Výstavy


Doru Axinte
DORU AXINTE
REPREZENTATÍVNA VÝSTAVA RENOMOVANÉHO KARIKATURISTU
Z RUMUNSKA
.

Doru Axinte

Možno je v tom kus sentimentality a staromilskej nostalgie, ale ešte i dnes, v časoch výkonných počítačov vyzbrojených okrem iného aj čoraz sofistikovanejšími kresliacimi programami, ešte i dnes mi srdce poskočí od radosti, keď vidím umelecké dielo vytvorené klasickou výtvarnou technikou. Dielo, za ktorým môžeme cítiť človeka – vždy si predstavím umelca, ktorý zanietene berie do ruky umelecký nástroj a poctivou prácou svojich rúk (a pochopiteľne aj svojho mysliaceho aparátu) vytvára klasické výtvarné dielo, ktoré prináša radosť a katarziu jemu i budúcim obdivovateľom jeho práce.

Takýto povznášajúci pocit prináša aj tvorba klasika rumunskej karikatúry Doru Axinteho, ktorý ovláda výtvarné remeslo naozaj bravúrne a majstrovsky – pre každého znalca umenia karikatúry je veľkým zážitkom vidieť výsledky jeho úžasnej tvorivej práce.

A čo viac – Doru Axinte pozná cenu humoru v živote človeka – vie, že kreslený humor nemusí spracovávať len tzv. veľké témy a nemá riešiť len závažné problémy ľudstva (hoci ani tým sa autor nevyhýba), ale že má prinášať divákovi aj uvolnenie vo forme očisťujúceho smiechu – Doru Axinte sa okrem satirickej tvorby programovo sústreďuje najmä na tvorbu tzv. gag-cartoons, ktorých je v dnešných časoch ako šafránu. Vždy si pritom zachováva vysoký štandard a vo svojich „vtipoch“ nikdy neklesne pod úroveň dobrého vkusu.

Doru Axinte sa svojím vysokým umeleckým i myšlienkovým majstrovstvom zaraďuje bez akýchkoľvek pochybností medzi veľké osobnosti európskej i svetovej karikatúry.

*****

V krátkosti si pripomeňme jeho životnú dráhu: Doru Axinte sa narodil 4. decembra 1962 vo Falticeni v Rumunsku. Vyštudoval Právnickú fakultu Policajnej akadémie. V súčasnosti pracuje ako nezávislý umelec a sústreďuje sa predovšetkým na tvorbu karikatúr a satirickej grafiky.

V roku 1990 debutoval so svojou karikaturistickou tvorbou vo vojenskej tlači a potom začal publikovať v rumunských novinách a humoristických časopisoch. Vo svojich karikatúrach sa zameriava predovšetkým na “vtipy” a “satiru”.

Doru Axinte začal svoju umeleckú dráhu ako samouk. Kresleniu sa začal intenzívne venovať už od útleho detstva, publikovať začal po roku 1990 a odvtedy sa jeho karikatúry objavili vo viac ako 10-tich rumunských periodikách. Karikatúry Doru Axinteho boli publikované vo viac ako 200 festivalových katalógoch karikaturistických výstav. Jeho diela boli prezentované na mnohých individuálnych a nespočetných kolektívnych výstavách v Európe a po celom svete.

Zúčastnil sa na mnohých medzinárodných súťažiach karikatúry a jeho diela boli ocenené množstvom prestížnych cien a čestných uznaní (niektoré z nich uvádzame nižšie). Doru Axinte je autorom komiksov, knižných ilustrácií, tvorcom plagátov a obalov. Je členom Rumunskej únie karikaturistov a FECO-Rumunsko (Federácia karikaturistických organizácií). Doru Axinte sa žije a pracuje v meste Tulcea v Rumunsku.

*****

OCENENIA:

 • Zlatá cena: Čína (2009)
 • Zlatá medaila: Srbsko (2009)
 • Strieborná plaketa : Macedónsko (2013)
 • Strieborný Slnečný Drak: Arménsko (2014)
 • Bronzová medaila: Izrael (2009)
 • Grand Prix: Chorvátsko (2010), Rumunsko (2010)
 • 1. cena: Bulharsko (2009), Belgicko (2011), Bulharsko (2011), Argentína (2013)
 • 2. cena: Rumunsko (2011), Irán (2011), Rumunsko (2011), Argentína (2012), Maďarsko (2012), Irán (2013)
 • 3. cena: Slovensko (2012), Irán-Fadjr (2013)
 • 4. cena: Česká republika (2009)
 • Cena výnimočnosti: Čína (2011)
 • Zvláštna cena: Čína (2009), Belgicko (2009), Nemecko (2010), Belgicko (2010), Chorvátsko (2011), Rumunsko (2011). Chorvátsko (2012), Čína (2012), Macedónsko (2013)
 • Zvláštna cena poroty: Taliansko (2009)
 • Zvláštne uznanie: Chorvátsko (2012)
 • Čestné uznanie: Bulharsko (2009), Taliansko (2010, 2011), Irán (2011), Rumunsko (2011), Izrael (2011), Poľsko (2012)
 • Uznanie: Irán (2012), Poľsko (2012)
 • Cena “Humoris Causa “ex aequo”: Taliansko (2010)
 • Špeciálny diplom: Bosna (2011), Bulharsko (2011)
 • Cena za najlepšiu karikatúru: Kórea (2012), Kórea (2013)
 • Majster karikatúry: Bulharsko (2013)

*****

Pozývame vás na prehliadku veľkej reprezentatívnej výstavy popredného karikaturistu Doru Axinteho z Rumunska. Potešte sa jeho veľmi kvalitnou klasickou karikaturistickou tvorbou. Prajeme vám príjemný zážitok!


(Pre zobrazenie na celú obrazovku v režime”Prezentácia” kliknite pod obrázkom na takéto tlačítko )


predchádzajúca výstava

.

Domovská stránka


Komentáre sú uzavreté.