • 1995,1997 – Výstava maľby “Jeseň v Bielsku” Exhibition of Paintings, Bielsko-Biala, Poľsko
 • 1996,1999 – Trienále Poľskej kresby, Lubaczów, Poľsko
 • 1997 – III. Trienále umenia “Sacrum”, Czestochowa, Poľsko
 • 2001, 2005 – III., V. Krakovský festival plagátu, Krakov, Poľsko
 • 2003 – International Drawing Competition, Prétoria, Juhoafrická republika
 • 2003, 2006 – Medzinárodná súťaž v kresbe Wrocław, Poľsko
 • 2004 – Výstava umenia Dolného Sliezka C.D.n, Wroclaw, Poľsko
 • 2005 – 19. Bienále Poľského plagátu, Katowice, Poľsko
 • 2006 – Salon Inernational Caricature Dessin Presse & Humor, St.Just-Le-Martel, Francúzsko
 • 2007 – “Exposants 1001 Visages 2007” Medzinárodná výstava satirickej kresby, Montreal, Kanada
 • 2007 – XIII. Medzinárodné bienále satiry, Teherán, Irán
 • 2008 – “Karikatúry z 27 krajín Európskej únie”, Atény, Grécko
 • 2011 – “George Van Raemdonck Kartonale” Boechout, Belgicko
 • 2011 – Poľské súčasné umenie, Americký inštitút, Atény, Grécko
 • 2011 – “After a Hundred” Výstava poľskej asociácie umelcov, Wroclaw, Poľsko
 • 2011 – “Eric and Susan” Medzinárodná výstava satirickej kresby, Varšava, Poľsko
 • 2012 – Výstava “Koniec sveta” – Európske centrum karikatúry, Kruishoutem, Belgicko

Vybrané ocenenia:

 • 1985, 1986 – Cena a Uznanie – Výstava umenia “Poľské impresie”, Torun, Poľsko
 • 1989 – 1996 – 4 ocenenia – Národná výstava pastelu, Nowy Sacz, Poľsko
 • 1996 – Čestné uznanie – 2. Poľské trienále kresby, Lubaczów, Poľsko
 • 2000 – 1. cena – Výstava “Skorá jar” Kielce, Poľsko
 • 2003 – Cena – 3. národné trienále maľby „Zátišia“, Sieradz, Poľsko
 • 2012 – “Cena maršala Dolného Sliezka“ za významné úspechy na poli kultúry „Wen“ Legnica, Poľsko
 • 2013 – Kvalifikácia pre finálnu súťaž “Brána do Nadodrze”, Wroclaw, Poľsko
 • 2013 – Diplom “Nádherné Poľsko”- cena ministra kultúry a národného dedičstva, Varšava, Poľsko
 • 2013 – Čestné uznanie – súťaž plagátu – XII. Medzinárodný festival bábkového umenia, Bielsko – Biala, Poland

Medzinárodné ocenenia za karikatúru:

 • 2005 – 3. cena, Medzinárodná výstava ”Satyrykon”, Legnica, Poľsko
 • 2005 – 2. cena, IV. Medzinárodná výstava „Fór pro fór”, Praha, Česká republika
 • 2005 – Zvláštna cena, Bird 2005 International Art Award, Čína
 • 2005 – 1. cena, III. Medzinárodná karikaturistická súťaž “Karpik 2005”, Niemodlin, Poľsko
 • 2006 – Cena, 38. ročník “Umoristi a Marostica”, Taliansko
 • 2006 – Víťazná cena, The Second International Cartoon Contest, Sýria
 • 2006 – 2. cena, V. Medzinárodná výstava „Fór pro fór”, Praha, Česká republika
 • 2006 – 3. cena, Medzinárodná karikaturistická súťaž „Dong-A•LG”, Kórea
 • 2006 – Výberová cena, Medzinárodná karikaturistická súťaž Red Man, Čína
 • 2006 – Zvláštna cena, IV. Medzinárodná karikaturistická súťaž “Karpik 2006”, Niemodlin, Poľsko
 • 2006 – Grand Prix, The 5th Googlm medzinárodná karikaturistická súťaž, Čína
 • 2007 – 3. cena, Medzinárodná výstava ”Satyrykon”, Legnica, Poľsko
 • 2007 – 2. cena, VI. Medzinárodná výstava „For pro For”, Praha, Česká republika
 • 2007 – Zvláštne uznanie, IX. Medzinárodná karikaturistická súťaž “Debiut”, Kozochow, Poľsko
 • 2007 – Čestná cena, Medzinárodná karikaturistická súťaž Guangxi City Collage, Čína
 • 2007 – Majstrovská cena, Bienále “The Master Cup International Cartoon and Illustration”, Čína
 • 2007 – Čestné uznanie, V. Medzinárodná karikaturistická súťaž “Karpik 2007”, Poľsko
 • 2008 – Strieborná cena, Medzinárodná karikaturistická súťaž Red Man, Čína
 • 2008 – Zvláštna cena, 19. Medzinárodná výstava satiry “Rassegna” Trento, Taliansko
 • 2008 – Grand Prix, Festival európskej satiry “Billygoats”, Poznan, Poľsko
 • 2009 – 3. cena, Medzinárodná výstava ”Satyrykon”, Legnica, Poľsko
 • 2009 – Zvláštna cena, IV. Medzinárodná súťaž “Veľká loď humoru”, Lodz, Poľsko
 • 2009 – Zvláštna cena, 29. Medzinárodná karikaturistická súťaž Nasreddin Hodja, Turecko
 • 2009 – Zvláštna cena, Medzinárodná karikaturistická súťaž Red Man, Čína
 • 2009 – Zvláštna cena, Medzinárodná karikaturistická súťaž „Humour a Gallarate”, Taliansko
 • 2010 – Zvláštna cena, Medzinárodná karikaturistická súťaž „Chopinov úsmev”, Varšava, Poľsko
 • 2010 – 1. cena, Medzinárodná výstava ”Satyrykon”, Legnica, Poľsko
 • 2010 – Grand Prix, 12. Portocartoon World Festival, Porto, Portugalsko
 • 2010 – Zvláštna cena, XXVII. Medzinárodná karikaturistická súťaž Aydin Dogan, Istanbul, Turecko
 • 2010 – Grand Prix, XII. Medzinárodná karikaturistická súťaž “Debiut”, Zielona Gora, Poľsko
 • 2011 – Uznanie, Medzinárodná výstava ”Satyrykon”, Legnica, Poľsko
 • 2011 – Zvláštna cena, XXVIII. Medzinárodná karikaturistická súťaž Aydin Dogan, Istanbul, Turecko
 • 2011 – Zvláštna cena, 26th Tolentino International Biennial of Art Humour, Taliansko
 • 2011 – Zvláštna cena, Bienále “The Master Cup International Cartoon and Illustration”, Čína
 • 2012 – 1. cena, 21. Medzinárodný festival satiry, Trento, Taliansko
 • 2012 – 1. cena, III. Manufaktúra satiry, Żyrardów, Poľsko
 • 2012 – Zvláštna cena, 32. Medzinárodná karikaturistická súťaž Nasreddin Hodja, Turecko
 • 2012 – Best creative prize, 6. Čínska medzinárodná karikaturistická výstava, Jiaxing, Čína
 • 2013 – 2. cena, Medzinárodná výstava ”Satyrykon”, Legnica, Poľsko
 • 2013 – Grand Prix, Medzinárodná karikaturistická súťaž “Debiut” Zielona Gora, Poľsko

*****

Pozývame vás na prehliadku veľkej reprezentatívnej výstavy brilantného umelca Jerzyho Gluszeka z Poľska – určite si nenechajte ujsť tento skvelý umelecký zážitok!


(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.