Výstavy


P5Géza Halász
GÉZA HALÁSZ
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA POPREDNÉHO KARIKATURISTU
Z MAĎARSKA
.

Geza Halasz

Za oknami blikajú farebné oči obrazoviek a spájajú nás miliardami neviditeľných Ariadniných nití, ktoré sľubujú vyviesť nás z labyrintov našich svetov. Skutočne, veľa sa sa zmenilo od čias, keď moderné technológie vstúpili do našich životov. Dnes si už mnohí z nás nevedia a ani nechcú predstaviť svoj život „bez nich“. Rovnaká situácia je aj na poli umenia a samozrejme aj karikatúry. Čoraz viac tvorcov objavuje nesmierne možnosti computerovej grafiky a experimentuje s jej použitím vo svojej tvorbe. Mnohí už podľahli jej čaru úplne.

Domnievam sa, že teraz je ten správny čas pripomenúť si priekopníkov, ktorí ako prví spoznávali svet počítačového umenia, zatiaľ čo my ostatní sme vtedy len z diaľky s údivom a rešpektom pozorovali tie „čudá“. Pravdepodobne jedným z prvých umelcov v našom kultúrnom priestore, ktorí začali experimentálne tvoriť umelecké diela na počítači bol významný maďarský karikaturista Géza Halász. Poďme si pripomenúť jeho životnú a umeleckú dráhu.

*****

Géza Halász sa narodil v roku 1947 v meste Szolnok v Maďarsku. V roku 1971 ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Budapešti. V roku 1978 získal doktorát. Pracuje ako ekonóm, web grafik, satirický výtvarník a karikaturista.

Jeho prvé kresby sa objavili v roku 1968 v univerzitnom časopise “Közgazdász“. Počas štúdia na Katedre informatiky sa neúspešne pokúsil naučiť svoju vreckovú kalkulačku kresliť, neskôr však s osobnými počítačmi dosiahol väčší úspech. Je možné, že bol jedným z prvých karikaturistov na svete, ktorí začali používať počítač na kreslenie karikatúr. V roku 1986 vznikla v kanadskom Montreale medzinárodná karikaturistická súťaž zameraná na počítačovú kresbu a Géza Halász na nej v roku 1988 získal svoje ​​prvé medzinárodné ocenenie s počítačovou karikatúrou. Svoj záujem zameriava aj na experimentovanie s GIF animáciami a panoramatickými fotografiami.

Počas 15 rokov bol vedúcim “Aula University Press” a dizajnérom jeho obálok. V roku 1999 začal s tvorbou série “Retušované dejiny umenia”, v ktorej sa zameral na montáž a reinterpretáciu všeobecne známych a slávnych obrazov na počítači. Série jednotlivých diel boli ocenené viacerými cenami.

Pred desiatimi rokmi ho “Víkendový magazín” denníka “Magyar Nemzet” pozval, aby v ňom pripravoval vlastnú rubriku. Odvtedy sa tomto magazíne každú sobotu objavuje “Halász Géza Show”. V tomto roku – ako už niekoľkokrát predtým – bol zvolený za predsedu Odboru karikaturistov Asociácie maďarských novinárov. Pripravuje tiež aj blog pre karikaturistov na internete a každý rok organizuje výstavu a katalóg z najlepších tohtoročných diel karikaturistov. V roku 2011 bol touto skupinou v tajnom hlasovaní navrhnutý na Cenu maďarskej karikaturistickej profesie. Géza Halász je členom Združenia súčasného umenia karikatúry a satiry (KOKSZ), členom sekcie Asociácie maďarských umelcov výtvarného a užitého umenia. S touto skupinou vystavoval v Sofii, Ríme, Viedni a Stuttgarte.

Umelecké diela Gézu Halásza boli ocenené na medzinárodných súťažiach karikatúry (môžeme spomenúť aspoň niektoré z nich: 1. cenu na výstave „Giantposter“ v Budapešti v Maďarsku v roku 2006, 2. cenu na World Press Cartoon Sintra, Portugalsko v roku 2009, Zvláštnu cena na Bienále Internazionale dell’umorismo nell’arte, Tolentino, Taliansko v roku 2009). Ako sme už spomenuli, v roku 2011 mu bola udelená Cena maďarskej karikaturistickej profesie.

Géza Halász často vystavuje svoje diela v Budapešti a ďalších mestách v Maďarsku. Nikdy nedáva svojim dielam názov alebo titulok, necháva diváka, aby skúšal, ako ďaleko sa dostane s dešifrovaním úrovne abstrakcie. Miesto núteného kŕmenia publika gagmi, jeho tvorbu obvykle charakterizuje satirická reflexia a – pretože manuálna grafika (ako on sám skromne hovorí) nie je jeho príliš silnou stránkou – dáva prednosť špecifickým počítačovým riešeniam.

Géza Halász žije a tvorí v Dunakeszi v Maďarsku.

*****

Samostatné výstavy:

 • 1970, 1972, 1977 – Ekonomická universita, Budapešť
 • 1999 – 2001 – VirtuArtNet Gallery (http://www.virtuartnet.hu)
 • 2002 – Kiskunfélegyháza, Maďarsko
 • 2006 – Galéria Pillanat, Budapešť
 • 2006 – Knižnica ELTE
 • 2006 – Liberal Party, Budapešť
 • 2007 – Dunakeszi
 • 2008 – Ráckeve
 • 2008 – Szolnok
 • 2008 – Knižnica Korvínovej univerzity, Budapešť
 • 2011 – Szolnok

Publikačná činnosť:

 • 1968 – 1971 – karikaturista univerzitných novín „Közgazdász”
 • 2002 – dodnes – „Halász Géza Show” – rubrika víkendovej prílohy denníka Magyar Nemzet
 • 2006 – 2011 – webgrafika internetového portálu „tiaramagazin.hu“

Dôležité ocenenia:

 • 1988 – „Počítač je tiež humánny” – medzinárodný konkurz, Budapešť – 1. cena
 • 2000 – Hungarian Caricature-Art Festival, Maďarsko – Grand prix
 • 2006 – Výstava „Giantposter“, Budapešť – 1. cena
 • 2009 – World Press Cartoon, Sintra, Portugalsko – 2. cena
 • 2009 – Biennale Internazionale dell’umorismo nell’arte, Tolentino, Taliansko – Zvláštna cena
 • 2011 – Cena maďarskej karikaturistickej profesie, Maďarsko
 • 2012 – Veda a humlor, Szeged, Maďarsko – 1. cena
 • 2013 – HumoDEVA, Rumunsko – Cena výnimočnosti
 • 2013 – Hermes Barakaldo, Španielsko – 5. cena

Kniha:

 • „Retušovaná história umenia“, Mundus Press, Budapest, 2008.
 • (http://issuu.com/halaszgeza/docs/retus_lt_3)

Webstránka:

 • http://zu.hu (since 1996)

*****

Poďme si spolu pozrieť reprezentatívnu kolekciu diel významného maďarského karikaturistu Gézu Halásza. Nech na nás z obrazovky dôverne zabliká posolstvo, ktoré nám prinášajú jeho umelecké diela.


(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.