Výstavy


STEFAN DESPODOV
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA POPREDNÉHO BULHARSKÉHO KARIKATURISTU


Znovu a znovu sa dívam na vynikajúce výtvarné diela Stefana Despodova (1950) a nevdojak mi prichádzajú na um slová Arthura Schopenhauera, ktorý kedysi povedal, že: „Umelec nám požičiava oči, aby sme videli“. Snáď najvýstižnejšia charakteristika skutočného umelca, akú som kedy čítal – a Stefan Despodov ju do bodky napĺňa. Magnetická strelka jeho vnútorného kompasu neomylne ukazuje na sever ešte aj v dnešných časoch, keď už takmer strácame orientáciu.

……V dnešných časoch, keď nás rôzni apoštoli konzumu lákajú do svojich svätýň a presviedčajú nás, že netreba myslieť, stačí len zaštrngať strieborniakmi a všetky naše túžby budú naplnené – môžeme získať tie správne značky, luxusné limuzíny, rafinované lahôdky, litre najlepšieho alkoholu, vyskúšať všetky sexuálne polohy… Uisťujú nás, že je normálne produkovať namiesto poézie vulgarizmy – veď najväčším hrdinom je ten, kto dokáže vypiť viac pív, povedať obscénnejší vtip alebo dať niekomu poriadne po papuli.

……Je preto takmer zjavením, ak k nám v takomto čase prichádza taký skvelý umelec akým je Stefan Despodov a prostredníctvom svojich obrazov nám zvestuje, že staré normatívne idey ako Pravda, Dobro a Krása ešte neupadli úplne do zabudnutia, že také hodnoty ako ušľachtilosť, vznešenosť, vzdelanosť a humanita sú stále tu a môžu ožiť. Je tu stále nádej, že sme sa ešte nestali obeťami devolúcie a nedegradovali naspäť na zvery – s tou správnou optikou, ktorú nám sľubujú zapožičať oči umelca, dokážeme ešte občas rozoznať aj niektoré vyššie hodnoty.

……Rozhodne však neočakávajme žiadne moralizátorské usmernenia či polopatistické inštrukcie – oči umelca nám síce umožnia uvidieť slnko medzi mrakmi, ale kráčať ďalej a konať už budeme musieť sami.

***

……Tvorca tohto pozoruhodného diela Stefan Despodov sa narodil 2. októbra 1950 v Kjustendil v Bulharsku. Študoval odbor Plagátová tvorba na Národnej akadémii výtvarných umení v Sofii, kde promoval v roku 1974. Venuje sa tvorivej práci v oblasti karikatúry, ilustrácie, maľby a plagátu. V súčasnosti pracuje ako tvorca plagátov v Národnom divadle Ivana Vazova v Sofii. Do spomínaného širokého záberu výtvarnej tvorby musíme zahrnúť aj aktivity Stefana Despodova v oblasti filmu – je autorom a umeleckým riaditeľom viacerých animovaných filmov. Jeho výtvarné diela boli publikované v renomovaných novinách a časopisoch v mnohých krajinách Európy a sveta (Bulharsko, Rusko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko, Macedónsko, Turecko, Taliansko, Portugalsko, Švajčiarsko, Nemecko, Japonsko, Kuba, atď). Svoje práce vystavoval na 15 samostatných výstavách (Viedeň 1997, 1989, Sofia 1996, 1995, 1993, 1982, 1975, Plovdiv 2011, 2002, 1997, 1993, Varna 1997, Luxembourg 1981, Bratislava 1989, Budapešť 1989) a nespočetných kolektívnych výstavných prehliadkach doma i v zahraničí.

……Stefan Despodov bol účastníkom početných medzinárodných súťaží karikatúry a plagátu (viac ako 200) v Európe, Ázii a Amerike a za svoju tvorbu bol ocenený mnohými (cca 80) významnými oceneniami (spomeňme aspoň niektoré z nich: Zvláštna cena International Cartoon Festival – West Berlin, 1975, Cena za najlepší plagát pre bulharskú hru na International Triennial of Stage Poster – Sofia, 1995, Zlaté pero za prínos pre Bulharskú kultúru, 1997, Grand Prix – Výročná výstava bulharskej karikatúry – Sofia, 1998, Grand Prix Humorror – International Black Humour Festival – Bukurešť, 1998, Grand Prix Porto Cartoon, Portugalsko 1999,Grand Prix Kariuka Competition, Poltava, Ukrajina, Prvá cena– International Caricature Competition – Bursa, Turecko, 2005, 2007, Prvá cena– International Caricature Competition, Niš, 2009, Grand Prix – International Caricature Competition, Braila, 2009, Prvá cena International Cartoon Competition, Sokobanja 2010, a veľa iných).

……V roku 1992 prijal Stefan Daspodov účasť na medzinárodnom podujatí „One World Art“, ktoré organizovali UNICEF a nemecká televízia ARD a jeho dokumentárny portrét bol vysielaný na dvanástich európskych, japonských a amerických televíznych staniciach. Vydal štyri albumy svojich karikatúr: „Vissage a la parole“, Ženeva, Publishing House Rousseau 1991, „Postmodernizmus a iné nonsensy“, LIK, Sofia 1994, „Tváre (Portréty známych autorov)“, K&M Publishing Company, Sofia 1996, „50 rokov satirického divadlaAleko Konstantinova”, Sofia 2007. Stefan Despodov žije a pracuje v Sofii v Bulharsku.

***

……Pre potreby tejto expozície sme zvolili reprezentatívny výber z karikaturistickej tvorby Stefana Despodova, ktorá ho predstavuje ako autora portrétnej karikatúry i ako tvorcu klasických cartoons. Prehľad jeho tvorby by samozrejme nemohol byť úplný, keby sme nezaradili aj niekoľko ukážok z jeho rozsiahlej plagátovej tvorby, ktorá – ako sa sami presvedčíte – nepostráda vtip a atmosféru cartoons. Všetky tieto súčasti jeho rozsiahleho diela nesú zjednocujúcu pečať jeho charakteristického a nezameniteľného výtvarného štýlu.

……Milí priatelia, prijmite, prosím, naše pozvanie na prehliadku reprezentatívneho výberu z tvorby vynikajúceho bulharského umelca Stefana Despodova.


(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


* Doporučujeme tiež profilovú stránku Stefana Despodova v rubrike “Galéria” – pozrite sem


predchádzajúca výstava

 

.

Domovská stránka

Komentáre sú uzavreté.